Koninklijke SlijtersUnie: "Rechter zet streep door plannen VNG"

Een verzoek van de branchevereniging van slijters, de Koninklijke SlijtersUnie, om op te treden tegen een boekhandelaar die wijn verkocht, heeft zij om die reden afgewezen. Tegen die afwijzing is de SlijtersUnie in beroep gekomen bij de rechtbank Zwolle.

De VNG is dit jaar op verzoek van een aantal gemeenten gestart met de pilot 'reguleren mengvormen winkel/horeca'. In de pilot inventariseren gemeenten en ondernemers de mengvormen en wordt er onderzoek gedaan naar gewenste situaties. De pilot richt zich op ontwikkelingen die aansluiten bij de nieuwe manier van winkelen en uitgaan.

Hoewel staatsecretaris Van Rijn nog onlangs in een brief aan de VNG verzocht heeft de pilot mengvormen van winkel/horeca niet in de huidige vorm door te laten gaan, heeft de VNG dit advies genegeerd. Met vindt dat geen verantwoording hoeft te worden afgelegd aan de staatssecretaris voor het starten van een pilot.

Ook de gemeente Zwolle heeft in dat kader ruimte geboden aan ondernemers voor maximale experimenteerruimte in zowel landelijke als lokale regelgeving. De gemeente Zwolle loopt voorop in een landelijke trend, waarin bezoekers van winkels en horecagelegenheden op zoek gaan naar een zogenaamde totaalbeleving waarbij de grenzen vervagen tussen:
- Logistiek, detailhandel en horeca,
- Gevestigde detailhandel en ambulante handel,
- Online en offline, en
- Food Retail en non-food Retail.

Deze week heeft de rechtbank definitief een einde gemaakt aan de gedachte dat handhaving bij experimenten met blurring achterwege zou kunnen blijven, wanneer sprake is van overtreding van de Drank- en Horecawet. De rechter heeft geoordeeld dat deelname aan de pilot geen excuus kan vormen voor een gemeente om niet op te treden. Daarbij laat de rechter wegen, dat de Drank- en Horecawet geen wettelijke bepaling kent, waarin de mogelijkheid in het leven wordt geroepen om te experimenteren met lokale dan wel landelijke regelgeving.

Dit fenomeen wordt aangeduid met de term 'blurring' oftewel 'vervaging'.

De voorzitter van de SlijtersUnie, Ron Andes, reageert verheugd: 'De rechter heeft hiermee zonder voorbehoud een waarschuwing afgegeven aan gemeenten dat zij zich aan de wet dienen te houden. Alcohol leent zich niet voor experimenten.'

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de SijtersUnie, de heer Ron Andes (06- 34345222) of de advocaat van de SlijtersUnie, de heer Marc Houben (040-245 25 55).

Koninklijke SlijtersUnie

plaats:
Eindhoven
website:
http://www.slijtersunie.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234