Hamer: stimuleer dekkende infrastructuur Participatiewet

Mariëtte Hamer, de voorzitter van de SER, pleit voor het behoud van - of verder opbouwen van een dekkende infrastructuur met een compleet pakket met instrumenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Dit is in het belang van zowel de mensen om wie het gaat, als werkgevers die de kwetsbare groep werknemers een plek wil bieden.

Dat zei de voorzitter van de SER vandaag tijdens de lezing die jaarlijks wordt georganiseerd door Cedris, de brancheorganisatie voor sociale werkbedrijven.

Bij de instrumenten, die wat Hamer betreft in alle regio's beschikbaar moeten zijn, gaat het om professioneel advies aan werkgevers over aanpassing van werkprocessen, het bieden van goede matching en begeleiding alsook een detacheringsfaciliteit. Ook moeten mensen de kans krijgen werknemersvaardigheden aan te leren. Voor de mensen die niet bij reguliere werkgevers kunnen werken, of bijvoorbeeld terugvallen van werk bij een reguliere werkgever, zou beschut werk als vangnet beschikbaar moeten zijn.

'Mensen met een beperking verdienen een kans op werk. Ik maak me er grote zorgen over dat bijvoorbeeld beschut werk of detacheringsfaciliteiten niet overal beschikbaar zijn. Voor veel mensen met een beperking is dat het enige perspectief op betaald werk.' Het is voor Hamer duidelijk dat het sociaal werkbedrijf zich ontwikkelt als een partij die bij uitstek goed in staat is om in de hernieuwde sociale infrastructuur noodzakelijke instrumenten te bieden. Daarbij wees Hamer ook op de kansen voor samenwerking tussen sociale werkbedrijven en sociale ondernemingen.

Uit cijfers van Cedris blijkt dat een deel van de gemeenten twijfelt over de inzet bepaalde instrumenten, zoals detachering en beschut werk. Zo geeft ongeveer eenderde van de sociale werkbedrijven aan dat in hun gemeente(n) nog geen besluit is genomen over beschut werk of detachering.

Bijlagen:
- Kwartaalmonitor Cedris
- Speech Mariette Hamer

Sabine Jimkes, woordvoerder Cedris, 06-20295396

CEDRIS

plaats:
Utrecht
website:
http://www.cedris.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234