Beleggingsvereniging Fibonacci daagt Binck met oog op miljoenenschade

Op maandag 4 april 2016 heeft Binckbank van Beleggingsvereniging Fibonacci een dagvaarding ontvangen voor de door de Fibonacci aangespannen bodemprocedure die moet leiden tot vergoeding door Binckbank van alle door Fibonacci door toedoen van Binckbank geleden schade.

Binckbank liquideerde in januari 2015 zonder enige voorafgaande aankondiging en - zoals inmiddels in twee vonnissen ten gunste van Fibonacci is vastgesteld- zonder enige juridisch basis de gehele 16.000 optiecontracten bevattende portefeuille van Fibonacci, die de beleggingsvereniging op dat moment al sinds 2009 bij Binckbank had opgebouwd en aanhield.
Van het voor het tijdstip van liquidatie op de rekening van Fibonacci aanwezige kassaldo van ca. Euro 7 miljoen resteerde uiteindelijk nog maar ca. Euro 1,5 miljoen. De vereniging wil in deze bodemprocedure niet alleen de directe schade van ca. Euro 5,5 miljoen op de bank verhalen, maar ook de schade die ontstaat nu de portefeuille, die vrijwel uitsluitend uit langlopende posities bestond (tot eind 2017 en eind 2019), zich na de liquidatie niet verder kon ontwikkelen. Deze bodemprocedure richt zich in eerste instantie op vaststelling van de schadeplichtigheid van Binckbank en vervolgens op de zogenaamde schadestaatprocedure waarin de systematiek van het bepalen van de schade aan de orde komt.

In dit verband is het van belang te melden dat, citaat uit dagvaarding:

1. Bij de schadebegroting geldt dat er een zuivere vergelijking moet worden gemaakt met de hypothetische situatie zoals deze zou zijn geweest bij correct handelen van de opdrachtnemer.

In twee eerdere vonnissen (Kort Geding, aangespannen door Fibonacci tegen Binckbank en het Hoger Beroep daartegen, aangespannen door Binckbank tegen Fibonacci) wordt onomwonden door de rechtbank gesteld dat de schadeplicht van Binckbank geen twijfel lijdt. Beide rechtszaken werden door beleggingsvereniging Fibonacci gewonnen.

Afhankelijk van het tijdstip waarop de bodemprocedure en de daaropvolgende schadestaatprocedure kan worden afgewikkeld verwacht Fibonacci dat de uiteindelijke schade zich in een bandbreedte van Euro 5,5 miljoen (in eerste instantie) tot Euro 10 miljoen (tegen het einde van de looptijd van de langstlopende posities, 2017 en 2019) zal hebben ontwikkeld. Deze verwachting is gebaseerd op een schaduwportefeuille die Fibonacci op naam van meerdere derden in de boeken van Binckbank aanhoudt. Ook wordt met het resterende kapitaal sinds medio 2015 op dezelfde wijze door Fibonacci bij een andere partij dan Binckbank verder belegd. Ook de gang van zaken in deze bestaande portefeuille onderbouwt Fibonacci's stellingname. De vereniging houdt er overigens rekening mee dat deze afwikkeling nog wel de nodige jaren in beslag zal nemen.

De beleggingsvereniging laat zich bij het opmaken van de schade bijstaan en adviseren door rechtbankdeskundige en schade-expert Eppo Horlings RA die eerder onder meer ook luchthaven Schiphol succesvol bijstond in de zaak tegen Chipshol. Mr Jasper Hagers van advocatenkantoor Blenheim vertegenwoordigt Beleggingsvereniging Fibonacci in de gerechtelijke procedures.

Contact:
Hans van Brussel
Beleggingsvereniging Fibonacci
hvanbrussel@thefibonacci.net
M 06 53543458

Jasper Hagers Blenheim Advocaten
jasperhagers@blenheim.nl
M 06 38302047

Eppo Horlings Horatio Groep
ehhorlings@assurance.nl
M 06 51781052

Beleggingsvereniging Fibonacci

plaats:
Leiden

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234