Financiële sector stelt klant nog steeds niet centraal

's-Hertogenbosch, 15 maart 2016 - Banken en verzekeraars stellen klanten steeds minder centraal. Althans, dat is de mening van de Nederlandse consument. 31 procent van de consumenten voelt zich niet centraal staan in dienstverlening van financiële instellingen. Daarnaast is er nog veel ruimte voor verbetering als het gaat om de klantbeleving. Zo gaf 42 procent van de consumenten aan dat zij zich een nummer voelen bij financiële instellingen en vindt bijna de helft (47%) van de consumenten dat hun belangen niet op de eerste plaats worden gezet door banken en verzekeraars. Ook bij het inschatten van de behoeften van klanten kunnen financiële organisaties nog flinke stappen maken. 43 procent vindt dat de organisatie niet weet waar hij of zij behoefte aan heeft. Dat concludeert Everest, de business engineering company voor financiële dienstverleners en de overheid, in haar consumentenonderzoek onder 841 respondenten.

Consument minder trouw
De financiële wereld is in beweging en dit heeft uiteindelijk zijn weerslag op het aantal banken waar een consument klant is. Het aantal consumenten dat klant is bij meerdere banken, is met 12 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal respondenten dat zijn geld heeft uitstaan bij slechts één bank is in 2015 verder gedaald naar 43 procent. Dit is ook terug te zien in de verzekeringsbranche. Waar vorig jaar nog 58 procent van de ondervraagden klant was bij twee of meer verzekeraars, is dat nu gestegen naar 70 procent.

Leon van Dooren, Principal Consultant bij Everest: "Banken en verzekeraars bieden, hoe je het ook wendt of keert, low interest producten. Een hypotheek sluit je niet af omdat je het leuk vindt, maar omdat je het nodig hebt. Als consument wil je hier niet naar hoeven omkijken. Op momenten dat ernaar omkijken wel nodig is, dan is de klantbeleving essentieel. De resultaten uit het onderzoek zijn daarom des te schokkender. Het mag niet zo zijn dat financiële instellingen de slogan 'leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker' van de Belastingdienst gaan overnemen. Er is immers één groot verschil en dat is dat klanten van financiële instellingen wél kunnen overstappen naar een concurrent. Daarom is het noodzakelijk dat financiële instellingen klanten het gevoel geven dat ze er toe doen. Dit vergt een transitie van de sector en technologie kan daarbij helpen. Maak daar gebruik van, voordat de klant z'n koffers pakt."

Meer weten over de resultaten van het consumentenonderzoek? Download gratis het rapport, via: https://www.everest.nl/everest-live/everest-consumentenonderzoek/

--------
Over het onderzoek
Everest heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de beleving van de (online) dienstverlening van banken en verzekeraars. Het online panelonderzoek bestond uit 841 respondenten () 18 jaar) die ervaring hebben met de digitale dienstverlening van bank of verzekeraar. De respondenten (n=841) die via het panel aan het onderzoek hebben meegedaan, vertonen een gelijkwaardige afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Hierdoor kan de steekproef worden gezien als een afspiegeling van de Nederlandse consument. De verdeling is evenwicht als het gaat om geslacht van de deelnemers en de leeftijdsopbouw ten opzichte van de totale populatie.

Over Everest
Als één ding zeker is in de wereld van financiële dienstverlening en centrale overheid, dan is het wel
verandering. Wetten en regels, technologieën, maatschappelijke trends, klantbehoeften, wat vandaag de norm is, kan morgen al achterhaald zijn. Everest ziet deze veranderingen met vertrouwen tegemoet. Sterker nog: Everest draagt er zelf aan bij. Met innovatieve ICT-oplossingen die banken, verzekeraars en (overheids)-instellingen in staat stellen om continu in te spelen én vooruit te lopen op de dynamiek van de markt. Oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. Die zorgen voor efficiëntere ICT-processen. Voor een snellere time-to-market. En voor een excellente klantbeleving. Wat de doelen ook zijn, Everest helpt om ze te bereiken. Laat de toekomst maar komen.

Everest is de business engineering company die complexe businessvraagstukken vertaalt in innovatieve en wendbare IT-oplossingen voor financiële dienstverleners en centrale overheid. In 1996 opgericht en gevestigd in 's-Hertogenbosch is Everest inmiddels 200 medewerkers sterk en onderdeel van Total Specific Solutions (TSS).

Voor meer informatie: www.everest.nl en www.totalspecificsolutions.nl

Meer informatie
Marcommit
Bob Bruinenberg
everest@marcommit.nl
035-5822730

Everest

plaats:
’s-Hertogenbosch

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234