Overzichtstentoonstelling Rob Cerneüs en uitreiking prijs "De Denker"

Op 2 april zal Frits Sissing de overzichtstentoonstelling van de beeldhouwer Rob Cerneüs in de Grote Kerk van Monnickendam openen. Ter gelegenheid van deze opening zal de prijs "De Denker" worden uitgereikt aan Prof. Dr. Hans Clevers, arts en bioloog.

Prof. Clevers is een internationaal vermaard onderzoeker op het gebied van kanker. In 2015 is hij benoemd tot research directeur van prinses Maxima kinderoncologisch centrum in Utrecht. Dit centrum is thans in aanbouw en wordt het enige centrum in Nederland waar kinderen met kanker in de naaste toekomst zullen worden behandeld. Dit ziekenhuis heeft de ambitie om tot een Europees expertise centrum uit te groeien.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Stichting Cenootschap. Deze stichting heeft als doelstelling het ondersteunen van de kunst in het algemeen en die van Rob Cerneüs in het bijzonder. Rob Cerneüs is een begaafd beeldhouwer. Zijn werken zijn geplaatst in vele steden en officiële instellingen.

De prijs "De Denker" is door het Cenootschap ingesteld om een persoon of instelling, die zich op bijzondere wijze heeft gemanifesteerd, te eren. De prijs bestaat uit een sculptuur vervaardigd door Rob Cerneüs en geïnspireerd op "De Denker" van de beroemde beeldhouwer Auguste Rodin. Thans zal de prijs voor de vijfde keer worden uitgereikt. Eerder werd de prijs uitgereikt aan Ruud Vreeman, oud voorzitter van de PvdA en burgemeester van respectievelijk Zaanstad, Tilburg en Groningen, Jan Berkhout, voormalig pastoor in Volendam en schrijver van het boek Pastoor in Volendam, Feike Wassenbergh, kunstrestaurateur van Friese kunst en oudheden en aan Ernst Veen, voormalig directeur van de Hermitage in Amsterdam.

De toegang tot de tentoonstelling is gratis.
De tentoonstelling is gekoppeld aan fundraising voor de stichting DON (Diabetes Onderzoek Nederland). Opbrengsten uit activiteiten rond de tentoonstelling komen volledig ten goede aan de Stichting DON. Deze activiteiten omvatten de uitgifte van een App van de tentoonstelling, de verkoop van beelden vervaardigd door ambassadeurs van de Stichting DON en de verkoop van een speciaal voor dit evenement vervaardigd groot beeld door Rob Cerneüs.

LOCATIE: DE GROTE KERK, ZARKEN 2, MONNICKENDAM
DATUM: 2 APRIL 2016 OM 16.00 UUR
DUUR TENTOONSTELLING: 2 APRIL -23 MEI

Geplaatst in:

Meer informatie:
Dhr. Puck Hulstaert
Mob. 06 22 41 78 00
E-Mail: landvanherve@planet.nl

Stichting Cenootschap

plaats:
Monnickendam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234