Brunssumse delegatie met Cordaid naar opvang vluchtelingen in Libanon

Een delegatie uit gemeente Brunssum, bestaande uit twee bewoners, een wijkagent en de burgemeester bezoekt samen met de directeur van Cordaid medio volgende week de opvang van vluchtelingen in Libanon. Doel van het bezoek is te zien hoe in Libanon wordt omgegaan met het grote aantal vluchtelingen uit Syrië. De reis vindt plaats op uitnodiging van Cordaid.

Brunssum biedt sinds december 2015 noodopvang voor vluchtelingen. In de aanloop naar de opvang waren er in de betreffende wijk, Brunssum-Oost, protesten door bewoners. De emoties in het debat tussen voor- en tegenstanders liepen soms hoog op. Op basis van deze ervaringen besloot burgemeester Luc Winants in te gaan op de uitnodiging van Cordaid om, samen met inwoners uit de gemeente, te kijken hoe in Libanon de opvang is geregeld.

Bijdrage aan debat
Burgemeester Winants wil met deze reis een actieve bijdrage leveren aan het debat in Nederland. Winants: "De vluchtelingencrisis vraagt veel van lokale bestuurders en inwoners die zich zorgen maken over de vluchtelingenstroom. Dit leidt tot een debat dat steeds meer lijkt te polariseren. Om de dialoog tussen voor- en tegenstanders gaande te houden en om te leren hoe om te gaan met de druk op de Nederlandse samenleving, wil ik, samen met twee inwoners van mijn gemeente, in Libanon gaan kijken hoe de opvang is geregeld. Door deze ervaringen te delen, hopen we een bijdrage te leveren aan een meer genuanceerde en constructieve discussie in Nederland over de vluchtelingencrisis."

Simone Filippini van Cordaid: "De al vijf jaar durende oorlog in Syrië raakt ons allemaal. Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht in eigen land en in omringende landen als Libanon, Turkije en Jordanië. Maar ook Nederland wordt met de gevolgen van de oorlog geconfronteerd. Ook in Brunssum en andere gemeentes worden vluchtelingen opgevangen. Veel mensen hebben zorgen. De crisis vraagt ook veel van lokale bestuurders en inwoners. Hoe houden we de dialoog gaande?".

Reis
De Brunssumse delegatie bestaat, naast de burgemeester, uit twee inwoners en een wijkagent. Jean Janssen (47) is zelfstandig ondernemer in Brunssum. Wendy Bedet (55) is actief in het Brunssumse vrijwilligerswerk. Roland Dijkstra (49) is sinds drie jaar wijkagent in Brunssum-Oost, waar de noodopvang is gevestigd. Namens Cordaid neemt algemeen directeur Simone Filippini deel.

De reis vindt medio volgende week plaats. In Libanon zijn bezoeken ingepland aan vluchtelingenkampen in de Bekavallei, grenzend aan Syrië, en aan andere locaties waar vluchtelingen worden opgevangen. Ook wordt gesproken met vertegenwoordigers van de lokale overheid en met hulpverleners.

De burgemeester heeft voor de organisatie van deze reis een sponsorgift ontvangen van iemand uit de gemeente. Daarmee worden de reiskosten van de reizigers uit Brunssum betaald.

Cordaid
Cordaid helpt vluchtelingen met noodhulp en opvang in de regio, en heeft programma's voor veiligheid, gezondheidszorg en scholing, onder andere in Libanon, Turkije en Noord-Irak. Ook langs de route door de Balkan in Europa en op de Griekse eilanden geeft Cordaid samen met haar partner Caritas hulp aan de vluchtelingen.

voor meer informatie kunt u terecht bij Fons Castermans, voorlichter gemeente Brunssum, 045-5278633 of 06-1373 9237, Fons.Castermans@brunssum.nl en Arjanne van der Bijl, 06-42771378, arjanne.van.der.bijl@cordaid.org. Zie ook www.cordaid.org

Cordaid

plaats:
Den Haag
website:
http://www.cordaid.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234