Uitreiking eerste Startersbeurs boek aan Ton Wilthagen

Prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan de Tilburg University, heeft het 1e boek over de Startersbeurs in ontvangst genomen. Het boek is gisteren tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigd door wethouder Erik de Ridder van de gemeente Tilburg. In het boek over de Startersbeurs staan ervaringen en ideeën van bloggers, leerbedrijven en betrokken personen en organisaties. Tevens zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd.

Initiatiefnemer hoogleraar Ton Wilthagen van Tilburg University heeft in samenwerking met de jongerenvakbonden FNV en CNV, de gemeente Tilburg en het bedrijf Funding Subsidiemanagement BV het instrument Startersbeurs ontwikkeld. Hiermee kunnen werkzoekende jongeren tegen een vergoeding werkervaring opdoen en hun competenties verder kunnen ontwikkelen in een functie die aansluit bij hun genoten opleiding.

Wethouder Erik de Ridder, gemeente Tilburg: 'Werkloosheid en zeker jeugdwerkloosheid heeft een enorme impact op iemands leven. Je staat stil en het is lastig om de opgelopen achterstand in je carrière in te lopen. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar de overheid heeft een belangrijke rol in het bestrijden van de werkloosheid. Vanuit die gedachte is de gemeente Tilburg van start gegaan met de Startersbeurs. Het is een succesvol middel om hoogopgeleide jongeren te helpen richting de arbeidsmarkt. Ik ben er dan ook trots op dat wij hebben mogen bijdragen aan het succes van de Startersbeurs.'

Ton Wilthagen benadrukt: "We mogen niet achterover leunen maar we moeten blijven laveren en bijsturen, want de Starterbeurs is alleen succesvol als jongeren er duurzaam van profiteren, als de meest kwetsbare groepen ook worden bereikt en als verdringing en misbruik worden voorkomen. En bovendien: elke innovatie moet tijdig weer verder worden geïnnoveerd. Wat mij betreft gaat de Starterbeurs op in een breed jeugdgarantiestelsel, zoals dat door alle lidstaten van de Europese Unie is overeengekomen".

Jacky Manuhutu, directeur van Startersbeurs, Nederland bevestigt dat verdringing van reguliere arbeidsplaatsen en misbruik voorkomen moet worden. Het leren dient centraal te staan en niet het leveren van productie. De werkzoekende jongere werkt tijdens de startersbeurs aan de ontwikkeling van beroepscompetenties. De competenties worden aan het begin, tussentijds en op het eind beoordeeld en vastgelegd in een certificaat.

Ruim 3000 werkzoekende jongeren hebben tot nu toe gebruik gemaakt van een Startersbeurs en bijna 60% heeft er een betaalde baan er aan over gehouden. Gelet op dit resultaat kan geconcludeerd worden dat het een succesvol innovatief instrument is door een goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.

Noot voor de redactie:
Contactpersoon:
Organisatie: Funding
Contactpersoon: drs. Jacky Manuhutu
Functie: Directeur Funding
Telefoonnummer: 0651932434
E-mailadres: j.manuhutu@funding.nl
Webpagina: www.startersbeurs.nu
Bijlagen:
- Foto 1, uitreiking boek door wethouder Erik de Ridder aan Ton Wilthagen
- Foto 2, bijeenkomst uitreiking van het boek over de Startersbeurs

Funding Subsidie Management B.V

plaats:
Enschede

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234