Bedrijfsleven: Werk maken van ethiek loont

VNO-NCW en MKB-Nederland brengen vandaag in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam de publicatie 'Leiderschap in ethiek. Inspiratie voor een baanbrekende ethiek voor bedrijven' uit.

Het goede doen met de goede redenen. Dat is waar ethiek over gaat. Het raakt aan de waarden waar een bedrijf of persoon voor staat en aan waarden gedreven ondernemerschap. En dus raakt het aan de essentie van ondernemen.

De publicatie bevat inspirerende voorbeelden en dilemma's, zowel van ondernemers vanuit grote bedrijven als vanuit het mkb, om ondernemers te stimuleren om zelf aan de slag te gaan met ethiek en het biedt stof voor reflectie.

Zeker in onze steeds complexer wordende wereld is werk maken van ethiek van groot belang en loont het ook. Alles wat een bedrijf doet of laat, raakt de belangen van anderen. Ethiek gaat over het zorgvuldig en integer omgaan met die belangen. Daarmee heeft het eerst en vooral een waarde in zichzelf. Bedrijven, groot en klein, opereren vaak internationaal, met veel leveranciers en afnemers en krijgen met steeds meer belanghebbenden te maken. Dat biedt mogelijkheden als het gaat om nieuwe verdienmodellen, maar het is ook ingewikkeld. Hoe breng je al die belangen in kaart en hoe weeg je ze tegen elkaar af? Waar wil je als bedrijf uiteindelijk voor staan en waar wil je op aanspreekbaar zijn? Door als bedrijf in ethiek te investeren levert het meer op dan dat het kost. En dat is pure winst.

Leiderschap in ethiek, waar in deze publicatie accent op wordt gelegd, gaat een stap verder dan ethisch ondernemen. Het betekent dat werknemers, bedrijven, sectoren of branches een nieuwe ethische norm introduceren waarbij anderen in hun kielzog volgen. Daarmee bouwen zij aan vertrouwen, iets dat wereldwijd nodig is. Ook al stijgt het vertrouwen in het bedrijfsleven wereldwijd volgens de Edelman Trust Barometer (van 48 procent in 2015 tot 53 procent in 2016), er is nog een wereld te winnen.

Leiderschap in ethiek draagt bij aan maatschappelijke vooruitgang. Bedrijven en betrokkenen nemen hun morele verantwoordelijkheid en leveren daarmee een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Het geeft een impuls aan het verdienmodel van bedrijven, aan innovatie en co-creatie.

Leiderschap in ethiek vraagt om meer navolging binnen het bedrijfsleven. Het vergt vooral het geloof in de winst ervan en de moed om voorop en vooruit te gaan.

De ondernemersorganisaties organiseren op 22 maart a.s. van 14 tot 16 uur de conferentie 'De winst van leiderschap in ethiek' in de Malietoren te Den Haag. Zie voor meer informatie en aanmelding de agenda op de website www.vno-ncw.nl.

De publicatie is te vinden via onderstaande link. De tweede link leidt naar een korte video waarin ondernemers aan het woord komen over ethiek in hun bedrijf.

Voor meer informatie:
Eppy Boschma (06-533 91 341), secretaris Levensbeschouwing en Ondernemen bij VNO-NCW en MKB-Nederland: 06-533 91 341 of
Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek aan de RSM Erasmus Universiteit en partner bij KPMG: 06-515 73611.

VNO-NCW en MKB-Nederland

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234