Rotterdam krijgt per 2017 nieuw stadstheater

Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg en Productiehuis Rotterdam gaan per 1 januari 2017 samen als Theater Rotterdam. Een nieuw stadstheater voor grootstedelijk geïnspireerd, internationaal én interdisciplinair theater. Theater Rotterdam wil het theater in de stad brengen, en de stad in het theater. Een plek worden van ontmoeting, confrontatie en co-creatie met Rotterdamse burgers. De nieuwe organisatie komt onder artistieke leiding van Ellen Walraven en bestaat uit een kunstenaarsensemble van Boogaerdt/VanderSchoot, Wunderbaum, Johan Simons, Erik Whien, Davy Pieters, Pieter Kramer en Marjolijn van Heemstra.

Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg en Productiehuis Rotterdam fuseren tot Theater Rotterdam. Acteursgroep Wunderbaum is de eerste alliantiepartner. Op 1 februari 2016 is de gezamenlijke Cultuurnota-aanvraag Midden in een wereldstad ingediend bij het Rijk en de Gemeente Rotterdam. Vanaf mei 2016 is er één Raad van Toezicht. Vanaf januari 2017 treedt de nieuwe organisatie in werking.

Theater Rotterdam introduceert een uniek model in Nederland waarin het produceren en programmeren van theater en het ontwikkelen van talent verenigd zijn. Het nieuwe stadstheater maakt en presenteert grootstedelijk geïnspireerd, internationaal én interdisciplinair theater dat risico's neemt en discussie opzoekt. Het plaatst experimentele voorstellingen voor een klein publiek naast grootschalige projecten voor 1200 toeschouwers op locatie. Vormonderzoek staat naast grote thema's en vertellingen. In inhoud, vorm en organisatie kiest Theater Rotterdam nadrukkelijk voor een grensoverschrijdend Europees perspectief. Rotterdam is de bron én de brug naar andere wereldsteden.

De algemeen en artistiek directeur van de Rotterdamse Schouwburg, Ellen Walraven, wordt artistiek directeur van Theater Rotterdam, naast een nog te benoemen operationeel directeur en algemeen directeur. Walraven stuurt vier artistiek leiders aan:
- Bianca van der Schoot leidt het platform Makers & Innovatie
waar nieuwe vormen van theater worden ontworpen;
- Tanja Elstgeest leidt het platform Talentontwikkeling; met nieuwe theatermakers
wordt in een meerjarige samenwerking een eigen artistiek pad ontwikkeld;
- Johan Simons draagt de verantwoordelijkheid voor het Europees platform
tussen NTGent, Schauspielhaus Bochum en Theater Rotterdam;
- Walther van den Heuvel leidt het platform Programmering en draagt
verantwoordelijkheid voor een artistiek hoogwaardige programmering
en een cultuurmaatschappelijke (rand)programmering.

Theater Rotterdam gelooft in de wederzijdse beïnvloeding van gevestigde, nieuwe en de nieuwste generatie theatermakers en kiest voor een kunstenaarsensemble. Dit bestaat uit: Boogaerdt/VanderSchoot, Wunderbaum, Johan Simons, Erik Whien, Davy Pieters, Pieter Kramer en Marjolijn van Heemstra.

Theater Rotterdam coproduceert daarnaast met een aantal partners. Zij functioneren
onafhankelijk maar hebben een grote binding met Theater Rotterdam. Het gaat om Lotte van den Berg, WArd/waRD van Ann Van den Broek, Schwalbe, Urland en Back Bone van Alida Dors. Vakmanschap, radicale verbeeldingskracht en een interdisciplinaire aanpak kenmerken hun werk.

Doel van Theater Rotterdam is niet alleen via merkversterking het theater in de stad te brengen, maar ook de stad in het theater. Theater Rotterdam zet met de stadsfoyer in op een plek van ontmoeting, confrontatie en co-creatie met Rotterdamse burgers en heeft een sterke focus op educatie.

Voor meer informatie, vragen, beeldmateriaal en interviews, neem contact op
met het Ro Theater. Catelien van der Hoeven | 010 303 2741 / 06 51962971 | pers@rotheater.nl

Stichting Theaterproduktie Rotterdam

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.rotheater.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234