Scholieren wandelen voor schoon drinkwater vanaf Museon Den Haag

Scholieren wandelen voor schoon drinkwater in Kenia, Oeganda en Tanzania vanaf Museon Den Haag

Vandaag liepen 6 Haagse scholen de sponsorloop 'Wandelen voor water' vanaf het Haagse Museon. Leerlingen van groep 7 en 8 van de Zuidwalschool, De Horizon, 't Palet, Het Lichtbaken, Lyceé Français van Gogh en BS de Kronenburgh liepen zes kilometer met zes liter water op hun rug naar de watertoren in de duinen. Hiermee helpen zij hun leeftijdsgenootjes in gemeenschappen in Kenia, Oeganda en Tanzania aan een gezonde basis en een betere toekomst. De wandeling werd georganiseerd i.s.m. het Museon, Simavi, Aqua for all en waterleidingmaatschappij Dunea.
Meer informatie hierover vindt u op www.simavi.nl/wandelenvoorwater.

Sponsorloop Wandelen voor Water
Voor Nederlandse kinderen is schoon drinkwater uit de kraan vanzelfsprekend, maar helaas is dit niet zo voor veel kinderen in ontwikkelingslanden. Zij moeten kilometers lopen voor een paar liter vervuild water, iedere dag. Om schoon drinkwater ook voor hen toegankelijk te maken, halen Nederlandse basisschoolleerlingen geld op tijdens de sponsorloop Wandelen voor Water. Meer dan 14.000 leerlingen, afkomstig van basisscholen door het hele land, wandelen tijdens deze sponsorloop 6 kilometer met 6 liter water in hun rugzak. Goed nieuws: het bedrag dat zij hiermee ophalen, wordt dit jaar door Aqua for All met 80% verhoogd! Met deze fantastische bijdrage kan Simavi samen met lokale partnerorganisaties werken aan drinkwaterprojecten in kwetsbare gebieden in Kenia, Oeganda en Tanzania.

Voorlichting
Daarnaast worden er hygiënetrainingen gegeven aan basisschoolkinderen in deze gemeenschappen. Hierdoor worden ze minder vaak ziek en kunnen ze naar school blijven gaan, in plaats van dat ze ziek thuis moeten blijven. Daarnaast geven zij op hun beurt hun kennis weer door aan hun families, waardoor uiteindelijk de hele gemeenschap een gezondere basis heeft.
Met deze projecten voorzien we van 2016 tot en met 2018 19.380 kinderen en 26.470 bewoners van de gemeenschappen van toiletten, handenwasvoorzieningen, schoon drinkwater en hygiënetrainingen.

Flestafette, flessen met een belangrijke boodschap
Tijdens WereldWaterdag sturen we 100 flessen het land in met een belangrijke boodschap: Niemand kan zonder water! Tijdens Wandelen voor Water wordt er ook zo'n fles uitgereikt om vervolgens zo snel mogelijk door te geven aan een ander. Hoe vaker elke fles wordt doorgegeven, hoe meer mensen we kunnen helpen bij hoognodige waterprojecten. Meer informatie over deze bijzondere Flestafette vindt u op www.simavi.nl

Betere hygiëne voor schoolkinderen
Een gebrek aan schoon drinkwater, toiletten en goede hygiëne zorgt ervoor dat ernstige ziektes, zoals diarree, zich snel verspreiden. Hierdoor kunnen kinderen niet meer naar school en kunnen ze zich niet ontwikkelen. In het ergste geval overlijden zij zelfs aan de gevolgen van vervuild drinkwater. Met de opbrengst van Wandelen voor Water dringt Simavi het aantal door vervuild water veroorzaakte ziektes, zoals diarree, onder schoolkinderen in Kenia, Oeganda en Tanzania terug. Dit doen we door het verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen op scholen. Ook leren de schoolkinderen meer over het voorkomen van ziektes en het belang daarbij van schoon drinkwater en goede hygiëne, zoals handenwassen. Want een gezonde basis is de eerste stap uit de armoedespiraal.

Kennisoverdracht en sponsorloop
Naast het inzamelen van sponsorgeld bestaat het programma van Wandelen voor Water ook uit kennisoverdracht. Nederlandse schoolkinderen krijgen voorafgaand aan de sponsorloop gastlessen om hen een beter besef te geven over de situatie waarin veel van hun leeftijdsgenoten zich bevinden. Zo leren zij dat drinkwater en goede hygiëne belangrijke voorwaarden zijn voor een gezonde levensbasis.

Landelijk initiatief
Wandelen voor Water is een landelijk initiatief, georganiseerd door Aqua for All. Simavi verzorgt elk jaar een groot aantal sponsorlopen rond Wereld Waterdag, op 22 maart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith Kruisinga (Edith.Kruisinga@Simavi.nl of 023 -5530381). Meer informatie over Wandelen voor Water vindt u daarnaast ook op onze website www.simavi.nl/wandelenvoorwater

Museon

plaats:
Den Haag
website:
http://www.museon.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234