Voorlopig 145 prostitutieramen mogelijk langs nieuwe Zandpad Utrecht

Het bestemmingsplan 'Het Nieuwe Zandpad' dat aan het Zandpad in Utrecht een nieuwe prostitutiezone mogelijk maakt, is gedeeltelijk geschorst. Voorlopig zijn 145 van de in totaal 162 geplande prostitutieramen toegestaan. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (18 maart 2016).

Enkele eigenaren van woningen in aanbouw in de nieuwe woonwijk het Antoniuskwartier en de eigenaar van prostitutiepanden aan de Hardebollenstraat met 17 prostitutieramen hadden de voorzieningenrechter gevraagd het bestemmingsplan voorlopig te schorsen. De Afdeling bestuursrechtspraak zal in de loop van 2016 een definitieve uitspraak doen over dit bestemmingsplan.

Belangenafweging
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de complexiteit van de zaak en de aard van de bezwaren nader onderzoek vergen. Dit onderzoek kan niet worden verricht in deze spoedprocedure waarin op zeer korte termijn een voorlopige rechterlijke uitspraak moet worden gedaan. De voorzieningenrechter heeft dan ook op basis van een belangenafweging geoordeeld dat voorlopig 145 van de in totaal 162 geplande prostitutieramen aan het nieuwe Zandpad zijn toegestaan. Dit voorlopige oordeel geldt tot het moment dat de Afdeling bestuursrechtspraak een definitieve uitspraak heeft gedaan in deze zaak.

Toekomstige bewoners Antoniuskwartier
Volgens de voorzieningenrechter weegt het belang van de gemeenteraad bij de verwezenlijking van deze nieuwe prostitutiezone als alternatief voor de gesloten 145 werkruimten op de boten aan het oude Zandpad zwaarder dan de belangen van de toekomstige bewoners van het Antoniuskwartier.

Eigenaar prostitutiepanden Hardebollenstraat
Het belang van de eigenaar van de prostitutiepanden aan de Hardebollenstraat in het centrum van Utrecht om het bestemmingsplan voor de overige 17 prostitutieramen aan het nieuwe Zandpad te schorsen, weegt daarentegen wel zwaarder dan het belang van de gemeenteraad, aldus de voorzieningenrechter. Als de voorzieningenrechter het bestemmingsplan niet zou schorsen, zouden namelijk 162 exploitatievergunningen voor raamprostitutie aan het nieuwe Zandpad kunnen worden verleend.

Nieuwe Zandpad
Met het bestemmingsplan 'Het Nieuwe Zandpad' wil de gemeenteraad 162 werkruimten voor raamprostitutie mogelijk maken tussen de Einsteindreef, de Brailledreef en de Vecht. De gemeenteraad wil dat op termijn alle raamprostitutie in de gemeente Utrecht op deze locatie komt. De nieuwe locatie ligt dicht bij de oude locatie aan het Zandpad, maar dan haaks op de oever van de Vecht. De gemeente Utrecht trok in 2013 alle vergunningen voor raamprostitutie op de oude locatie aan het Zandpad in. Aan het oude Zandpad is raamprostitutie niet meer toegestaan.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

De voorlopige uitspraak met zaaknummer 201508595/2 staat op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de voorlopige uitspraak en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Pieter-Bas Beekman via 070 - 426 4812, persvoorlichter bij de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234