Grenzen verkennen in het samenspel tussen informele en formele zorg

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet doen in de zorgverlening? In de deze week verschenen notitie 'Grenzen verkennen; wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg' beschrijft Vilans de juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en de inzet van vrijwilligers in de zorg. De belangrijkste aanbeveling: zorg voor een cliënt blijft maatwerk. Wees open en helder in communicatie en verken gezamenlijk grenzen. Dan kunnen beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers samen veel betekenen voor de kwaliteit van leven van de cliënt.

Bij veel zorgorganisaties leven vragen wat mantelzorgers en vrijwilligers kunnen en mogen doen in de zorgverlening. Mag een mantelzorger een cliënt injecteren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven? Kun je een cliënt die in een rolstoel zit met een vrijwilliger op stap laten gaan? Zijn daar bepaalde vaardigheden voor nodig? En wie is aansprakelijk als het fout gaat? De notitie biedt houvast om het samenspel tussen formele en informele zorgverleners bij het verrichten van zorghandelingen verder invulling te geven.

"Veel zorgmedewerkers vinden het moeilijk om te bepalen waar grenzen liggen", zegt Cecil Scholten, auteur van de notitie en expert op het terrein van samenspel tussen informele en formele zorg bij Vilans. "Er is snel angst voor aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Bij de ervaring die we hebben opgedaan bij In voor Mantelzorg zagen we dat de basis van het samenspel wordt gevormd door open en heldere communicatie, erkenning van elkaars ervaring en kwaliteiten en gelijkwaardige samenwerking. Hoe dit in de praktijk vorm krijgt, is afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt en diens omgeving. Het is steeds weer maatwerk. Vilans gaat daarom ook door met het onderwerp door casussen vanuit de praktijk te verzamelen en te verspreiden."

De notitie is vooral bedoeld voor bestuurders en kwaliteitsmedewerkers in de ouderen-, gehandicapten- en thuiszorg. Het ministerie van VWS gaf opdracht voor de verkenning.

Meer informatie:
Meer informatie op www.vilans.nl/publicatie-grenzen-verkennen-informele-formele-zorg.html

De notitie is als bijlage bij de Kamerbrief Maatwerkaanpak vrijwillige inzet meegestuurd:
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/04/grenzen-verkennen

Geplaatst in:

Voor pers- en communicatievragen kunt u terecht bij Diana Rietveld, communicatiemedewerker Vilans: d.rietveld@vilans.nl en
telefoon 06 15149907

Voor inhoudelijke vragen en het doorgeven van casussen kunt u terecht bij Cecil Scholten, expert samenspel informele en formele zorg Vilans: c.scholten@vilans.nl en telefoon 06 22810816.

Zie ook www.vilans.nl

Stichting Vilans

plaats:
Utrecht
website:
http://www.vilans.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234