In april start Milo vroeginterventie programma voor kinderen met EMB

Het ComOOK programma van Stichting Milo start in april op verschillende plaatsen in Nederland met vier groepen. ComOOK staat voor Communicatie Ondersteuning voor Ouders van Kinderen met te verwachten ernstige stoornissen in de communicatie- en taalontwikkeling. Dit programma is voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Op het EMB congres in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle doen ouders en professionals uit de zorg en speciaal onderwijs vandaag inspiratie op over leven met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) rondom het thema 'Ritme in je leven'. De behandelprogramma's van Stichting Milo helpen cliënten en hun netwerk om met elkaar te kunnen communiceren over het ritme van hun leven. Ondersteunde communicatie is maatwerk. Op het EMB congres gaan Danielle Golsteijn, Erik Tavenier en Madelon Toussaint in de Milo stand het gesprek aan met congresgangers over de wijze waarop Milo de best passende Ondersteunde Communicatie (OC) kan ontwikkelen samen met de cliënt en diens sociale netwerk.

ComOOK is het vroeginterventie programma van Milo, dat is gericht op ouders van kinderen die bijvoorbeeld de diagnose Down syndroom, Rett syndroom, Angelman syndroom, Prader-Willie syndroom of Pitt Hopkins syndroom hebben gekregen. Ook ouders van kinderen die een sterk vertraagde ontwikkeling laten zien, maar (nog) niet gediagnosticeerd zijn, hebben baat bij dit behandelprogramma.

Het ComOOK programma start met een workshop waar de ouders van zes kinderen kennismaken met elkaar en met de OC behandelaars. Het programma bestaat verder uit 12 huisbezoeken en nog 2 workshops. Een vast onderdeel is het Communicatie Competentie Profiel (CCP). Gerna Scholte, coördinator ComOOK: "In een CCP worden beperkingen, belemmeringen, vaardigheden en mogelijkheden van zowel het kind als de omgeving in kaart gebracht. Ondersteund door onze OC behandelaars proberen de ouders gaande weg adviezen uit en toetsen of het werkt."
De verworven inzichten worden overgedragen aan het kernteam, de sleutelfiguren in het sociale netwerk van het kind en de ouders zoals broers, zussen, grootouders en betrokken professionals. Gerna Scholte: "Het twaalfde huisbezoek wordt gebruikt voor de kernteambespreking. De ouders bereiden deze kernteambespreking voor samen met de OC behandelaars."
Het ComOOK traject wordt afgerond met de laatste workshop voor de ouders waarin ze onder meer samen terugblikken op het gevolgde traject.

Aanmelden kan nog voor de vier nieuwe ComOOK groepen die Milo in april 2016 start in verschillende regio's in Nederland. Lees meer over het programma op www.stichtingmilo.nl of neem contact op via 073 - 73 70 287 of info@stichtingmilo.nl.
Financiering van het ComOOK programma geschiedt veelal via de Zorgverzekeringswet. In sommige situaties is financiering via de WLZ ook mogelijk.

AANVULLENDE INFORMATIE
Stichting Milo is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking. Milo heeft als doel het ontwikkelen, uitvoeren, leveren en garanderen van continuïteit van kennis, cliëntgerichte en cliënt-ondersteunende zorg en dienstverlening op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC). Wij organiseren onze diensten aanvullend aan en ondersteunend in samenwerking met alle betrokkenen in zorg en onderwijs. Deze werkwijze zorgt ervoor dat wij in staat zijn om specialistische kennis bijeen te brengen, verder te ontwikkelen en beter toegankelijk te maken.

Geplaatst in:

Contactpersonen:
Gerna Scholte, Coördinator ComOOK | 06 5587 8727 | gernascholte@stichtingmilo.nl
Maya Thieme, Marketing en Communicatie | 06 1115 8577 | mayathieme@stichtingmilo.nl

Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie

plaats:
Schijndel

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234