Record aan groene investeringen door ontwikkelingsbank FMO in 2015

FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank, maakt vandaag haar jaarcijfers over 2015 bekend. Een recordwinst van Euro 174 miljoen (2014: Euro 124 miljoen) maakt het mogelijk om nog meer groene en inclusieve investeringen te doen en werkgelegenheid in opkomende landen te ondersteunen. U kunt ons Jaarverslag 2015 vinden op onze website: fmo.nl. De publicatie van de jaarcijfers vindt plaats op een moment dat FMO de beslissing moest nemen om haar activiteiten in Honduras op te schorten als gevolg van de verslechterende mensenrechten situatie in het land.

Hoogtepunten impact 2015
- Eerste uitkomsten van het FMO Impact Model laten zien dat 858,000 (in)directe banen (FTE's) werden ondersteund en dat er 936,000 (tCO2eq) aan broeikasgasemissies werd voorkomen
- Uitgifte van de tweede groene obligatie (Sustainability Bond) voor een totaalbedrag van Euro 500 miljoen
- Lancering van Climate Investor One en het NN FMO Emerging Markets Loans fonds

Hoogtepunten financieel 2015
- Netto winst bedraagt Euro 174 miljoen, gestegen van Euro 124 miljoen in dezelfde periode in 2014
- Totale inkomsten stegen met Euro 60 miljoen tot Euro 320 miljoen, voornamelijk uit de resultaten uit onze leningenportefeuille en een gunstige US dollar-euro wisselkoers
- Totale investeringsportefeuille groeit naar Euro 9.2 miljard

Kerncijfers (zie ook tabel in de bijlage van dit bericht op www.perssupport.nl)
(x Euro miljoen) (tenzij anders vermeld), 2015, 2014, (delta) %
(In)direct ondersteunde banen(FTEs), 858,000, n/a n/a
Vermeden broeikasgasemissies (tCO2eq), 936,000, n/a, n/a
Groene investeringen, 6851, 530, +29%
Totale inkomsten, 320, 260, +23%
Totale uitgaven, 79, 62, +27%
Waarde aanpassingen, 29, 51, -43%
Belastingen, 41, 25, +64%
Netto winst, 174, 124, +40%
Totale investeringsportefeuille (Euro miljard), 9.2, 8, +15%
Nieuwe investeringen, 1,5842, 1,632, -3%

1 Groene investeringen zijn de nieuwe investeringen voor eigen rekening, de overheidsfondsen en gekatalyseerde fondsen die als groene investeringen zijn aangemerkt.
2 Nieuwe investeringen en totale investeringsportefeuille betreffen zowel de investeringen voor eigen rekening als investeringen voor overheidsfondsen die door FMO worden beheerd. De overheidsfondsen zijn o.a. MASSIF, IDF, AEF en FOM OS.

Ontwikkeling impact 2015
We zijn in 2015 drie innovatieve initiatieven gestart: Climate Investor One en ElectriFi op het vlak van energie financiering en het Development Business Partner initiatief om infrastructuur financiering voor Nederlandse bedrijven die investeren in opkomende markten mogelijk te maken. Deze initiatieven hebben gemeen dat ze publieke en private financieringsbronnen samenbrengen en projectontwikkeling vanaf identificatie, aandelenparticipatie, tot aan kredietverlening ondersteunen. Deze innovaties helpen nieuwe coalities tot stand te brengen tussen publieke en private investeerders, hun specifieke kapitaalstromen bij elkaar te brengen en op termijn daardoor grotere bedragen naar groene en inclusieve projecten te kunnen laten vloeien.

In april 2015 heeft FMO succesvol een tweede groene obligatie ((Sustainability Bond) uitgegeven met een looptijd van 7 jaar en totale waarde van Euro 500 miljoen. De opbrengsten van de groene obligatie ondersteunen de financiering van groene en inclusieve projecten op basis van het hiervoor geldende kader.
In samenwerking met NN Investment Partners lanceerde FMO Investment Management in mei 2015 het NN-FMO Emerging Markets Loans fonds. Dit fonds maakt gebruik van de expertise en capaciteiten van FMO, aangezien de investeringen een afspiegeling zijn van de leningenportefeuille van FMO. Door deelname in het fonds wordt investeerders de mogelijkheid geboden om in bedrijfsleningen in opkomende markten te investeren, een attractieve beleggingscategorie die traditioneel een hoge toetreding barrière kent.

Financiële ontwikkelingen 2015
De totale investeringsportefeuille nam toe tot Euro 9.2 miljard (2014: Euro 8 miljard). Ondanks de uitdagende marktomstandigheden nam de winstgevendheid toe. De totale inkomsten in 2015 bedroegen Euro 320 miljoen (2014: Euro 260 miljoen), voornamelijk door een hoger renteresultaat. Een recordwinst van Euro 174 miljoen (2014: Euro 124 miljoen) maakt nieuwe investeringen in groene en inclusieve projecten mogelijk en ondersteunt banencreatie in ontwikkelingslanden. De kwaliteit van onze portefeuille bleef gedurende het jaar redelijk stabiel.

Vooruitblik 2016
In de eerste maanden van 2016 heeft FMO te maken met een moeilijke situatie in Honduras. Begin 2016 werd duidelijk dat de mensenrechten situatie in Honduras verslechterde, voornamelijk de veiligheid en bescherming van mensenrechtenactivisten die hun stem laten horen tegen commerciële projecten. FMO verwerpt en veroordeelt geweld en heeft de Hondurese regering opgeroepen om alles te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om diegenen te beschermen. In reactie op de buitengewone situatie in Honduras heeft FMO besloten om haar activiteiten in het land voorlopig op te schorten.

Onze algemene verwachting voor 2016 is neutraal met onvoorspelbare factoren als geopolitieke en sociale spanningen, zoals in Honduras, de aanhoudende volatiliteit van financiële markten, de olieprijs ontwikkeling en de stabiliteit van de US dollar-euro wisselkoers. Een verdere vertraging van de wereldeconomie (vooral in China) kan invloed hebben op onze markten en daardoor onze investeringen. We blijven nauwgezet de wereldwijde en lokale ontwikkelingen volgen en zullen actie nemen indien de situatie daarom vraagt.

Nanno Kleiterp, FMO's CEO: "Het jaar 2015 was in vele opzichten een opmerkelijk jaar. Aan de ene kant ondervonden we de ontregelende effecten van veranderende weerpatronen, terroristische aanvallen en migratiestromen als symptomen van diepgewortelde problemen zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Aan de andere kant denk ik dat 2015 ook een jaar was van hoop voor een betere toekomst voor deze generatie en onze kinderen. De nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om de transitie naar een groenere en inclusievere toekomst in 2030 tot stand te brengen en de resultaten van de klimaattop COP21 in Parijs zijn sterke signalen dat de wereldwijde behoefte aan een meer duurzame toekomst op dit moment steeds urgenter wordt.

Dat is een aanmoediging om onze strategie om de leidende impact investeerder te worden voort te zetten. Het vormt ook een belangrijke kans om publieke en private investeerders te helpen en te leiden naar onze markten en het hen mogelijk te maken in waardevolle groene en inclusieve projecten te investeren.

We zijn een aantal innovatieve initiatieven gestart met de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven dat zal leiden tot een kanalisatie van additioneel publiek en privaat kapitaal naar onze projecten. We behaalden een record netto winst, terwijl de kwaliteit van onze portefeuille in een uitdagend economisch klimaat niet materieel verslechterde.

Ik ben trots op de steun aan onze klanten waardoor ze in staat waren om de economische volatiliteit te doorstaan die het afgelopen jaar kenmerkte. De val van grondstofprijzen en de Chinese groeivertraging heeft invloed gehad op sommige van onze klanten en noopte ons tot een prudent risicobeleid. Toch slaagden we erin om Euro 2.5 miljard aan nieuwe investeringen aan te gaan die meer dan 858,000 banen ondersteunde en uitstoot te vermijden van meer dan 936,000 ton aan broeikasgasemissies. De resultaten van 2015 bevestigen de capaciteit van FMO om zowel echte impact te realiseren als een gezond financieel rendement te maken met onze investeringen in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

De mensenrechtensituatie in Honduras benadrukt echter nog eens de complexe omgeving waar we in moeten opereren om onze positieve missie uit te kunnen voeren. Het toont aan dat FMO een bijzonder bedrijf is dat rekening dient te houden met een bredere gemeenschap van belanghebbenden."

Over FMO
FMO (de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden) is de Nederlandse ontwikkelingsbank. FMO heeft meer dan 45 jaar ervaring in het investeren in de private sector in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Onze missie is om ondernemers te ondersteunen een betere wereld te bouwen. We investeren in sectoren met een hoge lange termijn impact: financiële instellingen, energie en landbouw. Samen met onze partners investeren we in infrastructuur, productie en dienstverlening. Met een investeringsportefeuille van 9.2 miljard euro verspreid over meer dan 85 landen, is FMO wereldwijd een van de grotere bilaterale ontwikkelingsbanken voor de private sector. www.fmo.nl

Perscontact:
Paul Hartogsveld
Senior Communications Officer (PR)
T: +31 70 314 9928
M: +31 6 11589127
E: p.hartogsveld@fmo.nl

FMO

plaats:
Den Haag
website:
http://www.fmo.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234