Rapp: Extreem veel sexueel geweld tegen vrouwen en kinderen P-N-Guinea

Door gaten en tekortkomingen in de hulpsystemen zitten veel vrouwen en kinderen in Papoea-Nieuw-Guinea gevangen in een cyclus van ernstig huiselijk- en seksueel geweld.

Een nieuw rapport van Artsen zonder Grenzen - Return to Abuser - toont aan hoe een gebrek aan bescherming, een zwak rechtssysteem en een cultuur van straffeloosheid mensenlevens in gevaar brengen - ook als deze mensen toegang hebben tot medische zorg.

Voor het rapport zijn gegevens verzameld van meer dan drieduizend overlevenden van huiselijk- en seksueel geweld die door Artsen zonder Grenzen zijn behandeld. Hieruit blijkt dat veel vrouwen en kinderen herhaaldelijk en in toenemende mate getroffen worden door geweld op die plekken waar zij veilig zouden moeten zijn: in hun huizen en in hun eigen gemeenschappen.

Enkele belangrijke bevindingen in het rapport:

- Het overgrote merendeel van de patiënten is vrouw (94 procent);
- In bijna de helft van de gevallen (49 procent) is de partner de dader;
- Ruim een kwart van de behandelde vrouwen werd met de dood bedreigd;
- Meer dan de helft (56 procent) van de slachtoffers van seksueel geweld is kind;
- 17 procent van de kinderen die slachtoffer is van seksueel geweld was jonger dan vijf;
- Drie op de vier slachtoffers van seksueel geweld kent de dader.

Ondanks verbeteringen door de overheid hebben veel slachtoffers nog altijd een tekort aan zorg, bescherming of justitiële hulp. 'Hervorming van beleid en wetgeving gebeurt pijnlijk langzaam, met verschrikkelijke gevolgen, vooral voor kinderen,' zegt landencoördinator Angelika Herb. 'Als de overheid niet ingrijpt, zullen vrouwen gevangen blijven zitten in gewelddadige relaties, kunnen zij hun kinderen niet veilig laten opgroeien, zullen kwetsbare jongeren steeds weer teruggebracht worden naar de mensen die hen misbruikten of in elkaar sloegen.

Medische zorg, hoe belangrijk ook, wordt dan gereduceerd tot het tijdelijk oplappen van slachtoffers.'

In het rapport beveelt Artsen zonder Grenzen aan dat de (zorg)autoriteiten van Papoea-Nieuw-Guinea ervoor moeten zorgen dat essentiële medische- en psychosociale zorg door het hele land beschikbaar is en dat slachtoffers van geweld bescherming krijgen. Zo pleit Artsen zonder Grenzen onder meer voor veilige opvang, zodat overlevenden, jong en oud, niet terug hoeven naar de huizen waar ze misbruikt of geslagen werden. 'Vrouwen en kinderen moeten veilig zijn,' stelt Herb.

Artsen zonder Grenzen geeft in Papoea-Nieuw-Guinea sinds 2007 gratis, vertrouwelijke medische en psychosociale zorg aan slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. Teams werken onder meer in de provincies Morobe, Hela, Milne Bay en East Sepik en in hoofdstad Port Moresby. Sinds 2009 heeft Artsen zonder Grenzen aan 27.993 mensen hulp verleend. In maart 2016 zal Artsen zonder Grenzen haar Family Support Centres overdragen aan de nationale autoriteiten.

Er zijn bijzondere rechtenvrije foto's beschikbaar van World Press Photo winnaar Jodi Bieber. Voor meer informatie: afdeling persvoorlichting Artsen zonder Grenzen, Mireille Capiau: telefoon 020 520 8957 of 06 5262 5711, buiten kantooruren: 06 543 94 727, mireille.capiau@amsterdam.msf.org - www.artsenzondergrenzen.nl

Artsen Zonder Grenzen

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.artsenzondergrenzen.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234