"Gerechtshof mist kans om het LSP - het oude EPD - te verbeteren"

Op 8 maart heeft het Gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep van VPHuisartsen tegen VZVZ, de uitbater van het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat ook wel wordt aangeduid als Landelijk Schakel Punt (LSP) of Zorginfrastructuur.

Het hof erkent het bezwaar van VPHuisartsen niet dat de privacy van patiënten onvoldoende is geborgd in de door VZVZ onderhouden infrastructuur waarmee medische gegevens kunnen worden uitgewisseld. Het gerechtshof stelt dat de toestemming van de patiënt uit vrije wil wordt verleend, voldoende specifiek is en gebaseerd op voldoende informatie.

Het hof meent wel dat van VZVZ verwacht mag worden dat de huidige "iedereen-of-niemand-toestemming", zodra dat technisch mogelijk en uitvoerbaar is, wordt vervangen door een systeem waarbij bepaalde categorieën zorgaanbieders kunnen worden uitgesloten van toestemming. Ook constateert het hof dat de brochures van VZVZ onvoldoende duidelijk zijn, zonder dit als onrechtmatig te willen kwalificeren.

VPHuisartsen is teleurgesteld dat met de uitspraak zal worden voortgegaan met de huidige wijze van uitwisselen van medische gegevens waarbij er volgens VPHuisartsen risico's bestaan voor de privacy van patiënten. In hoger beroep heeft het hof nog eens bevestigd dat bij iedere nieuwe toepassing of uitbreiding van het systeem, burgers opnieuw om toestemming zal moeten worden gevraagd. Dit legt een enorme administratieve last op aan patiënten en hun zorgverleners wat niet nodig is als het uitwisselingssysteem anders was ingericht. Nu is het de LSP-organisatie (VZVZ en ledenraden) die beslist met wie - steeds meer - medische gegevens gedeeld gaan worden.

De vereniging van praktijkhouders maakte jarenlang bezwaar tegen de wijze waarop de veiligheid van gegevens is geborgd in he LSP. Het kostbare systeem sluit slecht aan bij de huidige werkwijze van huisartsen. Het beschermt de privacy van patiënten niet - die moeten straks eerst inloggen op het LSP om te kunnen aangeven met welke artsen ze geen gegevens willen uitwisselen. Terwijl dit in de spreekkamer zou moeten kunnen, wanneer informatie wordt verstuurd naar medebehandelaars. Bovendien is het systeem inmiddels verouderd en sluit het slecht aan bij de huidige werkwijze van huisartsen die medische gegevens willen uitwisselen. Veel burgers maken zich zorgen over hun privacy binnen het LSP. Het aantal burgers dat zijn medisch dossier van de huisarts wil delen via het LSP is beperkt tot 3 op de 10.

De uitspraak van vandaag zal door VPHuisartsen en haar advocaten bestudeerd worden en zij zullen zich beraden op mogelijke verdere stappen.

"Met de uitspraak van vandaag wordt het nog belangrijker dat meer energie en aandacht wordt gericht op de ontwikkeling van een modern alternatief voor de verouderde LSP-infrastructuur. Een alternatief dat wel voldoet aan onze wensen ten aan zien van privacy en beroepsgeheim. Het gaat om de kernwaarden van ons vak. Om systemen die wel voldoen aan de veiligheidseisen en die bovendien beter aansluiten bij de wijze waarop huisartsen communiceren met andere hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt." aldus de woordvoerder van de huisartsen-praktijkhouders.

U kunt contact met ons opnemen via info@vphuisartsen.nl

Wouter van den Berg, voorzitter 06 - 53 43 22 81
Herman Suichies, bestuurslid 06 - 22 98 91 14

VPHuisartsen

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.vphuisartsen.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234