NVM Business: Herstel op de bedrijfsruimtemarkt

NVM Business: Herstel op de bedrijfsruimtemarkt

Nieuwegein, 31 maart 2016 - De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt heeft in 2015 een duidelijk herstel te zien gegeven. Er is fors meer geïnvesteerd in Nederlandse bedrijfsruimte, vooral door Angelsaksische partijen. Daarnaast werd er onder invloed van de verbetering van de economische situatie circa 35% meer oppervlakte aan bedrijfsruimte verkocht en verhuurd dan in 2014.
Het aanbod van te koop en te huur staande bedrijfsruimten nam in 2015 licht af.
Dit blijkt uit analyse van NVM Business.

Forse groei beleggingsvolume nieuwbouw
In 2015 is voor circa 1,37 miljard euro in Nederlandse bedrijfsruimten belegd. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Deze groei werd voornamelijk veroorzaakt doordat er meer nieuwbouw plaatsvond; het beleggingsvolume in dit segment is daardoor bijna verdubbeld.
Van het totale beleggingsvolume kwam 86% uit het buitenland. Evenals vorig jaar waren vooral Angelsaksische partijen actief op de bedrijfsruimtemarkt.

Opname logistiek vastgoed flink toegenomen
Ook het logistieke vastgoed profiteerde van het marktherstel. De opname van distributiecentra en grootschalige opslagruimten kwam in 2015 uit op circa 1,2 miljoen m2. Daarmee is ruim 20% meer vierkante meter logistiek vastgoed verkocht en verhuurd dan het jaar ervoor. De groei van de sector e-commerce is hier een belangrijke aanjager van.

Meer transacties op de bedrijfsruimtemarkt
Gemeten in objecten vanaf 100 m2 kwam de opname van bedrijfsruimten in totaal uit op circa 5,9 miljoen m2, tegen 4,3 miljoen m2 in 2014. Niet alleen werd er een groter oppervlakte opgenomen, ook het aantal transacties zat in de lift. Er vonden circa 12% meer transacties plaats dan in het voorgaande jaar.

Aanbod sinds jaren licht afgenomen
Ook aan de aanbodzijde was het herstel van de bedrijfsruimtemarkt zichtbaar. Eind 2015 stond in totaal circa 15,4 miljoen m2 aan bedrijfsruimte te koop of te huur, een daling van 1,9% ten opzichte van het jaar ervoor. De daling van het aanbod deed zich voornamelijk voor in het logistieke segment. Eind 2015 stond er 2,5 miljoen m2 aan logistiek vastgoed in aanbod, 15% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Structureel aanbod blijft groeien
Ondanks de afname van het aanbod is het structurele aanbod in 2015 verder gegroeid. Van het totale aantal bedrijfsruimten dat eind 2015 beschikbaar was, stond 20% meer dan drie jaar te koop of te huur. Daarvan werd 7% meer dan vijf jaar aangeboden.
Het structurele aanbod bevindt zich vooral in de grootschalige, oudere bedrijfsruimten. Zowel huur- als koopobjecten stonden in 2015 gemiddeld iets langer in aanbod dan in 2014.

Huur- en koopprijzen stabiel
De gemiddelde huurprijs voor bestaande en nieuwbouw bedrijfsruimte bleef stabiel in 2015. Ook de koopprijzen voor bedrijfsruimten bleven met een minimale daling van 1,3% ten opzichte van 2014 op niveau.

Verwachtingen voor 2016
De verwachtingen voor het komende jaar zijn positief. NVM Business verwacht dat het aanbod van bedrijfsruimte verder zal afnemen. Tevens zal onder invloed van de groei van de logistieke sector in met name Noord-Brabant, de opname een verdere stijging te zien geven. Door de toenemende vraag naar bedrijfsruimte wordt verwacht dat de prijzen in 2016 een licht herstel zullen laten zien.

Over NVM Business
De NVM is in Nederland de grootste vereniging voor makelaars en taxateurs. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed - kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca - en bestaat uit ruim 700 makelaars die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio's waarin zij actief zijn. Door verdere professionalisering en het bevorderen van integriteit wil NVM Business de autoriteit worden op het gebied van commercieel vastgoed in Nederland.

De rapportage van NVM Business die aan dit persbericht ten grondslag ligt zal binnenkort worden gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Kramer, telefoon: 030-6085185, mobiel: 06 1301 7523, e-mail: l.kramer@nvm.nl

NVM

plaats:
Nieuwegein
website:
http://www.nvm.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234