In samenwerking met NBPO nu ook cursus Professional Organizer via LOI

Medio Maart 2016 is de LOI gestart met de Basiscursus Professional Organizer. Deze cursus is tot stand gekomen doordat de NBPO en de LOI een samenwerking zijn aangegaan. De cursus en de examens zijn samengesteld door leden van de huidige beroepseducatiecommissie van de NBPO in overleg met de docenten van de huidige basisopleiding van de NBPO. Door deze nieuwe cursusvorm zal het vak en de dienstverlening naar verwachting meer bekendheid krijgen.

Waarom nog een basiscursus Professional Organizer bij de LOI?
Aanleiding voor de NBPO om actief mee te werken aan de LOI-cursus is dat ze het belangrijk vindt dat er meer erkende opleidingsmogelijkheden ontstaan voor geïnteresseerden in het vak. De digitale en schriftelijke onderwijsvorm die LOI biedt, sluit aan bij de behoefte van sommige cursisten om in eigen tempo en tijd thuis te kunnen studeren. Daarnaast krijgt het beroep van Professional Organizer, nu het bij een landelijk erkend opleidingsinstituut is aangesloten, meer bekendheid. Een spin-off voor de NBPO zou ledengroei kunnen zijn.

Wat is het verschil met de huidige NBPO basiscursus?
Het theoriegedeelte van de LOI-cursus is vergelijkbaar met de basiscursus van de NBPO. De basiscursus van de LOI wordt getoetst en aangevuld met praktijkvoorbeelden d.m.v. youtube filmpjes en gefilmde praktijkgesprekken en heeft een aanvullende module over ondernemersvaardigheden voor zzp'er. De cursisten van de basistraining van de NBPO worden geacht een uitgebreidere literatuurstudie te doen en ter voorbereiding op de trainingsdagen diverse opdrachten uit te voeren.
Het grootste verschil is dat er in de LOI-cursus geen persoonlijk contact met docenten en andere cursisten plaatsvindt en bij de NBPO-cursus gedurende drie volle dagen wel. Dat is ook de belangrijkste reden van het prijsverschil tussen de kosten van beide basiscursussen.

http://www.nbpo.nl/professional+organizer+worden/basistraining
https://www.loi.nl/p-50141-professional-organizer

De NBPO is de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers die actief zijn op zowel de particuliere als de zakelijke markt. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jantina van Beers, bestuurslid PR&Communicatie via 06-21177883 of via pr@nbpo.nl.

NBPO Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers

plaats:
Tilburg

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234