Urgentie voor vrouwen naar de top moet omhoog

Nederland moet koploper willen worden waar het gaat om het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Dat draagt bij aan een sterk en innovatief bedrijfsleven. Daarover waren topvrouwen en topmannen aanwezig op het jaarlijkse Topontbijt het eens. Dit vraagt onder meer leiderschap van de huidige topbestuurders, vrouwelijke én mannelijke rolmodellen, en coalities van betrokken partijen. Het Topontbijt markeerde zelf de lancering van de coalitie tussen Talent naar de Top en VNO-NCW die met de Stichting Topvrouwen het programma vrouwen naar de Top voortzetten en intensiveren. Tijdens het Topontbijt tekende het Sint Franciscus Ziekenhuis het Charter Talent naar de Top en ondertekende Kienbaum Nederland, Executive Search Bureau, de Executive Search Code Talent naar de Top.

Elk jaar organiseert Stichting Talent naar de Top een ontbijt voor vrouwen en mannen in Topposities ter ere van Internationale Vrouwendag. Dit jaar draaide de bijeenkomst om de vraag waar de grootste kansen en zorgen liggen waar het gaat om de doorstroom van vrouwen naar de Top en hoe samengewerkt kan worden om dit verder te bevorderen. Minister Bussemaker, Pieter Jongstra van Talent naar de Top, Hans de Boer van VNO-NCW, de twee kwartiermakers Annemarie Jorritsma en Leo Houwen en Marry de Gaay Fortman en Sieto de Leeuw, bestuur van de net opgerichte Stichting Topvrouwen, spraken zich over deze vraag uit. Ook de zaal mengde zich in de discussie. De belangrijkste drijfveer zou niet moeten liggen in wel of geen wetgeving, maar de wil om als bedrijfsleven het vrouwelijk talent in Nederland optimaal in te zetten. Het durven loslaten van vaste patronen bij nieuwe benoemingen vormt daarbij een belangrijke doorbraak. Minister Bussemaker gaf aan dat diversiteit de snelste weg vormt naar duurzame groei voor ondernemingen.

Tijdens de bijeenkomst tekende Roos van Erp - Bruinsma namens het Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland het Charter Talent naar de Top. "Het charter tekenen wij om onszelf scherp te houden en de doorstroom van vrouwen blijvend te bevorderen.". Kienbaum Nederland treedt als nieuwe ondertekenaar toe tot de Executive Search Code. Ondertekenaars van deze code committeren zich aan een actieve rol in het benoemingsproces van hun opdrachtgevers om vrouwen in topposities te bevorderen. Hans Jonkers die namens Kienbaum tekende gaf aan dat "door de code te ondertekenen dit zowel een steun in de rug vormt voor de eigen organisatie als ook een stok achter de deur richting opdrachtgevers".

Voor meer informatie:
VNO-NCW afdeling communicatie 070 3490 167

VNO-NCW

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234