NEN en het CCV pakken wildgroei normering blandblussystemen aan

Het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gaan samenwerken om de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties aan te pakken. Op 31 maart 2016 sloten de directeuren Daverveldt (NEN) en Van den Brink (het CCV) een convenant voor een periode van drie jaar. De samenwerking moet ertoe leiden dat het in de praktijk gemakkelijker wordt om kwalitatief goede brandblusinstallaties te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden.

De samenwerking tussen NEN en het CCV levert duidelijke normen en voorschriften op die beter aansluiten bij de praktijk en waarin de markt rechtstreeks inbreng heeft. Dit zorgt voor duidelijke normen en voorschriften die werkbaar zijn in het hele proces, van ontwerp tot installatie, tegen de laagst mogelijke kosten.

Voor adviseurs biedt een duidelijk omschreven norm houvast om een doeltreffende brandbeveiliging te ontwerpen voor iedere situatie. Installateurs krijgen een norm die praktisch en uitvoerbaar is. En verzekeraars de zekerheid dat installaties die volgens de norm zijn ontworpen, aangelegd en onderhouden, het risico op een brand verminderen. Tenslotte wordt het voor certificatie- en inspectie-instellingen gemakkelijker om sprinklerinstallaties te certificeren en te inspecteren.

Brandblussystemen blussen automatisch een beginnende brand en brengen deze zo onder controle tot de brandweer is gearriveerd. Hierdoor kunnen mensen tijdig vluchten en kan schade aan het gebouw, de inventaris of de omgeving worden beperkt. Automatische sprinklersystemen kom je vaak tegen in winkelcentra, warenhuizen, grote hallen voor transport en opslag en in tuin- en doe-het-zelf zaken. Voor opslag van gevaarlijke stoffen en vuurwerk zijn brandblussystemen zelfs verplicht.

Over NEN en het CCV
Goede afspraken over producten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. In Nederland is NEN het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken en deze te implementeren. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en internationaal niveau.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Het CCV biedt praktische tools die bijdragen aan een veilig Nederland. Certificatie en inspectie draagt bij aan de sociale veiligheid door het stellen van kwaliteitseisen aan producten en diensten die de veiligheid dienen te bevorderen.

Geplaatst in:

Neem voor meer informatie contact op met Willem van Oppen, CCV adviseur conformiteitsschema's, telefoon 06 23913748 of e-mail willem.vanoppen@hetccv.nl of voor meer informatie over de specifieke NEN-norm of over het normalisatieproces: Marc Mergeay, NEN consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 297 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

plaats:
Delft
website:
http://www.hetccv.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234