Transatlantische samenwerking in medisch onderzoek

21 maart 2016. CITRIS, het Banatao Institute van de University of California, Medical Delta en de Zuid-Hollandse regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend. Deze overeenkomst onderstreept de intenties om de samenwerking de komende jaren uit te breiden en te intensiveren. De partijen zetten in op gezamenlijk onderzoek, onderwijs en de ontwikkeling van zakelijke activiteiten op het gebied van eHealth.

CITRIS, het Banatao Institute, Medical Delta en InnovationQuarter, internationaal toonaangevende organisaties op het gebied van eHealth, zijn overeengekomen de samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en business development uit te breiden. De partners gaan gezamenlijke initiatieven ontwikkelen op het gebied van preventie, interventie in de levensstijl en medische technologie, bijvoorbeeld op het gebied van eHealth-applicaties. Ook gaat het om de toepassing van nieuwe big data technologieën. Verder zal er beleid worden uitgevoerd om jonge bedrijven uit de California 'Bay Area' en binnen Medical Delta te betrekken bij gezamenlijke activiteiten. De MoU is getekend in aanwezigheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker. De ondertekening maakte deel uit van een ceremonie op de Berkeley Campus in Berkely, Californië.

De Amerikaanse en Nederlandse partijen gaan de samenwerking in Life Sciences, gezondheid en technologie aan voor een periode van vijf jaar. Er zal onderzoek worden gestart tot wederzijds voordeel. Ook zal de samenwerking worden versterkt door de uitwisseling van onderzoekers en ondernemers. Het is de bedoeling dat de groei van wetenschappelijke kennis hand in hand gaat met de ontwikkeling of versnelling van de zakelijke toepassing daarvan. Voor dit doel zullen interdisciplinaire zakelijke en onderzoeksnetwerken op het gebied van eHealth, medische technologie, ziekenhuiszorg thuis en precisiegeneeskunde vormkrijgen. De eerste onderzoeksuitwisselingen vinden deze zomer plaats.

"We zien er naar uit om samen met Medical Delta en InnovationQuarter een impuls te geven aan dit belangrijke en uiterst actuele werk op het gebied van eHealth", zegt Costas Spanos, directeur van CITRIS en het Banatao Institute. "De samenwerking verbindt toonaangevende onderzoekers en ondernemers in Californië en Nederland bij het ontwikkelen van oplossingen met impact voor de samenleving."

"Deze overeenkomst betekent op verschillende niveaus goed nieuws", zegt Dr. Menno Kok, directeur van Medical Delta. "InnovationQuarter als regionale ontwikkelingsmaatschappij in Zuid-Holland en Medical Delta trekken samen op om kennis en toepassing daarvan bij elkaar te brengen. Dit team is nu verbonden met 's een van 's werelds belangrijkste bronnen van innovatie, Silicon Valley. Onze transatlantische link zal beide regio's versterken. Het helpt de ambitie van de Medical Delta regio te verwezenlijken om de meest innovatieve streek van Europa te worden."

Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter: "Het in lijn brengen van Zuid-Holland's best presterende instituten en bedrijven via een verbinding van as naar as die we nu met CITRIS aan de University of California in Berkeley en met Medical Delta opbouwen, past perfect in onze langetermijnambitie om de regionale kenniseconomie te versterken door strategische internationale partnerschappen." InnovationQuarter heeft al ervaring met transatlantische samenwerkingsverbanden, in de vorm van een samenwerking met Invest Ottawa in Canada in het Cyber and Security Technologies Soft Landing Platform voor cyber security-bedrijven.

De partijen hebben de intentie om voor de lange termijn samen te werken om het onderzoek en de toepassing op het gebied van gezondheidstechnologie in Europa en de Verenigde Staten vooruit te helpen. De synergie tussen de samenwerkende partijen zal leiden tot baanbrekende oplossingen. De partijen zullen aanvullende middelen zoeken om het programma duurzaam voort te zetten. Als de bestaande partijen daarmee instemmen, kunnen ook andere partijen zich bij de samenwerking tussen de California 'Bay Area' en de regio Zuid-Holland voegen.

Over CITRIS en het Banatao Institute

CITRIS en het Banatao Institute (Center for Information Technology Research in the Interest of Society) ontwikkelt ICT-oplossingen voor urgente maatschappelijke uitdagingen. Het multi-campus instituut, met het hoofdkwartier aan de UC Berkely, omspant de campussen van Berkeley, Davis, Santa Cruz en Merced campuses van de University of California. CITRIS faciliteert wereldwijd multidisciplinair onderzoek en partnerschappen tussen honderden academici, studenten en onderzoekers bij bedrijven en instellingen. Samen doorbreken ze traditionele grenzen op het gebied van het denken over ICT.

Het CITRIS Health program is een multidisciplinaire onderzoekssamenwerking met de focus op ziekenhuiszorg-thuis, precisiegeneeskunde, mobiele zorg, sensoren, telezorg en data-analyse om technologische oplossingen te vinden voor een breed palet aan onderwerpen op het gebied van zorg en veroudering. De onderwerpen lopen uiteen van welzijn tot complexe chronische aandoeningen. CITRIS Health en zijn samenwerkingspartners verkrijgen institutionele middelen van onder andere de CITRIS Foundry startup incubator, prototyping laboratoria, het Marvell Nanofabrication Lab en het Center for Health and Technology. CITRIS Health fungeert als as voor nationale en internationale partnerschappen tussen universiteiten, overheden en bedrijven met als doel schaalbare en duurzame technologie te ontwikkelen op het gebied van gezondheidszorg.

Over Medical Delta
Medical Delta is een netwerk van Life Sciences, Health en Technology organisaties. De Delta regio heeft en unieke concentratie van kennis- en zorginstellingen & bedrijven in de sectoren Life Sciences, Health & Technology aanwezig. Samen brengen deze partijen de capaciteiten bij elkaar om vele van de actuele zorgvragen op te lossen. In dat proces speelt Medical Delta de rol van een katalysator om de samenwerking te stimuleren en hindernissen te verwijderen die het innovatie potentieel van de regio remmen, zodat de samenleving beter kan profiteren van de aanwezige kennis en het ondernemerschap in de Medical Delta.

Over InnovationQuarter
InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij vestiging in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelt InnovationQuarter de provincie Zuid-Holland samen met het bedrijfsleven tot één van de meest innovatieve regio's van Europa.

Het investeringsfonds van InnovationQuarter - dat momenteel bestaat uit Euro 58 mln. - biedt jonge technologiebedrijven en MKB'ers met groeiplannen in de regio durfkapitaal om innovaties naar de markt te brengen. Middels het fonds kan InnovationQuarter de regionale economie naar een hoger niveau tillen.

InnovationQuarter is een initiatief van het Ministerie van Economisch Zaken, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten van Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Dordrecht, Westland, de Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden en de medische centra Leids Universitair Medisch Centrum en Erasmus Medisch Centrum.

Contact:
CITRIS en het Banatao Institute
David Lindeman
Director Health
1 510 508 3863
dlindeman@citris-uc.org
www.citris-uc.org
Twitter: @citrisnews

Medical Delta
Menno Kok
Director
+31 6 414 922 11
menno.kok@medicaldelta.nl
www.medicaldelta.nl
Twitter: @medicaldelta

InnovationQuarter
Martijn Schol
Account Manager Life Sciences & Health
+31 6 1813 5871
martijn.schol@innovationquarter.nl
www.innovationquarter.eu
Twitter: @InnoQuarter

Medical Delta

plaats:
Berkeley, California, USA

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234