Internationale oproep benadrukt landrechten van lokale bevolking

Internationale oproep benadrukt landrechten van lokale bevolking

Ondertekening Global Call to Action op Ministerie van Buitenlandse Zaken

Oxfam Novib Persuitnodiging

Den Haag, 7 maart. 2.5 miljard mensen zijn afhankelijk van het land om hen heen. Dit is meer dan 50% van het totale landoppervlak op aarde. Slechts 10% van dit landoppervlakte is van hen. Dit geeft aan dat de landrechten van miljarden mensen niet goed geregeld zijn en ze hun land kunnen verliezen aan bedrijven en overheden, vaak met armoede tot gevolg. Het nieuwe, internationale rapport Common Ground. Securing land rights and safeguarding the earth onderstreept het belang van het wettelijk erkennen van landrechten als middel om landconflicten te verminderen, honger te voorkomen, klimaatverandering tegen te gaan en om vrouwen in ontwikkelingslanden toegang te geven tot een hoger inkomen.

Het nieuwe rapport wordt morgen op Internationale Vrouwendag, 8 maart, gepresenteerd op het ministerie van Buitenlandse Zaken en is de aftrap in Nederland van de Land Rights Now-campagne. Belangrijk onderdeel hiervan is de Global Call to Action on Indigenous and Community Land Rights waaraan meer dan 300 organisaties, waaronder Oxfam Novib, wereldwijd meedoen. De internationale coalitie roept overheden op landrechten te beschermen en het gebied dat onder de controle van lokale gemeenschappen valt, wettelijk te erkennen en te verdubbelen.

Het rapport beargumenteert dat het wettelijk erkennen van landrechten klimaatverandering, armoede en het onstaan van landconflicten tegengaat. Zo vindt er bijvoorbeeld minder kap plaats in door gemeenschappen beheerde bossen. Ook voor vrouwen zijn landrechten zeer belangrijk, omdat zij vaak een veel groter deel van hun inkomen uit hun werk op het land halen dan mannen.

Onderdeel van de lancering is de presentatie van LandMark, een interactieve digitale kaart waarop inheemse en locale gebieden in kaart gebracht zijn. http://www.landmarkmap.org

Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib." Overal ter wereld raken steeds meer mensen en gemeenschappen hun land kwijt onder druk van overheden of bedrijven. Dit raakt ook Nederland. Zo is het Agua Zarca project in Honduras, waarin onder meer FMO investeert, in een gewelddadig land conflict ontaard waarbij afgelopen week een dode te betreuren viel. Het wettelijk erkennen van landrechten draagt bij aan het verminderen van landconflicten en schendingen van mensenrechten. We hopen dan ook dat het Nederlandse bedrijfsleven de oproep op 8 maart mede ondertekent"

De Global Call to Action en het rapport worden in Nederland op 8 maart gelanceerd op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Dit is een samenwerking tussen Oxfam Novib en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Namens minister Ploumen ( Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking ) ondertekent Reina Buijs, (plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking) samen met o.m. Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib, de oproep.

Aansluitend vindt er op het ministerie, in aanwezigheid van minister Ploumen, een High Level-bijeenkomst van de Land Dialoog Plaats, een dialoog waarbij het Nederlandse bedrijfsleven de overheid en maatschappelijke organisaties samenwerken om landrechten te versterken .

De Global Call to Action-oproep is de eerste van drie bijeenkomsten hierover op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
waar : Van Kleffenszaal, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
wat : ondertekening Global Call to Action namens minister Ploumen en Algemeen Directeur Oxfam Novib Farah Karimi
wanneer: 13: 00-14: 30 uur Presentaties en ondertekening Global Call to Action met oa Reina Buijs en Farah Karimi
14: 30- 14:45 uur: Presentatie van het rapport 'Strengthening land rights for women; inspiring examples of interventions supported by the Netherlands' door Reina Buijs, Plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
14:45-14:30: Opening fototentoonstelling van fotograaf Kadir van Lohuizen over sterke vrouwen door minister Ploumen
15: 00-17: 00 High level meeting over landrechten en het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGOs uur: besloten in aanwezigheid van Minister Ploumen

sprekers : Minister Ploumen, Farah Karimi, Algemeen Directeur Oxfam Novib, Joji Cariño, directeur Forest Peoples Programme, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Secretaris-Generaal van de VN en Peter Veit, directeur van het Land and Resource Rights (LRR), onderdeel van het World Resources Institute.

Noot voor redactie:
Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib, is beschikbaar voor interviews. Het rapport Common Ground, Securing Land Rights and safeguarding the earth is bijgesloten. Aanmelden voor ondertekening via Nona Bouwman nona.bouwman@oxfamnovib.nl
Contact Jules van Os, persvoorlichter Oxfam Novib, 0651573683.

Oxfam Novib

plaats:
Den Haag
website:
http://www.oxfamnovib.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234