Start online achtdelige collegereeks Waar is de overheidsmanager van?


Maandag 11 april om 12.00 uur starten we met het college Leren van de besten waarin Annemarie Jorritsma, VVD-fractievoorzitter Eerste Kamer en voorzitter Overheidsmanager van het Jaar, vertelt wat iemand de allerbeste overheidsmanager of professional maakt. Ad Verbrugge, filosoof, leert ons hoe om te gaan met Staat van verwarring, over verbleekte idealen en onzekerheid over de toekomst van de overheidsmanager. Met Maarten Hajer, Overheidsmanager van het Jaar 2015 en hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht, anticiperen wij in Denken over de toekomst op scenario's waarvan je nog niet weet of ze werkelijkheid worden. En Farid Tabarki, trendwatcher Studio Zeitgeist, vertelt in zijn college De smeltende piramide waarom het publieke domein continu in beweging moet zijn.

Tot slot hebben we kolonel Elanor Boekholt-O' Sullivan (Koninklijke Luchtmacht en hoofd innovatiecentrum AIR), Arre Zuurmond (Gemeentelijke ombudsman Amsterdam), Roel in 't Veld (hoogleraar en publicist), Albert Jan Kruiter (actieonderzoeker Instituut voor Publieke Waarden) en Marloes Pomp (innovator en sociaal ondernemer) bereid gevonden in deze omooc de 'zoektocht naar ambtelijk vakmanschap voort te zetten'.

Tijdens de zoektocht naar 'het handwerk van de overheidsmanager en professional' hebben we een aantal beeldbepalende topambtenaren gevraagd naar hun opgaven en dilemma's. Antwoorden zochten we bij collega's, wetenschappers, bestuurders en filosofen. Hét antwoord is er niet. Sterker nog, we vonden nog meer dilemma's. Deze dilemma's, en een paar antwoorden die we hebben gevonden, hebben we samengevat in de omooc Waar is de overheidsmanager van?.

De handelingssnelheid bij de overheid is te laag. We maken beleid voor problemen die wellicht al verouderd zijn zodra het beleid uitgevoerd kan worden. De tijd om beleid te maken duurt te lang, er wordt achter de feiten aan gelopen, aldus Arjan van Gils, gemeentesecretaris Amsterdam. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de institutionele rationaliteit van de overheid aansluit bij de maatschappelijke rationaliteit? En welke consequenties heeft dit voor organisaties: bewegen ze snel genoeg met de maatschappelijke ontwikkelingen mee of worden ze irrelevant? En hoe, waar en waarvoor werkt de overheidsmanager anno 2016 eigenlijk?

De omooc Waar is de overheidsmanager van? is bedoeld voor directeuren, managers en medewerkers bij rijk, provincies, gemeenten, zelfstandige bestuursorganisaties, agentschappen en waterschappen. De leeropbrengsten worden verspreid binnen het netwerk rondom de 'zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager' en andere bestaande netwerken. Ons doel is kennis over vakmanschap toegankelijk te maken en te gebruiken om (kennis)ontwikkeling bij overheidsmanagers en professionals te stimuleren.


Over de initiatiefnemers
De omooc Waar is de overheidsmanager van? is tot stand gekomen in samenwer¬king met het programma Ambitie: excellent overheidsmanagement in samenwerking met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en Vereniging voor OverheidsManagement en met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Amsterdam, het A+O fonds Gemeenten en de Stichting IKPOB.

Over Omooc
Omoocs zijn videocolleges (circa 8 tot 12 minuten) die een verhaal vertellen op een frisse inspirerende manier. De naam omooc is een samentrekking van twee dingen. Ten eerste MOOC, afkorting voor Massive Online Open Course, een belangrijke ontwikkeling in het onderwijs. Ten tweede, de 'o' van overheid, want dat is waar de online colleges over gaan.

Omooc is een nieuwe manier van kennis delen in de publieke sector. Een course van omooc bestaat doorgaans uit vijf of acht online videocolleges. Opgebouwd rond een actueel thema en gegeven door toonaangevende sprekers. De videocolleges kunnen via omooc.nl op elk moment bekeken worden.

Geplaatst in:

Omooc

plaats:
Den Haag
website:
http://www.omooc.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234