Monika Sie Dhian Ho nieuwe directeur Instituut Clingendael

14 maart 2016 - Monika Sie Dhian Ho zal per 1 juli 2016 Ko Colijn opvolgen als directeur van Instituut Clingendael.

Drs. Monika Sie Dhian Ho (1967) is sinds 2008 directeur van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie, doceert aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en is recentelijk benoemd in de Adviesraad Internationale Vraagstukken, die de regering adviseert over het buitenlands beleid. Monika Sie studeerde en doceerde Politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en doceerde Internationale Betrekkingen en Internationale Politieke Economie aan de Universiteit Leiden. Voordat Monika Sie bij de WBS kwam te werken was zij onderzoeker en projectleider bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Instituut Clingendael, de veel geraadpleegde onafhankelijke denktank en door tientallen landen benutte diplomatieke academie op het gebied van internationale betrekkingen, is de afgelopen vijf jaar qua activiteiten, omzet en personeel sterk gegroeid. Het instituut scoort goed op de internationale Go-to-Think-Tank ranking. Prof. dr. Ko Colijn is sinds vijf jaar directeur van Clingendael. Met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht doet hij, ook om gezondheidsredenen, een stap terug. Hij blijft als expert verbonden aan het instituut.

Over Instituut Clingendael
Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' heeft tot doel kennis en meningsvorming over internationale vraagstukken te verdiepen en te verbreden. Het Instituut verricht onderzoek, verzorgt opleidingen en geeft advies aan zowel nationale als internationale doelgroepen. Clingendael publiceert o.a. studies, brengt digitaal de Internationale Spectator uit en biedt een breed pakket aan cursussen en conferenties aan. Clingendael leidt jaarlijks honderden diplomaten en andere professionals op, uit meer dan honderd landen.
Zie ook: www.clingendael.nl

Bij dit persbericht is een foto verspreid van Monika Sie Dhian Ho. Deze is te vinden als bijlage bij dit persbericht op www.perssupport.nl
In het fotobijschrift graag melding maken van fotograaf Werry Crone.

Instituut Clingendael

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234