Patrick van der Duin nieuwe directeur STT

Het bestuur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) heeft dr. Patrick van der Duin per 1 september 2016 benoemd tot directeur van STT. Hij volgt drs. Pierre Morin op die de directeursfunctie zeven jaar bekleedde en per 1 september 2016 met pensioen gaat.

Patrick van der Duin is momenteel universitair docent aan de Technische Universiteit Delft en Lector aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Hij blijft komend studiejaar nog voor een dag in de week aan Fontys verbonden. Hij is vanuit de STT Academy al langere tijd betrokken bij STT-projecten. In het verleden was hij onder andere werkzaam bij KPN Research.

Het bestuur spreekt haar waardering uit voor het werk dat Pierre Morin in de afgelopen zeven jaar heeft gedaan voor de stichting op het gebied van rationalisering van bedrijfsprocessen, versterking van de financiële basis, verbreding van het Algemeen Bestuur tot een grote denktank (van 30 naar 65 leden en waarnemers), de ontwikkeling van de STT Academy en het bevorderen van de verankering van de resultaten van de STT-verkenningen in de maatschappij.
Pierre Morin blijft namens STT lid van het bestuur van RoboNED.

Over STT
STT is een kennisinstituut dat al 48 jaar lange termijn toekomstverkenningen op het snijvlak van technologie en samenleving organiseert. Eén van de targets van STT is 'to make our society future ready'. In de verkenningen werken grote aantallen actoren uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de maatschappij en de overheid op interdisciplinaire en domeinoverstijgende wijze met elkaar samen. Dat levert inspirerende visies op de toekomst van techniek en maatschappij op. Daaruit volgen voor de korte termijn bijvoorbeeld innovatie- en onderzoeksprogramma's, nationale netwerken en roadmaps die door de samenwerkende partijen worden gedragen. De producten van STT worden breed gewaardeerd door de 'afnemers', te weten de gebruikers van de verkenningen. Dat zijn bijvoorbeeld de overheid en het bedrijfsleven maar ook de onderzoekswereld en maatschappelijke groeperingen; deze partijen nemen ook actief aan de verkenningen deel. De wetenschappelijke basis van de verkenningen wordt vanuit de STT Academy geleverd door STT-hoogleraren en research fellows; zij geven ook colleges.

Het Algemeen Bestuur (AB) van STT bestaat uit 65 personen afkomstig uit de top van het bedrijfsleven, de onderzoekswereld, de overheid en de maatschappij. Het AB functioneert tevens als denktank en biedt draagvlak voor verkenningen. Als onderdeel van de STT Academy is Young STT actief. Young STT bestaat uit jonge professionals (high potentials), tot ongeveer 35 jaar, afkomstig uit de deelnemende organisaties van de leden van het Algemeen Bestuur. Zij fungeren onder meer als sparring partner van het AB en organiseren creatieve input voor de STT-projecten.

STT is een non-profitorganisatie. De activiteiten die binnen STT worden uitgevoerd, worden gefinancierd via bijdragen van overheid en bedrijfsleven.

Meer informatie: www.stt.nl

Voor meer informatie: Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)
tel. (070) 302 98 30
info@stt.nl
www.stt.nl

STT

plaats:
Den Haag
website:
http://www.stt.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234