Boosheid ouderen over langer doorwerken herkenbaar en terecht

Veel oudere werknemers voelen zich overvallen door de snelle verhoging van de pensioenleeftijd. Vaak zijn ze boos, zo toont onderzoek van het NIDI aan. De KBO herkent en begrijpt deze boosheid. Overheid en werkgevers moeten de gevoelens van oudere werknemers serieus nemen. En nu meer inzetten op deeltijdpensioen en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Onze achterban is heel divers. Veel leden zijn tot op hoge leeftijd fit en bij de tijd. Maar voor een hele grote groep geldt dat helemaal niet. Denk aan ouderen met weinig opleiding, die jong begonnen zijn met werken. Die hebben, net zoals het NIDI-onderzoek blootlegt, vaak meerdere fysieke aandoeningen. En zijn - in onze ogen terecht - boos op de overheid die de pensioenleeftijd verhoogt.
We betwisten bovendien dat de levensverwachting blijft stijgen. Het verschil in gezondheid en levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden komt bovendien totaal niet tot uitdrukking in het arbeidsrecht. Dat is onrechtvaardig.

Beperkte mogelijkheden

Hebben oudere werknemers tijd genoeg gehad om zich op de veranderingen voor te bereiden? De KBO weerspreekt dat. De gewenningsperiode duurde niet zo heel lang. De huidige vijftigers en zestigers moeten fors langer doorwerken dan de groep die nu 70+ is. Werken tot 67 jaar is weliswaar niet verplicht. Maar in de praktijk moet het vaak wel, omdat eerder veel geld (pensioen) kost.
De KBO wil daarom meer mogelijkheden voor een deeltijdpensioen: minder werken zonder er teveel in inkomen op achteruit te gaan.

Deeltijd doorwerken zonder inkomensval

Van deeltijdpensioen wordt nog maar weinig gebruik gemaakt. Een kwart van de 60-plussers in het NIDI-onderzoek zegt dat het binnen hun werkorganisatie niet mogelijk is minder uren te werken. Hier ligt een taak voor werkgeversorganisaties en vakbonden: in deeltijd kunnen doorwerken zonder al te grote inkomensval!

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

De KBO ziet daarnaast oplossingen in een leeftijdsbewust personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden op maat:

- Rekening houden met levensfase, behoeftes en mogelijkheden van de werknemer
- Optimaal benutten van kennis en capaciteit van de werknemer
- Preventieve maatregelen om duurbelasting te voorkomen
- Curatieve maatregelen om problemen met inzetbaarheid op te lossen

De KBO is met 190.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hagar Roijackers, hroijackers@uniekbo.nl of tel. 06 444 64 666.

Unie KBO, met zo'n 190.000 leden de grootste ouderenorganisatie van Nederland

plaats:
's-Hertogenbosch

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234