Bossche Boomfeestdag met Europees Bomenverdrag en Vredesbomen

Bossche Boomfeestdag met Europees Bomenverdrag en Vredesbomen

Woensdag 16 maart is het Boomfeestdag. De Nationale Viering vindt plaats in 's-Hertogenbosch met 500 kinderen uit 's-Hertogenbosch en kinderen van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Vredesbomen
Als sluitstuk van het planten van 5.000 bomen en struiken planten de Bossche kinderen samen met de kinderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 12 Vredesbomen (Ratelpopulieren) in een Bomencirkel in het, die dag te openen, Speelbos. Stichting Nationale Boomfeestdag wil op deze wijze tot uiting brengen dat samenwerken in en voor de natuur aan kinderen niet alleen de waarde en het belang van een gezonde natuur laat inzien, maar dat het ook verbroedert en kan bijdragen aan eenheid en vrede in de wereld. Een uniek gebeuren In deze tijd van geloofsonrust.

Burgemeester Ton Rombouts, Wethouder Jos van Son, Boomfeestdagvoorzitter Onno Hoes, Brabant-Gedeputeerde Henri Swinkels, de Imam van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Boomfeestdag-ambassadeurs Sandra Reemer en Helga van Leur en (the Voice of Holland) Maan helpen de kinderen mee met het planten. Het loslaten van witte duiven benadrukt de vredes-symboliek....

Europees Bomenverdrag
Voorafgaand aan het planten wordt in Intratuin Rosmalen het 'Europees Bomenverdrag' getekend. Met dit verdrag willen kinderen meehelpen de toekomst van de aarde veilig te stellen door het planten van bomen. Ze doen dan ook een beroep op regeringen en lokale autoriteiten van de lidstaten van de Europese unie om hen in staat te stellen hun eigen boom te planten voordat ze de leeftijd van 11 bereiken. Het Europees Bomenverdrag is een samenwerking tussen 's-Hertogenbosch, One Tree Per Child en Boomfeestdag.

Dit in het kader van de groencompetitie 'European Green Capital', waarmee 's-Hertogenbosch in 2018 Europese Groene Hoofdstad hoopt te worden en als aanloop naar de Europese Boomfeestdag in 2017 in Maastricht, waar het 60-jarig jubileum van de Boomfeestdag in 2017 wordt gevierd. One Tree Per Child-oprichter/ambassadeur Olivia Newton-John en Sky News-presentator Jon Dee met zijn broer Julian Dee ondersteunen en promoten het project. Laatstgenoemden zijn ook aanwezig bij de Boomfeestdag.

Noot voor de redactie

- Locatie Nationale Viering Boomfeestdag: Intratuin, Empelseweg 9 Rosmalen,
vanuit hier ook naar de plantlocatie in het Kanaalpark
- Tijdstip tekenen Europees Bomenverdrag: 10:30 uur
- Tijdstip planten door de 500 kinderen: 11:30 uur
- Tijdstip aanplant van de Bomencirkel 12:00 uur

- Voor meer informatie over de Nationale Viering Boomfeestdag en het Europees
Bomenverdrag: Peter Derksen, 06 - 53 35 90 46 en peter@boomfeestdag.nl
- Informatie One Tree Per Child:
Jon Dee: jon.dee@onetreeperchild.com +61414971 900
Julian Dee: julian.dee@onetreeperchild.com +44 7947 571026
- Informatie over de Europese Groene Hoofdstad:
Frits Staats: f.staats@s-hertogenbosch.nl
Mirjam Krijnen; m.krijnen@s-hertogenbosch.nl
- hieronder volgt nadere informatie over Europees Bomenverdrag en
Vredesbomen

- Stichting Nationale Boomfeestdag zet zich al bijna 60 jaar in om kinderen bij de natuur te betrekken. Ze heeft in deze 60 jaar in ons land ruim 13 miljoen bomen geplant, ofwel ruim 2500 voetbalvelden met 100duizenden kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar.

Vredesbomen
In 2015 werd de Boomfeestdag-organisatie benaderd door de Imam van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Saffeer Siddiqui, die met zijn jongerenvereniging Vredesbomen wilde planten i.s.m. de Boomfeestdag. Dit op verzoek van de Khalifa die zetelt in Engeland en opgeroepen heeft aan zijn 190 miljoen gelovigen om Vredesbomen te planten. Het resulteerde in een samenwerking die dit jaar start in gemeente 's-Hertogenbosch: ruim 25 moslimkinderen, begeleidt door de jongerenvereniging van Ahmadiyya, planten samen met 500 leeftijdsgenootjes (vredes)bomen in het Kanaalpark van 's-Hertogenbosch.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is al sinds 1920 actief en is hiermee de oudste moslimorganisatie van Nederland. De gemeenschap opende in 1955 de eerste moskee van Nederland in Den Haag, de Mobarak Moskee. Het is een internationale religieuze gemeenschap en inmiddels gevestigd in 207 landen. Tijdens haar 50-jarig jubileum in 2006 bezocht Koning Beatrix de moskee en in 2015 sprak de Khalifa het parlement toe.

Aansluitend aan het planten van de Vredesbomen, worden door 13 kinderen van de Moslimgemeenschap en 's-Hertogenbosch, 13 witte duiven losgelaten om de symboliek te benadrukken: 12 duiven staan voor de 12 sterren van de Europese vlag en symboliseren vrede in Europa en de 13e witte duif staat voor vrede wereldwijd!

Stichting Nationale Boomfeestdag

plaats:
's-Hertogenbosch Intratuin Empelseweg
website:
http://www.boomfeestdag.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234