Reactie Hans de Boer op NRC-artikel vakscholen

Nederland heeft momenteel 100 vakcolleges. Dit zijn scholen die uitstekend opgeleide leerlingen afleveren in een kortere tijd dan veel andere scholen. Het is dus een aanwinst voor Nederland, die er niet geweest zou zijn zonder het initiatief van een aantal ondernemers en het enthousiasme van de betrokken scholen.

"Samen met enkele anderen heb ik een BV opgericht om de vakcolleges tot stand te brengen in publiek-private samenwerking met zowel publieke als private investeringen. Van meet af aan is uitgelegd aan betrokkenen dat het ondernemingsgewijs werd ingericht. Ook in externe berichtgeving zoals andere media is dit helder uitgedragen. Het geld dat door overheden ter beschikking is gesteld hiervoor is rechtstreeks naar de scholen gegaan.

Toen het initiatief groter werd en meer investeringen vereiste, hebben wij de aandelen verkocht aan USG People, een beursgenoteerde onderneming. De eigenaren ontvingen hiervoor elk 1 miljoen euro. Dit betrof een normale privaatrechtelijke transactie die op normale wijze is verantwoord in het jaarverslag over 2011 van USG People. Het plan was om de vakscholen uit te breiden met zogenaamde vakgildes. De bedoeling daarvan was de leerlingen van de vakcolleges te detacheren bij ondernemingen zodat zij snel een baan zouden hebben. Voor deze vakgildes bleek in de praktijk niet genoeg draagvlak. Om die reden besloot USG People de vakcollege formule weer af te stoten. Uiteindelijk is de formule 'om niet' overgedragen aan de overheid."

Sinds de tijd die het NRC-artikel beschrijft is de formule van de vakcolleges onverminderd gegroeid. Inmiddels is het aantal vakcolleges toegenomen tot een kleine 100 scholen. Bij zijn aantreden tot voorzitter van VNO-NCW heeft Hans de Boer afscheid genomen van al zijn functies en verantwoordelijkheden terzake en is hij door de Scholenraad van de vakcolleges benoemd tot erelid.

VNO-NCW

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234