Airborne versnelt groei dankzij kapitaalinjectie

Gezamenlijke participatie Zuid-Holland en Noord-Brabant

Den Haag, 2 maart 2016 - Airborne International, producent van composieten (hoogwaardige vezel versterkte kunststoffen), heeft een kapitaalinjectie van Euro 12 miljoen ontvangen om verdere groei te realiseren, onder meer in de lucht- en ruimtevaartsector. Het Haagse bedrijf wil investeren in nieuwe kostbare technologieën om composieten efficiënter te produceren. Daarnaast ziet Airborne kansen voor uitbreiding van haar onderhoudsdiensten op vliegbasis Woensdrecht. Hans de Boer, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW, maakte de investering officieel bekend tijdens zijn werkbezoek aan de Digital Factory, het fieldlab van Airborne Composites Automation.

Het groeikapitaal is afkomstig van een consortium bestaande uit vier investeerders: InnovationQuarter, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Pangaea Ventures en HPE Growth Capital. HPE heeft al eerder, in 2010, een belangrijke groeikapitaalinjectie gedaan in Airborne. Voor Pangaea Ventures, dat zich vooral richt op moderne materialen, is het de eerste investering in Nederland.

Airborne levert haar geavanceerde composiet oplossingen aan key-spelers in de sectoren Aerospace, Defensie en Maritieme Industrie. Als 'preferred supplier' ontwikkelt, engineert, kwalificeert, produceert en onderhoudt Airborne composiet producten voor gebruik onder de meest veeleisende omstandigheden.

In de sterk groeiende markt van composieten komt de nadruk steeds meer te liggen op verregaande industrialisering van de productie van composiet. Naast de ontwikkeling en productie van composiet componenten ontwikkelt, bouwt en implementeert Airborne automatiseringsoplossingen waarmee grootschalige en tegelijkertijd flexibele industriële productie mogelijk wordt tegen internationaal concurrerende prijsniveaus.

Automatisering en onderhoud
Oprichter en CEO Arno van Mourik is verheugd met het vertrouwen van de investerende partijen: "Een deel van de kapitaalinjectie gebruiken we om extra automatiseringsslagen te kunnen maken. Ook zetten we kapitaal in bij de opbouw en uitbreiding van onze onderhoudsactiviteit op de vliegbasis Woensdrecht. De vraag naar lichtgewicht, en onderhoudsvriendelijke oplossingen neemt snel toe. De grote uitdaging hierbij wordt nu affordability. Composieten moeten naar een echt industrieel niveau worden gebracht. Hiervoor zijn nog geen standaardoplossingen beschikbaar. Gespecialiseerde bedrijven zoals Airborne kunnen met steun van partijen als InnovationQuarter en BOM een wereldwijd leidende positie innemen bij deze ontwikkelingen."

Investeringspartners uit twee provincies
Het is de eerste keer dat de regionale ontwikkelingsmaatschappijen InnovationQuarter (Zuid-Holland) en BOM (Noord-Brabant) samen optrekken in het verstrekken van groeikapitaal. Beiden investeren risicodragend kapitaal in kansrijke innovatieve ondernemingen die de regionale economie versterken. Airborne is in beide provincies vertegenwoordigd, vandaar de nauwe samenwerking.

In Den Haag, waar het bedrijf zijn oorsprong heeft, ontwikkelt Airborne samen met Siemens en Kuka geautomatiseerde productielijnen voor composiet producten. Deze 'digital factory' is een voorbeeld van de Smart Industry Actieagenda: een zelfsturende fabriek waar mensen weliswaar de opdrachten geven, maar computers de informatie leveren op basis waarvan de productie moet draaien. In Woensdrecht is Airborne Services gevestigd. Daar vindt vooralsnog het onderhoud van rotorbladen van militaire helikopters plaats, maar ziet het bedrijf volop kansen om deze service uit te breiden naar de civiele luchtvaart, ook voor internationale klanten.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland juicht de gezamenlijke investering van de ontwikkelingsmaatschappijen van harte toe. "De lucht- en ruimtevaart zijn marktsegmenten in de hightech maakindustrie van Zuid-Holland met veelbelovende vooruitzichten. Airborne is een belangrijke speler in deze markt. Door een efficiëntere productie van composieten kan het bedrijf zijn positie verder verstevigen."

Werkgelegenheid en innovatie
De investeerders zien Airborne International als een zeer vooruitstrevend bedrijf, met een technologische voorsprong in robotische automatisering. Airborne versterkt in beide regio's de werkgelegenheid en innovatiekracht. Francis Quint, Hoofd InnovationQuarter Capital: "Airborne heeft sinds de start al veel werkgelegenheid en innovatie aan de regio geboden. De verwachting is dat het aantal medewerkers in Zuid-Holland de komende vijf jaar met de helft zal toenemen (momenteel 115 FTE). Zuid-Holland heeft een sterke maritieme en luchtvaartsector. Een investering in Airborne kan daarom worden gezien als een directe versterking van deze sectoren. Grote klanten zijn hier gevestigd en om innovatief te kunnen blijven, werkt Airborne nauw samen met belangrijke regionale kennispartners zoals de TU Delft en TNO."

BOM vindt de innovatiekracht van Airborne een belangrijk 'asset' om de ambitieuze groeiplannen waar te maken. Miriam Dragstra, directeur Capital van BOM: "Onze gezamenlijke investering met InnovationQuarter zal hiervoor een deel van het kapitaal leveren. De investering onderstreept onze doelstelling om de sectoren onderhoud, logistiek en smart manufacturing verder te versterken. Wij verwachten hiermee een stijging van de werkgelegenheid van meer dan 60 FTE te kunnen realiseren".

Gedeputeerde Bert Pauli (Economie en Internationalisering) van de provincie Noord-Brabant is blij met de komst van Airborne naar vliegbasis Woensdrecht. 'De hoogwaardige producten en diensten van Airborne zijn niet alleen van belang voor Aviolanda en de vliegbasis, maar ook voor het ecosysteem dat we rond vliegtuigonderhoud aan het bouwen zijn. Dat ecosysteem verenigt verschillende topsectoren en is ook van grote betekenis voor de rest van Brabant en Nederland. We hebben als regio met de hoogste dichtheid aan topsectoren een uitstekende uitgangspositie daarin. Uiteindelijk doel is om zo veel mogelijk banen te creëren!'

Ook het Ministerie van Economische Zaken is blij met deze financiële impuls. EZ heeft Airborne al eerder ondersteund. Eind januari presenteerde minister Kamp Airborne nog als slim en innovatief bedrijf tijdens de informele Raad voor Concurrentievermogen in Amsterdam. Elke Europese minister nam hierbij een high-profile ondernemer uit de eigen lidstaat mee.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie

Foto 1: V.l.n.r.: Arno van Mourik (CEO Airborne), Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW).

Foto 2: V.l.n.r.: Jurgen van Eck (BOM), Hans Dröge (BOM), Arno van Mourik (Airborne), Hans de Boer (VNO-NCW), Rinke Zonneveld (InnovationQuarter) Carolien Sants (InnovationQuarter), Jean-Paul van Damme (BOM).

Fotografie: (c) Daniel Verkijk

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Airborne International
Arno van Mourik , CEO
+31 6 21 25 00 01
a.vanmourik@airborne.nl
www.airborne-international.com

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
Monique Beukers, P.R. & P.A. Manager
+316 24 74 75 59
mbeukers@bom.nl
Jurgen van Eck, Senior Investment Manager
www.bom.nl
Twitter: @bom.nl

InnovationQuarter
Karolien Sas, Communicatie Adviseur
+31 6 23 04 21 63
karolien.sas@innovationquarter.nl
Nienke Vledder, Senior Investment Manager
www.innovationquarter.nl
Twitter: @InnoQuarter

Over Airborne International
Airborne International levert geavanceerde composiet oplossingen voor industriële key-spelers op het gebied van lucht- en ruimtevaart, defensie en de maritieme sector. Wij streven ernaar klanten te helpen met het verleggen van grenzen. Als 'preferred supplier' richten wij ons op het ontwerpen, ontwikkelen, kwalificeren, produceren en uitvoeren van onderhoud aan composiet producten voor de meest veeleisende applicaties. Airborne beschikt over eigen engineering capaciteit en productieprocessen om uitdagende productideeën met een groot marktpotentieel op basis van partnership om te zetten naar seriematige productie. Naast ontwerp en productie van composiet producten ontwikkelt en bouwt Airborne klantspecifieke apparatuur op standaard robot platforms om de productie van composiet structuren te automatiseren.
De onderneming omvat vier divisies: Airborne Aerospace, Airborne Services, Airborne Maritime en Airborne Composites Automation. Het hoofdkantoor van Airborne is gevestigd in Den Haag, de onderhoudsdivisie (Airborne Services) bevindt zich in Woensdrecht. Er zijn twee buitenlandse vestigingen: in het Verenigd Koninkrijk en in Spanje.

Typische eindproducten van composiet die Airborne levert, zijn onder meer secundaire en primaire vliegtuigonderdelen, substraten voor zonnepanelen voor space toepassingen, radomes, bladen voor getijden turbines en dragende structuren voor de maritieme sector.

Over Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) spant zich in voor een innovatieve en veerkrachtige Brabantse economie met duurzaam concurrentievermogen binnen een globaliserende wereld. De accenten in het beleid liggen op de economische topclusters, cross-overs tussen deze clusters, en het verbinden van deze clusters met maatschappelijke opgaven. De BOM stimuleert bedrijven, overheden en kennisinstellingen om de economische ambities van Noord-Brabant waar te maken. Uitgangspunt is het bieden van slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De kerntaken van de BOM zijn het smeden van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en instellingen, het aantrekken van buitenlandse bedrijven, het risicodragend investeren in startende en groeiende innovatieve ondernemingen en het ontwikkelen van bedrijfslocaties. De BOM is gevestigd in Tilburg en er zijn momenteel ongeveer 95 mensen werkzaam. Momenteel bestaat de investeringsportfolio uit 65 ondernemingen en is er middels de investeringsfondsen totaal Euro 222 miljoen onder management.

Over InnovationQuarter
InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert internationale ondernemingen bij vestiging in Zuid-Holland en organiseert (internationale) samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelt InnovationQuarter de provincie Zuid-Holland samen met het bedrijfsleven tot één van de meest innovatieve regio's van Europa.
Het investeringsfonds van InnovationQuarter - dat momenteel bestaat uit Euro 58 miljoen - biedt jonge technologiebedrijven en MKB'ers met groeiplannen in de regio durfkapitaal om innovaties naar de markt te brengen. Met het fonds kan InnovationQuarter de regionale economie naar een hoger niveau tillen. Naar verwachting zal het fondsvermogen in 2016 toenemen tot Euro 80 miljoen.

InnovationQuarter is een initiatief van het ministerie van Economisch Zaken, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten van Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Drechtsteden, Westland, Zoetermeer, TU Delft, Universiteit Leiden en de medische centra Leids Universitair Medisch Centrum en Erasmus Medisch Centrum.

BOM Holding B.V.

plaats:
Den Haag
website:
http://www.bom.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234