Dierenartsen steunen protest tegen motie PvdD

Honderden boerinnen demonstreren vandaag in Den Haag, want zij willen zelf kunnen bepalen of ze hun kalveren direct na de geboorte van de koe scheiden of juist bij elkaar houden. Een goede zaak meent de koepel van dierenartsen KNMvD, want er zijn voldoende argumenten aan te dragen waarom het niet verstandig is om standaard het kalf langer bij de koe te houden.

De PvdD wil dat kalveren langer bij de koe blijven na de geboorte. De partij heeft daarom met succes een motie ingediend in de Tweede Kamer. Het kabinet moet nu binnen een half jaar een plan van aanpak opstellen om het kalf langer bij de moederkoe te laten blijven na de geboorte.

Mark van der Heijden, voorzitter van de Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer van de KNMvD, ziet duidelijke bezwaren tegen het plan. "Uit veterinair oogpunt is het in de huidige rundveehouderij beter koe en kalf snel na geboorte te scheiden. Daarmee wordt het risico op ziekteoverdracht via bijvoorbeeld de mest van koe naar kalf zo klein mogelijk gehouden. Voorbeelden hiervan zijn paratuberculose en salmonella. Waarom zouden we kans op infectieuze aandoeningen vergroten?

Daarnaast is de biestopname belangrijk voor de immuniteit van het kalf. Als je het kalf langer bij de koe laat, heb je geen zicht op de hoeveelheid biest die een kalf binnenkrijgt en de momenten waarop. Als alles goed gaat en de dieren zijn gezond, hoeft dit geen probleem te zijn. Maar als dat niet het geval is, gaat het mis. Daarom is het houden van kalveren in een reguliere ligboxenstal voor het melkvee iets dat we uit het oogpunt van diergezondheid en dierenwelzijn echt niet moeten willen. We weten wel dat er specifieke bedrijfsomstandigheden kunnen zijn waarbij er mogelijkheden zijn om van deze lijn af te wijken, bijvoorbeeld in de zoogkoeienhouderij.

Het is verstandig dat deskundigen bij elkaar komen om een goede discussie te voeren, alvorens een advies wordt gegeven over het al dan niet direct scheiden van kalf en koe. Daarbij moeten argumenten goed onderbouwd zijn. Diergezondheid en dierwelzijn zijn daarbij voor de dierenartsen leidend. "Factoren als emotie en imago horen in de discussie niet thuis," aldus Van der Heijden. "We moeten voor de koeien en kalveren kiezen wat het beste is."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de perscoördinator van de KNMvD via 06-22996097.

KNMvD
Postbus 421
3990 GE Houten
Tel.: 030 63 48 900
Fax: 030 63 48 909

De KNMvD neemt in het maatschappelijke debat een actieve positie in over thema's op het werkveld van de dierenarts, namelijk: dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid en milieu. De KNMvD bevordert een goede sociaaleconomische en onafhankelijke positie van de dierenarts die nodig is voor het maatschappelijke verantwoord uitoefenen van haar/zijn beroep. De KNMvD streeft naar interdisciplinaire samenwerking tussen veterinaire en humane gezondheidszorg en communicatie op alle aspecten van de gezondheidszorg voor dier en mens.

Kon. Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

plaats:
Houten
website:
http://www.knmvd.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234