10 Miljoen Nederlanders zeggen 'ja' tegen delen medische gegevens

Den Haag, 24 maart 2016. Sinds de start van het Landelijk Schakelpunt op
1 januari 2013 hebben 10 miljoen individuele Nederlanders aan een of meer van hun zorgverleners toestemming gegeven hun medische gegevens beschikbaar te stellen voor uitwisseling met andere zorgverleners. Die uitwisseling verloopt via het Landelijk Schakelpunt.

10 miljoen
10 Miljoen Nederlanders gaven in de afgelopen drie jaar hun huisarts en/of apotheken toestemming bepaalde medische gegevens beschikbaar te stellen voor bevraging door bepaalde groepen collega's. Zorgverleners mogen die gegevens alleen beschikbaar stellen met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Andere zorgverleners mogen die gegevens alleen opvragen wanneer dat van belang is voor de behandeling van de patiënt. Er gelden strikte wettelijke eisen aan de uitwisseling. Uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt voldoet aan alle wetten en regels die momenteel gelden. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem onlangs opnieuw bevestigd.

16 miljoen
Van al die Nederlanders zijn ruim 16 miljoen medische gegevens beschikbaar. Grofweg tweederde daarvan zijn medicatiegegevens en een derde samenvattingen van de huisartsgegevens. De beschikbare informatie is beperkt tot wat de beroepsgroepen zelf hebben vastgesteld als absoluut noodzakelijk bij reguliere (mede)behandeling, bij waarneming en in spoedeisende situaties. Daarnaast is -wanneer dat nodig is- van die patiënten bekend of zij een allergie hebben of een andere indicatie die van belang is bij de behandeling.

Toestemming
De toestemming voor uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt is beperkt tot een specifieke groep zorgverleners met een specifiek doel. Gegevens van de huisarts zijn alleen beschikbaar voor de huisartsenpost (HAP) bij dienstwaarneming. Medicatiegegevens zijn beschikbaar voor huisartsen, apotheken en bepaalde specialisten. Dus geeft een patiënt toestemming aan zijn huisarts, dan zijn de apotheekgegevens niet beschikbaar. Pas wanneer een patiënt zijn apotheek of apotheken elk afzonderlijk toestemming heeft gegeven zijn ook de medicatiegegevens te raadplegen. Daarom komt het voor dat een patiënt verscheidene keren om toestemming gevraagd wordt.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie
VZVZ houdt zich primair bezig met het behartigen van de belangen van de zorgaanbieders op het gebied van zorgcommunicatie. VZVZ is een vereniging. De leden zijn de zorgaanbieders en verwante rechtspersonen. VZVZ heeft als belangrijkste taken: het ontwikkelen van beleid en strategie voor de exploitatie en verbetering van de zorginfrastructuur. VZVZ treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is opdrachtgever en bestuurder van het VZVZ Servicecentrum dat de infrastructuur beheert en exploiteert.

VZVZ Servicecentrum

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234