Schroders stapt in directe MKB-leningen en koopt 25% Rotterdams NEOS

Schroders stapt in de markt van MKB-leningen (direct lending) en neemt een 25%-belang in de gespecialiseerde Rotterdamse direct lender NEOS Finance Group.

NEOS Business Finance is in 2012 opgericht en biedt institutionele beleggers toegang tot een platform dat alternatieve financiering voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) arrangeert. Het bedrijf heeft een unieke aanpak om het MKB toegang te geven tot kleine tot middelgrote leningen via een gestandaardiseerd uitgifte- en leningsvoorwaardenproces.

NEOS Business Finance zal als adviserende partij optreden bij het beheer van mandaten en fondsen van klanten van Schroders, gericht op beleggingen in MKB-financiering.

NEOS Business Finance heeft een uitgebreid netwerk en breed klantenbestand. Tot op heden heeft het bedrijf een fonds geïntroduceerd waarvan de financiering afkomstig was van twee grote Nederlandse pensioenfondsen. Daarnaast werkt NEOS Business Finance samen met ABN Amro op het gebied van MKB-financiering. Dit vormt een welkome aanvulling op het stimuleringsbeleid van de Nederlandse overheid om pensioenfondsen en andere instellingen actief te laten deelnemen aan de ontwikkeling van de nationale economie.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: "Ik ben verheugd dat een grote investeringsmaatschappij als Schroders het Rotterdamse NEOS Business Finance uitkiest om in MKB-financieringen te beleggen. Hiermee komen er meer leningen beschikbaar voor Nederlandse MKB-ondernemers. Een waardevolle aanvulling op de bestaande MKB-financiering."

Michel Vermeulen, algemeen directeur Schroders Benelux: "Kleine en middelgrote ondernemingen in Europa zijn in toenemende mate op zoek naar financiering door niet-bancaire kredietverstrekkers. Gedeeltelijk is deze trend te verklaren doordat commerciële banken minder kredieten verlenen als gevolg van steeds zwaardere kapitaaleisen voor leningen die door toezichthouders als risicovol worden beschouwd. Aan de vraagzijde is de situatie ook veranderd en verwachten bedrijven een snellere goedkeuring van de verlangde financiering. Men wil daarnaast dat de eisen die aan onderpand worden gesteld, lager liggen dan door de traditionele processen en systemen van banken wordt verlangd. Deze tegenstrijdige tendensen geven ruimte aan niet-bancaire kredietverschaffers om sneller en simpeler financiering aan het MKB te verstrekken.

Tegelijkertijd raken geavanceerde institutionele beleggers steeds meer vertrouwd met het concept van het verstrekken van financiering aan kleine en middelgrote ondernemingen tegen een hoger rendement dan de beurzen kunnen verschaffen. Dit belang is niet los te zien van de wens om een positieve sociale impact op de gemeenschap te hebben door op nationaal niveau werkgelegenheid te stimuleren. We zijn blij dat we via deze samenwerking de behoeftes van onze institutionele klanten kunnen combineren met de innovatieve vaardigheden van een erkend voortrekker in deze groeiende markt."

Quirijn Haak, directeur en medeoprichter NEOS Business Finance: "De steun van Schroders bewijst dat 'direct lending' aan MKB-bedrijven in een professionele omgeving en op basis van kwaliteitanalyse is uitgegroeid tot een goed alternatief voor bedrijven die op zoek zijn naar middelgrote leningen. We zijn ervan overtuigd dat het wederzijds vertrouwen waarop deze relatie is gebaseerd een goede basis vormt voor verdere samenwerking waarvan zowel bestaande als toekomstige klanten zullen profiteren. De complementaire vaardigheden en de bestaande netwerken van Schroders en NEOS zullen de groei van MKB direct lending stimuleren en hier zullen MKB-bedrijven die actief zijn in de nationale economieën de vruchten van kunnen plukken."

Michel Vermeulen, algemeen directeur Schroders Benelux en Boudewijn Jansen, Business Manager vastrentende waarden van Schroders in Londen zullen namens Schroders zitting nemen in de raad van commissarissen van NEOS Business Finance.

Over NEOS:
NEOS Business Finance, gevestigd te Rotterdam, beschikt over een platform waardoor Nederlandse en niet-Nederlandse institutionele beleggers kunnen beleggen in leningen van Nederlandse MKB-ondernemingen. NEOS is in 2012 gestart door ervaren financiële professionals en werkt nauw samen met banken en adviseurs binnen haar doelgroep. In het management team komen bewezen ervaring in het opzetten en leiden van succesvolle organisaties en brede ervaring in de financiële sector samen met en een bewezen vermogen om superieure rendementen voor beleggers te realiseren. Het team van NEOS is volledig gefocust op de dagelijkse werkzaamheden. NEOS beschikt over een zeer ervaren en kwalitatief hoogstaande kredietafdeling.
Het team van NEOS heeft gedegen kennis van de financieringsmarkten en het modelleren en structureren van bedrijfsfinancieringen. Management team en kredietteam combineren meer dan 120 jaar aan opgebouwde relevante ervaring in de financiële wereld. Meer informatie is te vinden op: http://www.neos.nu/investor
Over Schroders:
Schroders is een wereldwijd opererende asset manager met in totaal Euro425,4 mrd onder beheer*. De cliënten van Schroders zijn grote financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstellingen, lokale en nationale overheden, stichtingen en (vermogende) particuliere beleggers.

Schroders beschikt over een groot internationaal netwerk met 38 kantoren in 28 landen in Europa, Noord- en Latijns Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Schroders heeft zich vanaf haar oprichting meer dan 200 jaar geleden stabiel ontwikkeld, waarbij een langetermijnvisie het uitgangspunt is geweest bij de beleggingen, het bouwen van klantrelaties en de groei van de onderneming.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit bericht is uitgegeven door Schroder Investment Management Benelux, te Amsterdam. Meer informatie over Schroders is te vinden op www.schroders.nl en www.schroders.com.

*Cijfers per 31 december 2015.

Geplaatst in:

Voor meer informatie:
Frans Gunnink
Pers en media relaties
E. frans.gunnink@sharpefinancial.com
T. +31 (0)629 541 542

Tânia Jerónimo Cabral
Head of Marketing Schroders Benelux
E. tania.jeronimo@schroders.com
T. +31 (0)20 305 2851

Schroders

plaats:
Amsterdam-Rotterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234