Strategisch Masterplan vastgesteld & Lagasse benoemd tot CEO van ZSP

Op haar vergadering van 23 maart heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van NV Zeeland Seaports het nieuwe Strategisch Masterplan "Winning Combinations" van de organisatie vastgesteld. Daarnaast is - na een succesvolle periode als interim-CEO - de heer Jan Lagasse benoemd als CEO van het Zeeuwse havenbedrijf. Lagasse zal zich o.a. richten op de implementatie van het nieuwe Strategisch Masterplan.

Strategisch Masterplan "Winning Combinations"
In nauw overleg met alle stakeholders van de haven is in de afgelopen periode een nieuw Strategisch Masterplan opgesteld. Het havenbedrijf Zeeland Seaports beschrijft in dit plan de richting die het de komende jaren gaat volgen en toont daarbij heldere kaders, denkbeelden en concrete doelen richting de toekomst. Een duidelijke managementagenda concretiseert daarbij de stappen die gevolgd moeten worden. Door actief te regisseren, te clusteren en te hunten, een goede leefomgeving te bieden, te zorgen voor optimale (nautische) infrastructuur en innovatief samenwerking te zoeken met andere havens creëert Zeeland Seaports als professionele en financieel gezonde organisatie winnende combinaties met haar klanten en stakeholders. Dit resulteert in een fitte haven, met fitte klanten en een fit havenbedrijf.

Lagasse benoemd tot CEO
Na een kleine twee jaar als interim-CEO leiding te hebben gegeven aan Zeeland Seaports is Jan Lagasse met ingang van 1 mei door de AvA van NV Zeeland Seaports benoemd tot CEO van het Zeeuwse havenbedrijf. Lagasse wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het havenbedrijf en zal zich daarbij o.a. richten op de implementatie van het nieuwe Strategisch Masterplan. Lagasse stelde dit plan eerder samen met de organisatie en haar stakeholders op.

De Raad van Commissarissen en de aandeelhouders zijn ervan overtuigd dat Jan Lagasse met zijn ruime ervaring in het leiden van organisaties een belangrijke bijdrage gaat leveren een de toekomst van de NV Zeeland Seaports.

Roelf H. de Boer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zeeland Seaports: "Jan Lagasse heeft de afgelopen twee jaar bewezen in staat te zijn om een succesvol transitieproces op te starten en te leiden. Hierbij weet hij politieke- en bedrijfsbelangen steeds goed te verenigen. Met de benoeming van Jan Lagasse tot CEO continueren we het onder zijn leiding opgestarte proces. We zijn ervan overtuigd dat Jan Lagasse een belangrijke bijdrage zal leveren aan de toekomst van Zeeland Seaports."

Over Zeeland Seaports
Als havenbedrijf beheert, exploiteert en ontwikkelt Zeeland Seaports de zeehavens van Vlissingen/Borsele en Terneuzen. Samen vormen ze één havengebied dat strategisch is gelegen in Noordwest-Europa met een gunstige toegang vanaf de monding van de Westerschelde en met zeer goede achterlandverbindingen. De vele industriële en logistieke bedrijven in het havengebied zorgen er voor dat Zeeland Seaports op basis van overslag de derde zeehaven van Nederland is.

Zeeland Seaports

plaats:
Terneuzen
website:
http://www.zeelandseaports.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234