Reactie PwC op boetebesluit AFM

Amsterdam, 24 maart 2016 - De AFM heeft PwC een bestuurlijke boete opgelegd omdat destijds vier van de tien onderzochte controledossiers over 2012 door de AFM als 'onvoldoende' werden gekwalificeerd. Op basis van eigen onderzoek vonden ook wij dat drie gevallen van onvoldoende kwaliteit waren. Wel hebben wij vastgesteld dat in alle gevallen de controlerend accountant de juiste conclusie heeft getrokken over de onderzochte jaarrekening en alle afgegeven controle-verklaringen derhalve konden worden gehandhaafd. Dat uit het onderzoek van de AFM een sanctie volgt, spreekt voor zich. Tegen de onderbouwing die de AFM voor haar bestuurlijke boete kiest, hebben wij echter principiële bezwaren. Wij beraden ons hier nader op.

De AFM baseert haar standpunt op het niet voldoen aan de zorgplicht. Wat echter vooralsnog ontbreekt, is duidelijkheid over het verband tussen "zorgplicht van de accountantsorganisatie" en kwaliteitsbevindingen in individuele controle dossiers. Complicerend hierbij is dat verschillende rollen bij de AFM samenkomen; die van normensteller, toezichthouder en boetebepaler.

Wij realiseren ons goed dat boetes op zich niet tot kwaliteitsverbetering leiden en niet bijdragen aan de verbetering die de sector wil realiseren. Daarvoor is een fundamentele transformatie noodzakelijk. Deze is in september 2014 van start gegaan en zal meerdere jaren in beslag nemen. Het betreft een ingrijpende transformatie die gedeeltelijk samenvalt met de verplichte roulatie van accountantsfirma's, waardoor veel extra inspanningen geleverd worden vanwege eerstejaars accountantscontroles. Bij ons ligt de verantwoordelijkheid deze transformatie te realiseren en we vertrouwen er op dat in goede samenwerking met onder andere de AFM te doen.

Vorig jaar heeft de AFM een eerste onderzoek naar onze transformatie gedaan en geconcludeerd dat PwC werkt aan een fundamentele verandering en verbetering van de randvoorwaarden om de kwaliteit van haar wettelijke controles te verhogen en daarmee zo goed mogelijk in het publiek belang te handelen. Waar wij met kracht aan werken is een PwC-organisatie die bijdraagt aan het vertrouwen in de maatschappij en belangrijke problemen oplost voor diezelfde maatschappij.

Noot voor de redactie

1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meint Waterlander, woordvoerder PwC, tel. 088-792 7000 of email meint.waterlander@nl.pwc.com.

2. Bij PwC willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van belangrijke problemen. Wij zijn een netwerk van firma's in 157 landen met meer dan 208.000 mensen. Bij PwC in Nederland werken ruim 4.400 mensen met elkaar samen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op www.pwc.nl.

PwC verwijst naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op www.pwc.com/structure voor meer informatie.

PwC

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.pwc.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234