Diebold bevestigt resultaten van initiële aanbod voor overname van aandelen Wincor Nixdorf

- Diebold bereikte 68,9 procent van aandelen van Wincor Nixdorf om te kunnen voldoen aan de minimale offertevereisten

- Er is een extra aanvaardingstermijn begonnen op 30 maart, die afloopt op 12 april

- Afronding transactie voorzien voor zomer 2016NORTH CANTON, Ohio, 30 maart 2016 /PRNewswire/ -- Diebold, Incorporated , een wereldwijde leider in selfservice levering, dienstverlening en software, in het bijzonder voor de financiële sector, bevestigde vandaag de resultaten van haar eerste bod voor overname van Wincor Nixdorf, waarbij het 68,9% van de aandelen van Wincor Nixdorf ontving voor het voldoen aan de minimale voorwaarden voor een offerte, met ingang van 29 maart. Het aanbod blijft onderhevig aan toestemming omtrent regelgeving, en afronding ervan is voorzien voor de zomer van 2016.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20080725/DIEBOLDLOGO [http://photos.prnewswire.com/prnh/20080725/DIEBOLDLOGO]

"Wij kijken uit naar een succesvolle afronding van ons overnamebod voor uitstaande aandelen van Wincor Nixdorf, waardoor onze gedeelde visie van een daadwerkelijk internationaal, op dienstverlening georiënteerd, software-ontvankelijk bedrijf mogelijk wordt gemaakt", zei Andy W. Mattes, president en CEO van Diebold. "Met het bereiken van deze mijlpaal kijken wij uit naar het afronden van deze transactie en het integreren van de twee bedrijven, nadat de juiste goedkeuringen aangaande regelgeving zijn verkregen. Wij ontvangen uitermate positieve reacties van onze klanten, die vinden dat de combinatie zal zorgen voor unieke waardetoevoeging in de self-servicebranche. Door gebruik te maken van innovatieve oplossingen en talent uit beide organisaties bezitten wij de schaal, kracht en flexibiliteit om succesvol in Europa en andere belangrijke markten uit te breiden, terwijl wij onze klanten helpen bij de transformatie van hun eigen bedrijf."

Aan het eind van de aanvaardingsperiode waren 22.544.692 aandelen van Wincor Nixdorf aangeboden; daarnaast waren 262.279 volmachten uitgegeven door Diebold, die meetellen voor een minimale aanvaardingsgrens aan het eind van de aanvaardingsperiode. Samen vertegenwoordigt het aantal aandelen en volmachten ongeveer 68,9% van het aandelenkapitaal en stemrechten in Wincor Nixdorf (inclusief aandelen in depot).

Volgens de Duitse wet op aandelen en overnames (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - WpÜG) kunnen aandeelhouders van Wincor Nixdorf die hun aandelen nog niet hebben aangeboden het aanbod nog steeds aanvaarden door hun aandelen tijdens de extra aanvaardingsperiode, die ingaat op 30 maart 2016 en afloopt op 12 april 2016 middernacht (Centraal-Europese Zomertijd), aan te bieden. Diebold zal definitieve gegevens over aantallen aandelen vrijgeven, na afloop van de extra aanvaardingsperiode. Extra informatie is beschikbaar op http://www.diebold.com/DieboldWincor [http://www.diebold.com/DieboldWincor].

Over Diebold

Diebold, Incorporated levert de technologie, software en dienstverlening waarmee mensen over de hele wereld met hun geld verbonden blijven - door op een eenvoudige, veilige en efficiënte wijze een brug te slaan tussen de fysieke en digitale werelden van geld. Sinds de oprichting in 1859 heeft Diebold zich ontwikkeld tot een toonaangevende leverancier van uitzonderlijke, selfservice innovatie, veiligheid en dienstverlening voor financiële en commerciële markten, retailmarkten en andere markten.

Diebold heeft wereldwijd ongeveer 15.000 medewerkers en heeft haar hoofdkantoor dichtbij Canton, Ohio, VS Bezoek ons op www.diebold.com [http://www.diebold.com/] of op Twitter: http://twitter.com/DieboldInc [http://twitter.com/DieboldInc].

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR INVESTEERDERS EN AANDEELHOUDERS

In verband met de voorgestelde bedrijfscombinatie heeft Diebold een Registratieverklaring ingediend via Formulier S-4 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC"). Deze werd op 5 februari 2016 door de SEC geldig verklaard, en hierbij hoort een prospectus van Diebold die samen met dit aanbod gebruikt dient te worden. Daarnaast keurde de Duitse Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, "BaFin") op 4 februari 2016 de publicatie van het Duitse offertedocument dat verband houdt met het aanbod goed. Diebold heeft het Duitse offertedocument op 5 februari 2016 gepubliceerd. De aanvaardingsperiode voor het aanbod liep af aan het einde van 22 maart 2016 (Centraal Europese Tijd), en de extra aanvaardingsperiode begint op 30 maart 2016 en eindigt op 12 april 2016 om middernacht (Centraal Europese Zomertijd).

INVESTEERDERS EN AANDEELHOUDERS WORDT DRINGEND AANGERADEN OM DE PROSPECTUS EN HET OFFERTEDOCUMENT TE LEZEN, SAMEN MET ANDERE DOCUMENTEN DIE ZULLEN WORDEN ONDERGEBRACHT BIJ DE SEC OF BaFin OF GEBPUBLICEERD WORDEN OP DE WEBSITE VAN DIEBOLD OP www.diebold.com IN HET ONDERDEEL INVESTEERDERSRELATIES, AANGAANDE DE VOORGESTELDE BEDRIJFSCOMBINATIE EN DE OFFERTE, OMDAT DEZE DOCUMENTEN BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OF ZULLEN BEVATTEN. U kunt een gratis exemplaar van de prospectus ontvangen, een Engelse vertaling van het offertedocument en andere bijbehorende documenten die door Diebold zijn ondergebracht bij de SEC op de website van SEC via www.sec.gov. De prospectus en andere documenten die daartoe behoren kunnen ook gratis worden verkregen via de website van Diebold op www.diebold onder het onderdeel Investeerdersrelaties. U kunt een gratis exemplaar van het offertedocument krijgen via de website van BaFin op www.bafin.de, samen met een Engelse vertaling hiervan, op de website van Diebold op www.diebold.com onder het kopje Investeerdersrelaties. Ook kunt u gratis een exemplaar van het offertedocument krijgen van Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, of per e-mail via dct.tender-offers@db.com of fax op +49 69 910 38794.

Dit document is geen aanbod tot aankoop of verkoop van aandelen van Wincor Nixdorf of Diebold. Voorwaarden en verdere bepalingen aangaande het openbare aanbod worden vrijgegeven in het offertedocument dat op 5 februari 2016 werd gepubliceerd en in documenten die zijn ondergebracht of zullen worden ondergebracht bij de SEC. Investeerders en bezitters van aandelen van Wincor Nixdorf, of van instrumenten die direct of indirect het recht verlenen tot aankoop van aandelen van Wincor Nixdorf, wordt sterk aangeraden om de prospectus, het offertedocument en alle documenten die verband houden met het openbare aanbod te lezen, omdat deze documenten belangrijke informatie bevatten.

Er zal geen aanbod van effecten worden gedaan, met uitzondering van aanbiedingen via een prospectus in navolging van de vereisten in onderdeel 10 van de Amerikaanse Securities Act van 1933, volgens wijzigingen, en een Duits offertedocument in navolging van toepasselijke Europese regelgeving, inclusief de Duitse wet op aandelen en overnames en de Duitse wet op het aandelenprospectus (Wertpapierprospektgesetz). Behoudens bepaalde uitzonderingen die moeten worden goedgekeurd door de relevante wetgevende instanties of bepaalde feiten die moeten worden vastgesteld zal het publieke aanbod niet direct of indirect worden gemaakt, in of richting een jurisdictie waar dit een schending van de wetgeving van deze jurisdictie zou inhouden, of door gebruik van de mails of op enige andere wijze of met enig ander instrument (inclusief en zonder beperking fax, telefoon en het internet) of binnenlandse of buitenlandse handel, of enige faciliteit van een nationale effectenbeurs, of een dergelijke jurisdictie.

WAARSCHUWING OVER TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Bepaalde verklaringen in dit document aangaande zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen, volgens de definitie in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dit zijn onder andere verklaringen over de intenties, plannen, overtuigingen, verwachtingen of toekomstvoorspellingen van het management, inclusief en zonder beperking, de voorgestelde bedrijfscombinatie met Wincor Nixdorf en de offerte. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van Diebold en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden; daaruit volgt dat daadwerkelijke resultaten materieel kunnen afwijken van resultaten die in de verklaringen zijn uitgedrukt of geïmpliceerd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen verklaringen bevatten over de bedrijfscombinatie en het aanbod, de kans dat een dergelijke transactie wordt voltooid en de effecten van enige transactie op de bedrijven en financiële voorwaarden van Diebold of Wincor Nixdorf, waaronder synergiën, pro forma inkomsten, beoogde bedrijfsmarge, verhoudingen van netto schulden op EBITDA, aanwas van inkomsten en andere financiële en operationele maatregelen. Naar hun aard brengen toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden met zich mee, omdat deze verband houden met gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich al dan niet in de toekomst af zullen spelen. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garanties voor prestaties in de toekomst en daadwerkelijke resultaten van operaties, financiële voorwaarden en liquiditeit, en de ontwikkelingen in de branches waarin Diebold en Wincor Nixdorf actief zijn kunnen materieel afwijken van dat wordt uitgedrukt of geïmpliceerd in toekomstgerichte verklaringen in dit document. Daarbij komt dat risico's en onzekerheden die verband houden met de overwogen bedrijfscombinatie tussen Diebold en Wincor Nixdorf inhouden, niet beperkt tot, de verwachte timing en waarschijnlijkheid van de afronding van de overwogen bedrijfscombinatie, inclusief de timing, ontvangst en algemene voorwaarden van enige vereiste goedkeuring door overheid of regelgevende instanties voor de overwogen bedrijfscombinatie die de verwachte voordelen zouden kunnen verkleinen of die ertoe zouden kunnen leiden dat partijen de overeenkomstig niet aangaan, of de transactie verwerpen, het vermogen tot succesvolle integratie van de bedrijven, het zich voordoen van een gebeurtenis, veranderingen of andere omstandigheden die zouden kunnen leiden tot het beëindigen van de overeenkomst aangaande bedrijfscombinatie of het overwogen aanbod, het risico dat de partijen mogelijk niet bereid of in staat zijn om tijdig of geheel te voldoen aan de voorwaarden voor de overwogen bedrijfscombinatie of het overwogen aanbod, risico's die verband houden met onderbreking van tijd die het management besteed aan lopende bedrijfsactiviteiten als gevolg van de overwogen bedrijfscombinatie, het risico dat enige verklaringen met betrekking tot de overwogen bedrijfscombinatie nadelige effecten kunnen hebben op de marktwaarde van gewone aandelen van Diebold, en het risico dat de overwogen transactie of de mogelijke aankondiging van een dergelijke transactie een nadelig effect kan hebben op het vermogen van Diebold om belangrijke medewerkers te behouden of aan te kunnen nemen, en relaties met leveranciers te kunnen behouden, en op haar bedrijfsresultaten en bedrijven in het algemeen. Deze risico's, naast andere risico's die verband houden met de overwogen bedrijfscombinatie worden in meer detail besproken in het prospectus dat bijgevoegd is als Bijlage 4 van het Duitse offertedocument en dat is ondergebracht bij de SEC. Extra risico's en onzekerheden worden gedefinieerd en besproken in de rapporten van Diebold die zijn ondergebracht bij de SEC en die beschikbaar zijn op de website van de SEC via www.sec.gov. Alle toekomstgerichte verklaringen hebben alleen betrekking op de op dit document vermelde datum. Behalve dat wat is vereist onder toepasselijk wetgeving, zijn noch Diebold noch Wincor Nixdorf verplicht om enige toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te wijzigen of hernieuwen, naar aanleiding van nieuwe informatie, gebeurtenissen in de toekomst of anderszins.Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20080725/DIEBOLDLOGO


Diebold, Incorporated


CONTACT: CONTACTPERSOON: Mediarelaties, Mike Jacobsen, APR, +1 330 4903796, michael.jacobsen@diebold.com; Felix Morlock, Brunswick Group(Germany), +49 69 2400 5510, fmorlock@brunswickgroup.com, CindyLeggett-Flynn, Brunswick Group (U.S.), +1 212 333 3810,clf@brunswickgroup.com; Investeerderrelaties, Steve Virostek, +1 330 4906319, stephen.virostek@diebold.com


Web site: http://www.diebold.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234