Ombudsman onderzoekt inschrijven in Basisregistratie Personen

De Nationale ombudsman onderzoekt de problemen van mensen zonder een duidelijke vaste woon- of verblijfplaats als zij zich willen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat om jongeren die door hun ouders zijn uitgeschreven en geen vaste verblijfplaats hebben, mensen die 'wel ergens' verblijven maar zich daar niet mogen inschrijven, mensen die zijn teruggekeerd uit het buitenland, ex-gedetineerden en zogenoemde wereldreizigers.

Registratie in de BRP geeft toegang tot een groot aantal voorzieningen van de overheid zoals uitkeringen, toeslagen en het kiesregister. De ombudsman wil met gemeenten verkennen wat zij nodig hebben als burgers zonder duidelijke vaste woon- of verblijfplaats zich willen inschrijven in de BRP. Daarnaast brengt de ombudsman in kaart welke problemen gemeenteambtenaren ervaren bij het zoeken naar een maatwerkoplossing. Een inschrijving op een 'briefadres' blijkt in de praktijk niet altijd mogelijk.

De ombudsman heeft alle 280 bij hem aangesloten gemeenten vragen gesteld over de inschrijving. Hij verwacht zijn onderzoek eind van de zomer 2016 af te ronden.

De volledige brief aan alle aangesloten gemeenten kunt u vinden op www.nationaleombudsman.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erna van Eerden, (070) 356 36 37 of Yara Backx, (070) 356 35 22.
Kijk voor meer nieuws, rapporten en achtergrondinformatie op www.nationaleombudsman.nl en volg de Nationale ombudsman op Twitter: www.twitter.com/nat_ombudsman.

De Nationale ombudsman

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234