Leraren Nederlands sturen Dekker brandbrief over schrijfonderwijs

Dertig neerlandici, onlangs verenigd in de Kerngroep Schrijven32, stuurden staatssecretaris Dekker een brandbrief, waarin zij hem wijzen op belangwekkende innovaties binnen het schrijfonderwijs, waar het Platform2032 met geen woord over rept. De Kerngroep, die enkele honderden collega's vertegenwoordigt, betreurt het dat noch de staatssecretaris, noch de voorzitter van Platform2032, noch de opstellers van het 'Manifest Nederlands op school' (januari 2016), noch de samenstellers van het Adviesrapport van de Taalunie (dec. 2015) zorgvuldig kennis hebben genomen van wat zich op de werkvloer afspeelt.

Een lid van de werkgroep verwoordt de situatie als volgt: '(...) benadrukken dat TiO het schrijfonderwijs naar een ander niveau tilt: het biedt zoveel meer dan je als docent ooit kan bieden. (...) Met het programma is het mogelijk gedifferentieerd en gepersonaliseerd te werken, zelfs in een klas met 30 leerlingen. Het programma heeft nu al alles in zich, wat het onderwijs in 2032 nodig heeft ' (Irma Wondergem, docent Calandlyceum, Amsterdam).

De docenten hebben besloten hun positieve ervaringen niet binnen de eigen school te houden, maar actief uit te dragen naar scholen in hun eigen stad of regio. Innovatie op de werkvloer van en voor leraren, is de gedachte. De docenten hebben ervaren dat de geavanceerde software van TiO zó brein-nabij is, dat leerlingen tijdens het schrijven van dertig teksten per jaar het gevoel hebben persoonlijk begeleid te worden.

Als het personaliseren van leerprocessen (door Platform maatwerk genoemd) een van de richtpunten is voor het nieuwe onderwijs in 2032, kan de Kerngroep mededelen, dat het schrijfonderwijs op hun scholen dit richtpunt al is gepasseerd. Het gaat deze keer niet over oude inkt in nieuwe potten. Leerlingen ontwikkelen de vaardigheid om veelzijdig schriftelijk te communiceren, maar óók om via schrijfactiviteiten hun kennis te verdiepen, complexe problemen te ontrafelen en opnieuw te ordenen, hun denken en hun studie te ondersteunen, hun cognitieve niveau te verhogen. Als Platform goed om zich heen kijkt, hoeft zij de beoogde onderwijsinnovatie op het gebied van schrijfonderwijs niet vóór te gaan naar het jaar 2032, maar kan ze die in 2016 al op de werkvloer vólgen.

Hoezo Sander Dekker, Onderwijsvernieuwing in 2032? Wist je niet dat wij al begonnen waren?

Geplaatst in:

Meer Informatie: Info@Schrijven32.nl

Kerngroep Schrijven32

plaats:
Rosmalen

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234