Nederlandse banken trager dan Europa in afbouw middels verkoop van pro

Nederlandse banken hebben nog voor 47 miljard euro aan probleemleningen op hun balans staan. De afbouw middels verkoop hiervan verloopt trager dan in andere Europese landen. Dat blijkt uit Europees onderzoek van accountant- en adviesorganisatie PwC.

De Nederlandse bankensector had per 1 oktober 2015 ca. 47,1 miljard euro aan probleemleningen (non-performing loans) op haar balans staan. Eind 2014 was dit circa 53,4 miljard euro. Dit vertegenwoordigt ca. 2,7% van de totale bruto leningenportefeuille in Nederland. De drie grootste Nederlandse banken (Rabobank, ING en ABN AMRO) hebben 90% van de probleemleningen uitstaan, waarop gemiddeld een voorziening van 50% is getroffen. "Op basis van Europese gemiddelden schat ik in dat Nederlandse banken voor eenzelfde bedrag ook nog eens leningen hebben uitstaan die niet meer als essentieel voor de bedrijfsvoering worden beschouwd (non-core)", aldus Wilbert van den Heuvel, transactiespecialist bij PwC.
De afname in non-performing leningen in Nederland (een reductie van ca. 13% sinds eind 2013) via de verkoop van leningenportefeuilles of andere kanalen verloopt trager dan in andere Europese landen. In Europa is in 2015 een recordniveau van 140 miljard euro behaald met de afbouw non-performing en non-core leningen (90 miljard euro in 2014). "Recent heeft de ECB nieuwe maatregelen aangekondigd waarmee de geldkraan verder is opengezet. De alsmaar toenemende liquiditeit en lagere rentes in de Europese financiële markten hebben een positief effect hebben op toekomstige transactievolumes in de leningenmarkt door hogere prijzen", aldus Van den Heuvel. Voor 2016 ontwikkelen de volumes zich positief, waarbij er momenteel in Europa inclusief het Verenigd Koninkrijk voor ca. 100 miljard euro aan portfoliotransacties lopen.
In Nederland werd in 2015 voor ca. 2,5 miljard euro aan leningen verkocht, voornamelijk gerelateerd aan vastgoed en hypotheken; dit betreft een daling ten opzichte van 2014 (3,5 miljard euro). Een aantal grote transacties in de tweede helft van 2015 werd niet afgerond voor het jaareinde. Volgens Peter Wolterman, herstructureringsspecialist en partner bij PwC, zijn Nederlandse banken behoudender. "Nederlandse banken bouwen minder snel af door zorgen over de publieke opinie omtrent verkoop van leningenportefeuilles aan buitenlandse financiële investeerders." Volgens Wolterman zal er in 2016 meer worden verkocht. "De tijd dringt en andere mogelijkheden voor het snel afbouwen van non-core en non-performing leningen zijn beperkt."
Naar schatting zit momenteel 7 miljard euro aan Nederlandse leningenportefeuilles in een lopend verkoopproces, waaronder de privatisering van Propertize. Hierdoor zullen de portefeuilleverkopen in Nederland naar verwachting een nieuwe recordhoogte bereiken in 2016.
"De invoering van stringentere eisen voor kapitaal en leverage blijft voor Nederlandse banken een belangrijke stimulans tot het herstructureren van de balans. Daarnaast gaan banken door met het herdefiniëren van kredietverlening- en marktstrategieën, te midden van kostenconcurrentie en de FinTech innovatiegolf, die het traditionele bankieren verandert", aldus Van den Heuvel.

1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas Galestien, persvoorlichter PwC, tel. 088-79 26177 of e-mail thomas.galestien@nl.pwc.com.

2. Bij PwC willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van belangrijke problemen. Wij zijn een netwerk van firma's in 157 landen met meer dan 208.000 mensen. Bij PwC in Nederland werken ruim 4.400 mensen met elkaar samen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op www.pwc.nl.

PwC verwijst naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op www.pwc.com/structure voor meer informatie.

PwC

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.pwc.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234