'Verdeel pensioenpijn eerlijk'

Nu pensioenkortingen vrijwel onvermijdelijk zijn, moet de overheid de pensioenpijn eerlijk verdelen. Dit vindt de Unie KBO, grootste ouderenorganisatie van Nederland. Directeur Manon Vanderkaa: "De rekenrente moet tijdelijk omhoog en er moet koopkrachtcompensatie komen voor ouderen met een kleine beurs."

De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen duikt onder de 90 procent. In 2017 zullen de pensioenen waarschijnlijk gekort worden. Voor veel ouderen komt dit buitengewoon ongelukkig uit. Manon Vanderkaa: "Door een stapeling van kabinetsmaatregelen en andere ontwikkelingen, daalt de koopkracht van ouderen al acht jaar op rij. Denk aan hoge zorgkosten, hoge huren, minder belastingaftrek, gemeenten die minder zorg vergoeden en geen inkomensondersteuning meer geven."

Onzekerheid en angst

De Unie KBO kreeg al duizenden verhalen te horen van ouderen over wat het betekent om van (heel) weinig geld rond te komen. Onder meer via de actie 'De groeten aan Rutte'. Zo ligt zorgmijding en sociaal isolement op de loer en hebben vele ouderen angst voor de toekomst. "Anders dan jongeren, hebben veel ouderen nauwelijks nog mogelijkheden om hun inkomen aan te vullen. Dit voedt de onzekerheid en angst voor de toekomst."

Hogere rente

Wat stelt de KBO voor? Om te beginnen: laat de pensioenfondsen tijdelijk een hogere rekenrente hanteren. Die eis vloeit voort uit het gezamenlijke pensioenmanifest van de KBO en collega-seniorenorganisaties KNVG, NOOM, NVOG en PCOB. Deze tijdelijke maatregel is bedoeld ter overbrugging. Het kabinet is bezig met een nieuw pensioenstelsel dat beter past bij de realiteit van een minder hard groeiende economie en een andere bevolkingsopbouw en arbeidsmarkt dan in de afgelopen decennia.

Compenseer lage inkomens

En verder: compenseer de koopkrachtdaling bij ouderen met een laag inkomen, hoge zorgkosten en wat spaargeld. Manon Vanderkaa: "Uit de berekeningen die Nibud voor ons maakte, blijkt dat dit de groep is die er het hardst op achteruit gaat. Die ouderen verdienen na acht jaar inkomensverlies een financiële compensatie. Zeker nu werkenden er met het kabinetsbeleid juist op vooruit zijn gegaan."

De KBO is met 190.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland en komt op voor de belangen van senioren, voornamelijk op het terrein van zorg, welzijn, inkomen en koopkracht. Daarnaast biedt de KBO haar leden diverse diensten, services en voordelen aan.

Meer informatie over de Unie KBO: www.uniekbo.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Hagar Roijackers, telefoon 06-44464666 of hroijackers@uniekbo.nl

Unie KBO, met ruim 190.000 leden de grootste, onafhankelijke seniorenorganisatie

plaats:
's-Hertogenbosch

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234