Nederlandse media gebriefd over P3a-conferentie

Minister-president Mike Eman heeft in een in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken georganiseerde persbriefing ten behoeve van media in Nederland een toelichting gegeven over de P3a-conferentie over public-private partnerships voor kleine eilandstaten in ontwikkeling, de zogeheten SIDS. Aruba is van 22 tot 24 maart gastland voor deze conferentie waar bijna 40 landendelegaties worden verwacht en die samenvalt met de opening van het SIDS Center of Excellence.

In antwoord op vragen van de aanwezige journalisten verklaarde premier Eman dat de keuze van de Verenigde Naties om zowel voor de P3a-conferentie als het Center of Excellence voor Aruba te kiezen alles te maken heeft met de voortrekkersrol die het eiland vervult bij het op internatio-nale fora zoals de Algemene Vergadering van de VN en de recente Klimaattop in Parijs aandacht vragen voor de uitdagingen waarmee de SIDS zich in toenemende mate geconfronteerd zien: het zijn veelal geïsoleerde eilandeconomieën die - omdat bijna alles moet worden geïmporteerd - te maken hebben met hoge transportkosten en bovendien extra kwetsbaar zijn omdat ze vaak van niet meer dan één of twee sectoren afhankelijk zijn. Daar is de afgelopen tijd een nieuwe bedrei-ging bijgekomen: de zeespiegelstijging als gevolg van de opwarming van de aarde waardoor zonder ingrijpen sommige SIDS in de Pacific binnen afzienbare tijd onder water komen te staan. De meeste SIDS zijn te kleinschalig om zich afdoende te wapenen tegen deze opstapeling van uitdagingen. Samenwerking met de private sector kan uitkomst bieden. Aruba heeft reeds goede ervaringen opgedaan met PPP-projecten, aldus minister-president Eman. Kennis die tijdens de P3a-conferentie zal worden gedeeld. Kennis delen is ook de essentie van het te openen SIDS Center of Excellence. Hij benadrukte dat SIDS niet alleen vragende partij zijn, maar de grotere landen en de private sector ook veel te bieden hebben als 'living labs' voor het ontwikkelen van duurzame innovaties.

De premier prees de goede samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken waardoor het Koninkrijk zijn betrokkenheid bij de SIDS-problematiek en het aandragen van oplossingen internationaal onder de aandacht kan brengen.

Kabinet Gevolmachtigde Minister van Aruba

plaats:
Den Haag
website:
http://www.arubahuis.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234