25.000 meer slachtoffers geholpen door Slachtofferhulp Nederland

Het afgelopen jaar heeft Slachtofferhulp Nederland 182.000 slachtoffers geholpen. Dat zijn 25.000 meer slachtoffers dan in 2014 ofwel een stijging van 16%. De komende drie jaar wil de organisatie zelfs 50% meer slachtoffers kunnen bereiken, door een verbeterde online en digitale dienstverlening op te zetten, dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

In 2015 ontving Slachtofferhulp Nederland via de politie en op initiatief van slachtoffers zelf de gegevens van 237.080 slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen van een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of vermissing. Het lukte Slachtofferhulp Nederland om met 182.039 slachtoffers in contact te komen. Dat is een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar. Van dit aantal hadden 113.407 (62%) slachtoffers voldoende aan eenmalig contact of advies en 68.632 (38%) slachtoffers hadden behoefte aan vervolghulp.

Met 55.041 slachtoffers hebben wij geen contact gehad omdat er na drie belpogingen op verschillende momenten niet werd opgenomen of omdat het (juiste) telefoonnummer of andere contact gegevens zoals email adres ontbraken. Als het niet lukt om telefonisch contact op te nemen ontvangt het slachtoffer een hulpaanbod per brief. De reactie daarop is laag.

ZSM flink gestegen
Sinds 1 januari 2015 zijn alle 10 ZSM locaties bemenst door Slachtofferhulp Nederland. Onze juridische medewerkers staan zeven dagen per week, twaalf uur per dag klaar om slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit te ondersteunen en om samen met het Openbaar Ministerie en de politie slachtoffers van eenvoudige misdrijven snel te voorzien van compensatie in de schade en daders zo snel mogelijk aan te pakken. Dankzij deze optimale bezetting sinds het begin van dit jaar zijn er indrukwekkende stijgingen te zien in de cijfers. Zo zijn er het afgelopen jaar 69.335 slachtoffers actief benaderd, ten opzichte van 28.506 slachtoffers in 2014. Dat is een stijging van 143%. Ook steeg het aantal slachtoffers waarbij de schade geïnventariseerd is met bijna 300% naar 26.858 slachtoffers.

Focus op online dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland merkte de afgelopen jaren dat de vraag naar online dienstverlening steeds meer toenam. Daarom onderzocht de organisatie het afgelopen jaar welke online mogelijkheden aansluiten bij de behoeften van slachtoffers. Via online middelen zoals chat of beeldbellen verwacht de organisatie jongeren bijvoorbeeld beter te kunnen bereiken. Zo wordt er gewerkt aan een app om het stressniveau te meten en een digitaal platform 'Mijn Slachtofferhulp Online'. Dit wordt één centrale plek met informatie die slachtoffers nodig hebben om inzicht te krijgen in het traject dat ze bij Slachtofferhulp Nederland doorlopen.

De online hulpverlening zal een uitbreiding zijn naast de bestaande dienstverlening, die veelal telefonisch of via persoonlijke gesprekken verloopt.

Eind 2017 moet de uitbreiding van de online mogelijkheden ertoe leiden dat Slachtofferhulp Nederland 30% meer slachtoffers ondersteunt en eind 2019 zelfs 50% meer.

Het jaarverslag staat op www.slachtofferhulp.nl
Bekijk het jaarverslag 2015 van Slachtofferhulp Nederland (bijlage PDF) via de link: https://www.slachtofferhulp.nl/Global/Corporate/Jaarverslag_2015/

Slachtofferhulp Nederland

plaats:
Utrecht
website:
http://www.slachtofferhulp.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234