Open Universiteit benoemt eerste hoogleraar Levensloopsychologie

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Nele Jacobs benoemd tot hoogleraar Levenslooppsychologie. Zij is daarmee de eerste hoogleraar op dit vakgebied. Levenslooppsychologie richt zich op de functionele ontwikkeling van de mens in al zijn levensfasen. De benoeming is ingegaan per 1 april 2016.

De mens in al zijn levensfasen
De levenslooppsychologie ontwikkelde zich als reactie op het inzicht dat de menselijke ontwikkeling niet ophoudt bij het bereiken van de volwassenheid en dat naast biologische factoren ook andere factoren de ontwikkeling beïnvloeden. Naarmate we ouder worden, wordt bovendien duidelijker dat onze ontwikkeling niet onder te brengen is in een uniform rechtlijnig patroon, maar dat het individu zijn eigen unieke levenspad volgt. De levenslooppsychologie benadrukt daarbij het vermogen van de mens om zich zijn leven lang aan te passen aan een dynamische context en zijn veerkracht, dat wil zeggen het vermogen tot voortdurende verandering in termen van groei en verlies. Mede door de gestegen levensverwachting, heeft de maatschappij in toenemende behoefte aan psychologen die anderen kunnen begeleiden in elke levensfase. Ook, maar zeker niet uitsluitend, tijdens de ouderdom. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt de nadruk van de levenslooppsycholoog daarbij op het bevorderen van welzijn en zelfrealisatie.

Opdracht
Vanuit de leerstoel Levenslooppsychologie zal professor Nele Jacobs onderzoek doen naar de strategieën die individuen impliciet en expliciet kiezen om hun gedrag aan te passen in de voortdurend wisselende context van het dagelijks leven en dat gedurende hun hele levensloop. Daarnaast zal zij die kennis overdragen onder andere door het uitbouwen van de mastervariant Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit.

Over Nele Jacobs
Nele Jacobs (1974 Gent) studeerde Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent. Ze promoveerde in 2015 aan de Universiteit Maastricht op haar onderzoek naar Gene-environment interaction in depressive disorders: a population-based twin study. In 2005 trad ze in dienst bij de Open Universiteit als universitair docent Klinische psychologie waar ze in 2011 werd benoemd tot universitair hoofddocent Levenslooppsychologie. Daarnaast is ze ook als post-doc onderzoeker verbonden aan de School of Mental Health and Neurosciences aan de UM. Ze maakte onder andere deel uit van verschillende NWO Toptalent beoordelingscommissies, de NWO VENI-beoordelingscommissie en de visitatiecommissie Master Affective Neuroschience. Ze is reviewer voor verschillende wetenschappelijke tijdschriften waaronder The Archives of General Psychiatry, Biological Psychiatry en Journal of Happiness Studies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marga Winnubst, communicatieadviseur aan de Open Universiteit, tel. 045-5762999 (ma, di, do) of e-mail marga.winnubst@ou.nl. Algemene informatie over de Open Universiteit staat op www.ou.nl.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234