Zuid-Hollands Landschap koopt cruciaal nieuw natuurgebied

Natuurbeschermingsorganisatie Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft tijdens een openbare veiling ruim vijf hectare rietland aangekocht in het Natura 2000-gebied de Zouweboezem nabij Ameide (Vijfheerenlanden). De voormalige productie-rietvelden worden door de stichting toegevoegd aan de bestaande natuur die zij al in de Zouweboezem in bezit heeft. Voor de organisatie een belangrijke stap in hun campagne om in de drukste provincie van Nederland de 6% beschermde natuur te verhogen naar 10%.

Belangrijke aankoop
Dinsdag 5 april bestempelden burgemeester André Bonthuis van gemeente Zederik en beheerder Gerard Dekker van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap het gebied officieel als beschermd natuurgebied. 'Het is een belangrijke aankoop om de gemeente en de Vijfheerenlanden groen te houden', aldus de burgermeester. 'Ik raad iedereen aan zijn of haar 'eigen' vierkante meters te beschermen. Dat kan op www.van6naar10procent.nl en daarmee maak je het op termijn mogelijk dat er meer gebied aangekocht kan worden in heel Zuid-Holland. Net als hier.' Het aankoopbedrag is gefinancierd uit de bijdragen van de circa 50.000 particulieren die het Zuid-Hollands Landschap financieel steunen. Ook erfenissen hebben een belangrijke bijdrage geleverd.

Grootste broedkolonie purperreigers
De aangekochte vijf verspreid liggende percelen in dit grote natuurgebied vormden enkele van de laatste eilandjes die nog niet in eigendom waren van het Zuid-Hollands Landschap. Het komt weinig voor dat dit soort percelen in één keer op een openbare veiling te koop wordt aangeboden. Meestal vindt verkoop onderhands plaats en zijn er meerdere kopers, hetgeen versnippering in de hand werkt. Nu het Zuid-Hollands Landschap ook deze delen van de Zouweboezem in beheer heeft gekregen, is een groot en aaneengesloten leefgebied ontstaan voor met name de grootste broedkolonie van de purperreiger in Nederland. Het gebied is van internationaal belang voor moerasvogels en is daarom aangewezen als Europees beschermd natuurgebied. Verdere uitbreiding is nog mogelijk.

Goed toegankelijk voor bezoekers
De Zouweboezem bestaat voor het grootste gedeelte uit moerassig land en is goed toegankelijk. Vanaf de verschillende parkeerplaatsen lopen wandelroutes door het gebied, terwijl een vlonderpad door het rietland naar een kijkscherm leidt, waarvandaan veel vogels goed te spotten zijn. Ook vanaf de Zouwendijk is het gebied prachtig te overzien en is het mogelijk rond te lopen of vanachter een kijkscherm het diverse waterwild te spotten.

Van 6 naar 10 procent
De provincie Zuid-Holland telt ruim drie-en-een-half miljoen inwoners en heeft qua oppervlakte maar 6% beschermde natuur. Terwijl dat gemiddeld in Nederland op 12% ligt. Het Zuid-Hollands Landschap is daarom een actie gestart om meer natuur te beschermen en het areaal beschermde natuur in de provincie Zuid-Holland naar 10% te brengen (www.van6naar10procent.nl). De aankoop van de rietvelden in de Zouweboezem past in dit streven en het Zuid-Hollands Landschap is blij met deze bijzondere aanwinst.

Een foto is beschikbaar als bijlage bij dit bericht op www.perssupport.nl

Bijschrift foto:
Burgemeester André Bonthuis en beheerder Gerard Dekker 'planten' symbolisch de vierkante meter-pijl van de van6naar10procent-campagne.

Fotograaf: Fotografie Pim Mul

[einde persbericht]

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

plaats:
Delft
website:
https://www.van6naar10procent.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234