EU-parlementariërs over buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid


EU-parlementariërs bij elkaar om te praten over gemeenschappelijk buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid

Op donderdag 7 en vrijdag 8 april organiseren de Staten-Generaal in de Ridderzaal in Den Haag de 8e interparlementaire conferentie (IPC) over het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - de zogenoemde GBVB/GVDB-conferentie. Bij deze conferentie, die wordt georganiseerd in het kader van het Nederlandse EU-Voorzitterschap, zijn zo'n tweehonderd parlementariërs uit de EU-lidstaten aanwezig. Het gesprek richt zich met name op de versterking van interparlementaire samenwerking op het gebied van defensie, de rol van parlementaire besluitvorming bij het inzetten van snelle militaire reactiemachten en de nieuwe veiligheidsstrategie van de EU.
De inhoudelijke voorbereiding van de conferentie is in handen van een Politieke Voorbereidingsgroep onder leiding van Tweede Kamerlid Angelien Eijsink en Eerste Kamerlid Nico Schrijver. De agenda kent verschillende prioriteiten, die voortbouwen op eerdere interparlementaire bijeenkomsten en aansluiten op actuele ontwikkelingen in Europa.


Op 7 april gaat het gesprek over de rol die parlementaire besluitvorming speelt bij het (wel of niet) inzetten van snelle militaire reactiemachten zoals de EU Battlegroups of de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) van de NAVO. Eijsink: "Wanneer de EU of de NAVO besluit snelle militaire reactiemachten in te zetten voor een crisisoperatie, moet het besluit worden geaccordeerd in de lidstaten. De nationale parlementen in de EU hebben allemaal een ander besluitvormingsmodel, waardoor het parlement in land 'A' snel toestemming kan verlenen voor een militaire operatie, en het parlement in land 'B' niet. Deze verschillende procedures vergen te veel tijd, en dat verhoudt zich niet tot snelle inzet van reactiemachten van de EU en NAVO. Daar moeten we met elkaar over praten." Ander belangrijk gespreksonderwerp is de onderlinge defensiesamenwerking. Schrijver: "De EU wordt omringd door een 'gordel van instabiliteit'. Dat vraagt om bilaterale en multilaterale Europese defensiesamenwerking; alleen zo kunnen we crises het hoofd bieden. Nederland is één van de koplopers voor wat betreft het zoeken naar die samenwerking. Het feit dat we het thema agenderen voor onze interparlementaire conferentie is daarvan de beste illustratie. We moeten met elkaar bouwen aan onderling vertrouwen en afstemming als het gaat om de mogelijke uitzending van militairen." Belangrijke sprekers zijn de Minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders en de Minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert; de Commandant der Strijdkrachten, Tom Middendorp is aanwezig bij de Q&A-sessie.
In de middag zijn er verschillende workshops onder leiding van leden van de Eerste en Tweede Kamer, in het gebouw van de Tweede Kamer; die gaan onder meer over buitenlandse beleidsaspecten van migratie en de Europese wapenexport.

Op 8 april staat de conferentie in het teken van de nieuwe internationale veiligheidsstrategie van de EU ('EU Global Security Strategy'), die momenteel wordt voorbereid door de Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini. De ambitie van het Nederlandse parlement is erop gericht dat de nationale parlementen ook na het verschijnen van de veiligheidsstrategie in gezamenlijkheid betrokken blijven bij het verdere proces - bijvoorbeeld bij de totstandkoming van een mogelijk witboek op het terrein van veiligheid en defensie, waarin de mondiale strategie wordt 'vertaald' naar de Europese capaciteiten, middelen en ambities op defensiegebied. Eén van de sprekers is de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van de NAVO, Alexander Vershbow.

Het volledige programma is te vinden op de website: www.parleu2016.nl
'Bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming'
De conferentie over het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GBVB/GVDB) is de vijfde conferentie die het Nederlandse parlement organiseert tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap. Naast vier vaststaande interparlementaire conferenties hebben de Eerste en Tweede Kamer gekozen voor twee themaconferenties; één over mensenhandel - die is reeds geweest - en één over energie op 3 en 4 april. Op 12, 13 en 14 juni vindt de laatste interparlementaire conferentie plaats; dat is de plenaire vergadering van leden van de Commissies Europese Zaken.

Het overkoepelende thema van de parlementaire dimensie van het EU-Voorzitterschap is 'bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming'. De conferenties hebben een interactief karakter, zowel in de vorm van de conferenties (meer ruimte voor dialoog) als door het gebruik van een website en app.

Geplaatst in:

Eerste Kamer der Staten-Generaal

plaats:
Den Haag
website:
http://www.eerstekamer.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234