1.000e ondernemer begeleid door Ondernemersklankbord Utrecht

Remco Rosmulder is met zijn bedrijf door2doc de 1.000e ondernemer die door het team van Ondernemersklankbord (OKB) in de regio Utrecht is geholpen. Sinds de oprichting van OKB in 1980 zijn er landelijk al zo'n 70.000 ondernemers begeleid.

'OKB helpt MKB', is het credo van Stichting Ondernemersklankbord, die met 300 vrijwillig werkende adviseurs steun en advies biedt aan het bedrijfsleven. Jaarlijks worden circa 3.000 klankbordtrajecten uitgevoerd. OKB-adviseurs hebben jarenlange ervaring en deskundigheid als oud-ondernemer, voormalig directeur of specialist. Met die expertise begeleiden zij belangeloos alle soorten ondernemers bij de verschillende fases van het ondernemen. Een adviestraject duurt zes maanden en voor die begeleiding wordt een donatie van minimaal 100 euro gevraagd.

Met een team van circa 10 adviseurs zijn in de afgelopen tien jaar 1.000 klankbordtrajecten in de regio Utrecht uitgevoerd. Bijna een kwart van die trajecten had betrekking op starters. Daarvan was meer dan de helft - net als door2doc - een eenmansbedrijf. Veel ondernemers worden via de Rabobank doorverwezen naar OKB. Ook bij Remco Rosmulder was dat het geval.

Met zijn specialisme Spoedeisende Hulp (SEH) in ziekenhuizen en het willen toepassen van 'lean thinking' voor betere zorgverlening op de SEH startte Rosmulder zijn bedrijf. Hij liep al snel tegen lastige en ingewikkelde aspecten van het ondernemerschap aan. Paul Kooijmans, plaatsvervangend regiovoorzitter van OKB-team Utrecht, bood Rosmulder begeleiding. Hij leerde Rosmulder onder meer om zijn tijd beter te gebruiken, de organisatie te versterken en bepaalde activiteiten uit te besteden in plaats van zelf te doen. Ook gaf hij aan hoe Rosmulder zijn plannen (beter) kan verkopen en hoe hij met directies kan praten om ondersteuning te krijgen of zijn ideeën te toetsen. Het klankborden met een onafhankelijke persoon met veel ondernemerservaring heeft Rosmulder succesvoller gemaakt in zijn ondernemerschap.

De Rabobank, huisbankier van Rosmulder, vond het verstandig dat Ondernemersklankbord werd ingeschakeld voor het starten van het bedrijf. Over de begeleiding door de adviseur van OKB zegt Rosmulder het volgende: "Door2doc maakt iets wat ik zelf ook graag zou willen: 'real time' inzicht in de drukte en de wachttijd bij spoedeisende hulp. Paul Kooijmans heeft mij geholpen bij de ontwikkeling en positionering van mijn bedrijf en hoe ik in relatie tot andere partijen het meest succesvol kan samenwerken. Ook ondersteunde hij mij bij mijn rol als ondernemer ten aanzien van durf, timemanagement en in relatie tot de thuissituatie."

OKB-adviseur Kooijmans, sinds ruim drie jaar actief bij de vrijwilligersorganisatie, was graag Rosmulders klankbord en sparringpartner: "Remco heeft goed gebruik kunnen maken van mijn kennis op het gebied van organisatie, management, financiën en economie. Daarbij ging ik niet op zijn stoel zitten, hij heeft steeds zélf de beslissingen genomen. Hij is tenslotte de ondernemer, hij bepaalt. Maar Remco kon al zijn vragen en twijfels met mij bespreken. En dat is voor hem van grote waarde gebleken."

Vrijdag 19 februari j.l. heeft Rien Nagel, lid van de raad van bestuur van de Rabobank, samen met OKB ruime aandacht gegeven aan deze innovatieve starter uit Utrecht, die de 1.000e ondernemer is die het OKB-team Utrecht heeft begeleid.

De Rabobank en Ondernemersklankbord werken al jarenlang samen, waarbij de lokale banken een grote rol spelen in het doorverwijzen van klanten naar OKB. Het contract is onlangs vernieuwd en de partijen streven naar een verdubbeling van het aantal lokale banken dat samen gaat werken met OKB.

Geplaatst in:

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met directeur Frank van Santen van Ondernemersklankbord, telefoon 06-14438373 en e-mail santen@ondernemersklankbord.nl of persvoorlichter Margo van Wijgerden van de Rabobank, 030-2160967 of margo.van.wijgerden@rabobank.nl.

Voor algemene informatie zie www.ondernemersklankbord.nl en www.rabobank.nl

Stichting Ondernemersklankbord

plaats:
Den Haag Utrecht

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234