Deelname advocaten aan 'koppelsite' niet in strijd met provisieverbod

De Orde van Advocaten heeft een stap voorwaarts gemaakt door gedragsregel 2 lid 2 (het provisieverbod) voor advocaten verder in te kleuren. Sinds januari van dit jaar heerst er binnen de advocatuur grote onduidelijkheid over de (on)mogelijkheden van online klantenwerving. Online adverteren mag al jaren, maar deelname aan een 'koppelsite' is een groot probleem, althans volgens de Orde van Advocaten.

Steeds vaker zoeken rechtzoekenden via internet rechtshulp. Heel Nederland googlet er flink op los. Steeds meer advocaten zijn zich hiervan bewust en maken daarom in toenemende mate gebruik van de online mogelijkheden om in contact te komen met klanten. Soms betaalt de advocaat een vast tarief aan een site of rekent per klik af (Adwords). Soms wordt er per lead afgerekend of een percentage van de omzet betaald. Erg belangrijk voor veel advocaten die vooral in de particuliere markt opereren, want het gaat hier om hun broodwinning. Advocaten die onder grote druk zijn komen te staan door de toenemende concurrentie van andere juridische dienstenverleners, zoals de rechtsbijstandsverzekeraars, juristen en mediators. Stuk voor stuk partijen die niet aan de strenge gedragsregels voor advocaten zijn gebonden en zich dus grote(re) online vrijheid kunnen getroosten wat betreft klantenwerving.

De Orde van Advocaten is in januari van dit jaar in het geweer gekomen tegen de deelname van advocaten aan zogenaamde 'koppelsites'. Dit onder dreiging van tuchtmaatregelen.

Wat is nu eigenlijk het probleem?
Advocaten zijn gebonden aan gedragsregels. De Orde van Advocaten houdt toezicht op de naleving van de gedragsregels door advocaten. De gedragsregel waar het hier om gaat luidt:
"Het is de advocaat niet geoorloofd een beloning of provisie toe te kennen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten."
De ratio van deze regel is de bescherming van de vrijheid en onafhankelijkheid van de advocaat.
Volgens de Orde van Advocaten gaat het in de kern om het aangaan van een betaalrelatie voor het verkrijgen van opdrachten: dat mag niet.
Daarom is - of beter gezegd was - het niet toegestaan om als advocaat te adverteren via een 'koppelsite'.

Mag het nu wel of niet; de 'koppelsite'?
Inmiddels is duidelijk(er) geworden wat het standpunt van de Orde van Advocaten is.
De conclusie is dat er nu 7 typen 'koppelsites' zijn gedefinieerd, namelijk die met de volgende betaalrelaties:
1. Geen vergoeding
2. Vaste periodiek vergoeding
3. Prijs-per-klik
4. Vergoeding per doorgezonden offerte-aanvraag (non-exclusief)
5. Vergoeding per doorgezonden offerte-aanvraag (exclusief)
6. Vergoeding per aangenomen zaak
7. Vergoeding is percentage van het honorarium
De dekens hebben nu vastgesteld dat de categorieën 1 tot en met 3 niet in strijd zijn met gedragsregel 2 lid 2. De categorieën 4 tot en met 7 zijn verboden.

Eerste 'koppelsite' goedgekeurd: Hét Juridisch Netwerk Nederland
Op 3 maart jl. heeft de Orde van Advocaten de website(s) van Hét Juridisch Netwerk Nederland (HétJNN - http://www.hetjnn.nl/ ) goedgekeurd. HétJNN is een online acquisitietool voor advocaten. Meer dan 150 advocaten hebben zich al bij HétJNN aangesloten. Dit aantal groeit gestaag.

HétJNN zorgt - kort gezegd - voor een betere online vindbaarheid van de advocaat via websites, zoals www.scheidingsinformatie.nl, www.het-ontslag.nl en www.juridisch.nl.
Advocaten en rechtzoekenden worden door HétJNN gematcht op basis van rechtshulpvraag en specialisatie van de advocaat. Het call center - fungerend als filter - geeft de advocaat de nodige tijdsbesparing in onder meer het matchen van vraag en aanbod.

Volgens de deken valt de vergoedingswijze van HétJNN (http://www.hetjnn.nl/) in bovengenoemde categorie 2 en is deelname van de advocaat aan HétJNN in beginsel niet in strijd met gedragsregel 2 lid 2.

Geplaatst in:

Voor meer informatie neem contact op met Rudy Spelt via spelt@hetjnn.nl of 06 24645449. Achtergrondinformatie en fotomateriaal is beschikbaar voor publicatie en te downloaden op www.hetjnn.nl.

De Orde van Advocaten heeft voor het eerst regels gesteld met betrekking tot de vraag wat advocaten wel en niet mogen op het gebied van online marketing. Kern van het probleem is volgens de orde de gedragsregel 2 lid 2 (het provisieverbod). Dit verbod is voor het internet tijdperk in het leven geroepen en wordt nu gebruikt om online initiatieven voor advocatenkantoren te belemmeren. De ratio van het verbod is de bescherming van de vrijheid en onafhankelijkheid van de advocaat.
Hoewel er nu regels zijn ontbreekt nog steeds ieder spoor van een heldere argumentatie waarom volgens de orde online klantenwerving de vrijheid en onafhankelijkheid van de advocaat zou schenden.
In het FD van 9 maart jl. Is op de voorpagina een artikel gewijd aan deze materie.

Hét Juridisch Netwerk Nederland (JNN)

plaats:
Blaricum

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234