Diebold voldoet aan aanbestedingsvoorwaarden voor Wincor Nixdorf-aandelen

-- Openbaar overnamebod van EUR 38,98 in cash plus 0,434 Diebold gewone aandelen per Wincor Nixdorf-aandeel gaat verder

-- Bedrijfscombinatie blijft onderhevig aan wettelijke goedkeuring en is gepland voor sluiting in de zomer van 2016NORTH CANTON, Ohio, 25 maart 2016 /PRNewswire/ -- Diebold, Incorporated , een wereldleider op het gebied van het leveren van selfservice, services en software, voornamelijk aan de financiële sector, heeft vandaag bekendgemaakt dat, op basis van de voorlopige informatie van Clearstream, een internationale organisatie voor afwikkeling en bewaarneming, Diebold vanaf 13.00 uur CET 68,9 procent van de aandelen van Wincor Nixdorf (FWB: WIN, ISIN: DE000A0CAYB2) heeft bereikt met het doel te voldoen aan de minimumvoorwaarden voor de aanbesteding van het voorgestelde bod. Op basis hiervan en onderhevig aan uiteindelijke verificatie, is het vrijwillige openbare overnamebod voor alle aandelen aan toonder zonder nominale waarde van Wincor Nixdorf erin geslaagd het minimale aanvaardingspercentage van 67,6 procent van alle bestaande Wincor Nixdorf-aandelen te bereiken (inclusief eigen aandelen in handen van Wincor Nixdorf). De aanvaardingsperiode voor het bod verliep om 24.00 uur (Central European Time), op dinsdag, 22 maart 2016. Diebold verwacht dat de eindresultaten van de aanvaardingsperiode op 29 maar 2016 kunnen worden gepubliceerd. Het bod blijft onderhevig aan wettelijke goedkeuring en is gepland voor sluiting in de zomer van 2016

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20080725/DIEBOLDLOGO [http://photos.prnewswire.com/prnh/20080725/DIEBOLDLOGO]

Overeenkomstig de Duitse effectenwervings- en overnamewet (WpÜG), kunnen aandeelhouders van Wincor Nixdorf die hun aandelen nog niet hebben aangeboden, het aanbod nog steeds aanvaarden door hun aandelen aan te bieden tijdens de aanvullende aanvaardingsperiode die naar verwachting op 30 maart 2016 zal beginnen en op 12 april 2016 om middernacht (CET zomertijd) zal eindigen. De intrekkingsrechten voor het bod zijn verlopen. Europese aandeelhouders kunnen contact opnemen met Georgeson, Inc. indien ze vragen hebben met betrekking tot het overnamebod op telefoonnummer 00 800 3816 3816. Banken en brokers kunnen terecht op telefoonnummer +44 (0) 207 019 7003. Voor meer informatie gaat u naar http://www.diebold.com/DieboldWincor [http://www.diebold.com/DieboldWincor].

Over Diebold

Diebold, Incorporated levert de technologie, software en diensten die mensen over de hele wereld toegang bieden tot hun geld en de kloof tussen fysieke en digitale wereld van geld handig, veilig en efficiënt overbruggen. Sinds de oprichting in 1859 heeft Diebold zich ontwikkeld tot een toonaangevende provider van uitzonderlijke innovatie, beveiliging en dienstverlening op het gebied van self-service voor financiële, commerciële, retail- en andere markten.

Diebold heeft circa 15.000 medewerkers wereldwijd en diens hoofdkwartier is gevestigd in de buurt van Canton, Ohio, VS. Bezoek Diebold op www.diebold.com [http://www.diebold.com/]of op Twitter: http://twitter.com/DieboldInc [http://twitter.com/DieboldInc].

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR INVESTEERDERS EN AANDEELHOUDERS

Diebold heeft in connectie met de voorgestelde bedrijfscombinatie, een registratieverklaring op formulier S-4 ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC"), en deze door de SEC op 5 februari 2016 is effectief verklaard. Dit is inclusief een prospectus van Diebold die zal worden gebruikt in verband met het bod. Daarnaast heeft de Duitse toezichthouder voor de bancaire sector BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) op 4 februari 2016 de publicatie van het Duitse biedingsbericht met betrekking tot het bod, goedgekeurd. Diebold heeft het Duitse biedingsbericht op 5 februari 2016 gepubliceerd.

INVESTEERDERS EN AANDEELHOUDERS WORDEN AANGEDRONGEN DE PROSPECTUS EN HET BIEDINGSDOCUMENT TE LEZEN, ALSOOK ENIGE ANDERE DOCUMENTEN DIE ZIJN OF ZULLEN WORDEN INGEDIEND BIJ DE SEC OF BaFin OF OP WEBSITE VAN DIEBOLD OP www.diebold.com IN HET GEDEELTE VOOR INVESTEERDERS MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE BEDRIJFSCOMBINATIE OMDAT DEZE DOCUMENTEN BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OF ZULLEN BEVATTEN. U kunt een gratis exemplaar van de prospectus, een Engelse vertaling van het biedingsdocument en andere verwante documenten die door Diebold zijn ingediend bij de SEC verkrijgen via de website van de SEC: www.sec.gov. De prospectus en andere documenten die hierop betrekking hebben, kunnen tevens gratis worden verkregen via de website van Diebold (www.diebold.com) in het gedeelte Investor Relations. U kunt een gratis exemplaar van het biedingsdocument verkrijgen via de website van BaFin (www.bafin.de) en daarnaast een Engelse vertaling hiervan op de website van Diebold (www.diebold.com) in het gedeelte Investor Relations. Daarnaast kunt u kosteloos een exemplaar van het biedingsdocument krijgen via de Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, of door een e-mail te sturen naar dct.tender-offers@db.com of via fax op het nummer +49 69 910 38794.

Dit document is noch een aanbod voor aankoop noch een uitnodiging van een aanbod om aandelen van Wincor Nixdorf of Diebold te kopen. Voorwaarden en andere bepalingen met betrekking tot het openbare aanbod, worden uiteengezet in het biedingsdocument dat op 5 februari 2016 is gepubliceerd en in documenten die zijn ingediend of zullen worden ingediend bij de SEC. Investeerders of houders van Wincor Nixdorf-aandelen of van eventuele instrumenten die recht geven op directe of indirecte verwerving van Wincor Nixdorf-aandelen, worden met kracht aangeraden de prospectus, het biedingsdocument en alle andere documenten met betrekking tot het openbare bod te lezen omdat deze documenten belangrijke informatie kunnen bevatten.

Er zal geen openbaar aanbod van effecten worden gedaan, behalve via een prospectus die voldoet aan de vereisten van artikel 10 van de Amerikaanse Securities Act uit 1933, zoals gewijzigd, en een Duits biedingsdocument overeenkomstig de van toepassing zijnde Europese wetgeving, inclusief de Duitse Prospectuswet (Wertpapierprospektgesetz). Onderhevig aan bepaalde uitzonderingen die moeten worden goedgekeurd door de relevante regelgevingsinstanties of bepaalde feiten die moeten worden geverifieerd, zou het openbare bod noch op directe noch indirecte wijze worden gedaan, in of naar een rechtsgebied waar dit een schending van de wetgeving zou betekenen, noch door het gebruik van post, noch via andere middelen of instrumentaliteit van handel tussen staten of buitenlandse handel (inclusief en niet beperkt tot overdracht via fax, telefoon en internet) noch met welke faciliteiten van een nationale effectenbeurs dan ook.

WAARSCHUWING OVER TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Bepaalde uitspraken in dit bericht ten aanzien van zaken die nog geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte uitspraken (zoals gedefinieerd in de Amerikaanse wet Private Securities Litigation Reform Act uit 1995). Dit zijn onder meer uitspraken met betrekking tot de intenties, plannen, overtuigingen, verwachtingen of voorspellingen van het management voor de toekomst, inclusief maar niet beperkt tot de voorgestelde bedrijfscombinatie met Wincor Nixdorf en het bod. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van Diebold en omvatten risico's en onzekerheden. Dit betekent dat de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten die worden genoemd of geïmpliceerd in de uitspraken. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken kunnen bijvoorbeeld uitspraken bevatten over de bedrijfscombinatie en het bod, de waarschijnlijkheid dat een dergelijke transactie realiteit wordt en de effecten van een eventuele transactie van de bedrijfs- en financiële voorwaarden van Diebold of Wincor Nixdorf, inclusief synergiën, pro forma omzet, beoogde winstmarge, nettoschuld/EBITDA-ratio's, winstgroei en andere financiële of bedrijfsmaatstaven. Toekomstgerichte uitspraken bevatten altijd risico's en onzekerheden omdat ze verband houden met evenementen en afhankelijk zijn van omstandigheden die mogelijk wel of niet in de toekomst zullen plaatsvinden. Toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties van toekomstige prestaties en de daadwerkelijke resultaten van het bedrijf, de financiële staat en liquiditeit alsook de ontwikkelingen in de sector waarin Diebold en Wincor Nixdorf actief zijn, kunnen aanzienlijk verschillen van de resultaten die worden vermeld of worden gesuggereerd in de toekomstgerichte uitspraken in dit document. Daarnaast kent de bedrijfscombinatie die wordt overwogen door Diebold en Wincor Nixdorf risico's en onzekerheden ten aanzien van, maar niet beperkt tot, de verwachte voltooiing en waarschijnlijkheid van de voltooiing van de overwogen bedrijfscombinatie, inclusief de timing, ontvangst en algemene voorwaarden van eventuele verplichte goedkeuringen van overheids- en regelgevingsinstanties voor de overwogen bedrijfscombinatie die de geanticipeerde baten zouden kunnen verminderen of ertoe zouden kunnen leiden dat de partijen de transactie niet in gebruik nemen of helemaal afbreken, het vermogen om de bedrijven met succes te integreren, eventuele gebeurtenissen, veranderingen of andere omstandigheden die zouden kunnen optreden en zouden kunnen leiden tot het ontbinden van de overeenkomst van de bedrijfscombinatie of het overwogen bod, het risico dat de partijen niet bereid zijn of niet in staat zijn op een tijdige manier of nooit te voldoen aan de voorwaarden van de overwogen bedrijfscombinatie of het overwogen bod, risico's die verband houden met de onderbreking van managementtijd van doorlopende bedrijfsactiviteiten vanwege de overwogen bedrijfscombinatie, het risico dat eventuele aankondigingen die te maken hebben met de overwogen bedrijfscombinatie negatieve effecten kunnen hebben op de marktwaarde van de gewone aandelen van Diebold en het risico dat de overwogen transactie of de potentiële aankondiging van een dergelijke transactie een negatief effect zou kunnen hebben op het vermogen van Diebold om belangrijk personeel te behouden en aan te nemen en relaties met diens leveranciers te onderhouden alsook op de bedrijfsresultaten en de bedrijfsactiviteiten in het algemeen. Deze risico's alsook andere risico's die verband houden met de overwogen bedrijfscombinatie worden in meer detail uiteengezet in de prospectus die is bijgevoegd als Addendum 4 van het Duitse biedingsdocument en is ingediend bij de SEC. Andere risico's en onzekerheden worden geïdentificeerd en besproken in de rapporten die Diebold heeft ingediend bij de SEC en zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Eventuele toekomstgerichte uitspraken zijn uitsluitend geldig op de datum van dit document. Behalve waar vereist door de van toepassing zijnde wetgeving, zullen Diebold en Wincor Nixdorf geen verplichtingen op zich nemen om eventuele toekomstgerichte uitspraken bij te werken of openbaar te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, gebeurtenissen in de toekomst of anderszins.Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20080725/DIEBOLDLOGO


Diebold, Incorporated


CONTACT: Contactpersoon media - Mike Jacobsen, APR, +1 330 490 3796,michael.jacobsen@diebold.com; of Felix Morlock, Brunswick Group(Duitsland), +49 69 2400 5510, fmorlock@brunswickgroup.com; of CindyLeggett-Flynn, Brunswick Group (VS), +1 212 333 3810,clf@brunswickgroup.com; of contactpersoon intevesteringen - Steve Virostek,+1 330 490 6319, stephen.virostek@diebold.com


Web site: http://www.diebold.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234