Mbo gaat studenten meer maatwerk bieden

Mbo-studenten kunnen zich vanaf 1 augustus 2016 via keuzedelen beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Vandaag stelt de minister van OCW 400 keuzedelen vast die de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) eerder heeft aangeboden. Naast het inspelen op de veranderende arbeidsmarkt, voorzien keuzedelen ook in specifieke behoeften van doelgroepen en regio's of zijn gericht op bijvoorbeeld de doorstroom binnen het mbo of naar het hbo.
Met vermelding op het diploma, krijgen keuzedelen een formele status.

De huidige technologische innovaties veranderen een groot aantal beroepen; keuzedelen spelen hier nu snel op in. '3D-modeling' en '3D produceren' sluiten aan op de digitalisering in de meubelindustrie en architectuur. Terwijl 'Zorginnovaties' mbo-studenten leert om technologische hulpmiddelen in te zetten, zodat bijvoorbeeld ouderen langer zelfstandig blijven. Het keuzedeel Fries voor mbo-verpleegkundigen komt tegemoet aan wensen van specifieke doelgroepen in Friesland. In de grensstreken kunnen mbo-studenten straks het keuzedeel Duits kiezen, zodat ze makkelijker over de grens aan het werk kunnen.
Elke school is vrij om te bepalen welke keuzedelen ze per kwalificatie aanbiedt.

Sneller inspelen
Met circa drie maanden doorlooptijd is de ontwikkeling van een keuzedeel sneller dan een nieuw kwalificatiedossier. Deze flexibiliteit is belangrijk, omdat het mbo-diploma een landelijk diploma is. Met keuzedelen kunnen scholen straks sneller inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt.
Keuzedelen nemen circa 15 procent van de uren per beroepsopleiding in beslag.

Voor elke kwalificatie zijn nu voldoende keuzedelen: ruim 400 met daarnaast nog ca 200 keuzedelen in ontwikkeling. Deze laatste zullen naar verwachting in juli 2016 ter vaststelling aan de minister worden aangeboden.

Nieuwe aanvragen
Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven kunnen voorstellen doen tot het ontwikkelen van een keuzedeel. SBB beoordeelt al deze initiatieven die via de website
www.s-bb.nl/keuzedelen binnenkomen. Zo zijn onderwijs en bedrijfsleven samen verantwoordelijk voor de meerwaarde van het keuzedeel ten opzichte van de kwalificatie waar het aan gekoppeld wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mariette Visbach, woordvoerder SBB
telefoon 06 53 319 560 of email m.visbach@s-bb.nl
Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

plaats:
Zoetermeer

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234