Profielenberaad wil actieve rol scholen in Ontwerpteam onderwijs 2032

De organisaties en scholen verenigd in het Profielenberaad zijn blij met de hoofdlijn van het advies dat de Commissie Schnabel op 23 januari jl. heeft uitgebracht onder de titel 'Ons Onderwijs 2032'. Voorzitter Hans Haerkens "Dit advies sluit goed aan bij onze visie en ervaringen. Wij delen Dekker's voornemen om ruimte te maken voor domeinen waarin samengewerkt wordt tussen verschillende vakken. Sterker nog: veel profielscholen en -organisaties doen dit al vele jaren. Zo krijgen leerlingen de ruimte voor persoonlijke leerwegen, die aansluiten bij hun belangstelling, talenten en leerstijl."

Veel profielscholen benutten de wisselwerking tussen 'schools leren' en actuele maatschappelijke vraagstukken en maken gebruik van ontwerpopdrachten en onderzoek om academische vaardigheden te ontwikkelen. Voorzitter Haerkens: "Naast werken in verschillende domeinen biedt ook de wisselwerking tussen domeinen interessante aanknopingspunten, zoals blijkt uit praktijkervaringen van scholen die meerdere profielen aanbieden."

Het Profielenberaad onderschrijft het belang van een doorlopende leerlijn tussen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. Enkele profielorganisaties richten zich hier expliciet op. Bij de ontwikkeling van leerstof en projecten spelen (teams van) leraren een grote en actieve rol, vaak gesteund door schoolleiders, met een heldere visie op talentontwikkeling van leerlingen en op curriculumontwikkeling.

Terecht wijzen Adviescommissie en Staatssecretaris op het belang van een goede kwaliteitsborging. Als profielorganisaties hebben we hiermee de nodige ervaring bij de toelating van aspirant-scholen, intervisie en visitatie, en door periodiek toezicht op de kwaliteitsontwikkeling van de aangesloten scholen.

Onderwijs is nooit af, is altijd in beweging. Daarom pleiten we voor een dynamische, continue vorm van curriculumontwikkeling in plaats van een eenmalige opdracht, en voor een Ontwerpteam waarin plaats is voor profielorganisaties en de daarbij aangesloten scholen, maar ook voor andere instellingen (universiteiten, bedrijven, maatschappelijke en culturele organisaties). Graag gaan we over dit onderwerp in gesprek met de Staatssecretaris.

Utrecht, 21 maart 2016.
Namens het Profielenberaad,
De Stuurgroep,

Hans Haerkens, Henk Visscher, Stephan Meershoek, Pieter Hettema


Het Profielenberaad, opgericht in 2011, is een netwerk waar tenminste tweemaal jaarlijks scholen en organisaties kennis, inzicht en praktijkervaringen uitwisselen op het terrein van (meervoudige) talentontwikkeling, persoonlijke leerwegen, kwaliteitszorg en schoolprofilering. (zie bijlage bij dit persbericht op www.perssupport.nl).

Voor nadere toelichting:
Hans Haerkens (voorzitter profielenberaad, directeur Stichting Technasium) tel. 0622809248
Pieter Hettema (woordvoerder Profielenberaad) tel. 0651145561

Overzicht van Profielorganisaties aangesloten bij het Profielenberaad
- EP/Nuffic: 133 TTO-scholen, 36 ELOS-scholen
- VCPS: 40 Cultuurprofielscholen
- Stichting Technasium: 86+ Technasia (havo/vwo)
- Begaafdheidsprofielscholen: 34 v.o.-scholen, 4 p.o.-scholen en 21 aspirant-leden
- Platform Bèta Techniek: School aan Zet, Bèta-Excellent en 169 JetNet-scholen die samenwerken met 85 bedrijven
- 29 TopsportTalentscholen (voorheen LOOT), waarvan 4 'Excelleren in Sport' (Heerenveen, Eindhoven, Amsterdam en Arnhem)
- 50+ WON-scholen (WON Akademie, Wetenschapsoriëntatie Nederland)
- CV Entreprenasium: 13 scholen
- iScholengroep: 70+ scholen, die zich richten op het benutten van de mogelijkheden van digitalisering van het onderwijs voor de talentontwikkeling van leerlingen en kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Daarnaast nemen ook andere onderwijsorganisaties deel aan het Profielenberaad, waaronder de Nederlandse Dalton-vereniging, Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG, 38 gymnasia, circa 30.000 leerlingen) HAvisten-Competent (HACO, 34 scholen) en UNESCO-scholen Nederland.
In totaal gaat het om ca 510 verschillende scholen voor v.o. die overigens vaak meer dan één profiel hebben (bv TTO en Cultuurprofiel, of Technasium en TopsportTalentschool).

Profielenberaad

plaats:
Utrecht

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234