Aankondiging publicaties van Algemene Rekenkamer op 31 maart 2016

De Algemene Rekenkamer publiceert op donderdag 31 maart a.s. twee onderzoeksrapporten over ontwikkelingssamenwerking.

De Algemene Rekenkamer brengt op donderdag 31 maart twee publicaties uit: het OS-monitorrapport dat dit jaar gaat over het financieringskanaal bedrijfsleven en het afsluitende rapport over de verantwoording over de hulp aan Haïti na de aardbeving van 2010.
Het Haïti-rapport is de zesde en laatste publicatie van de Algemene Rekenkamer over dit onderwerp.
Het rapport Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking past in een reeks waarin diverse aspecten van het rijksbeleid voor OS sinds 2010 zijn belicht. Ditmaal focust het onderzoek zich op het financieringskanaal via het bedrijfsleven dat de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzet. Het rapport geeft inzicht in de subsidies die hiermee gemoeid zijn, hoe dit deel van het OS-beleid is georganiseerd, de resultaten die ermee bereikt worden en hoe de minister het parlement hierover informeert.

Beide onderzoeksrapporten bevatten conclusies en aanbevelingen, met name gericht op de minister voor Buitenlandse Handel en OS.
De bestuurlijke reacties van de minister en van SHO (op Haïti-rapport) zijn samengevat opgenomen en worden integraal gelijktijdig met de rapporten gepubliceerd op www.rekenkamer.nl.

De Algemene Rekenkamer begeleidt deze publicaties met een persbericht.
De rapporten, het persbericht en de bestuurlijke reacties zijn op 31 maart a.s. vanaf 11.00 uur terug te vinden op www.rekenkamer.nl.

Embargo-exemplaar
Journalisten die deze publicaties van de Algemene Rekenkamer onder embargo op 31 maart om 9.00 uur willen ontvangen, kunnen dit opgeven via 070-3424400 of voorlichting@rekenkamer.nl.

Persvoorlichter Joost Aerts (070 3424 189 / 06 2024 8703) is beschikbaar voor meer informatie.

Algemene Rekenkamer

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rekenkamer.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234